Tisknout | počet záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 4 z 5, zobrazeno 100 záznamů z celkového počtu 459

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení Dokumenty v knihovně NBM Korespondence Prameny
247 Veselohra na mostě [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935 knihovna korespondence prameny
247 A Malá suita z opery "Veselohra na mostě" 1951 knihovna korespondence prameny
248 A Malá suita ze scénické hudby k Oidipovi od Andrého Gida 1936 knihovna korespondence prameny
248 Oidipus [auth.] scénicka hudba k divadelní hře Andrého Gida 1936 knihovna korespondence prameny
249 Dumka (č. 1) 1936 knihovna korespondence prameny
250 Dumka (č. 2) 1936 knihovna korespondence prameny
251 Divadlo za bránou [auth.] opera-balet o 3 dějstvích 1936 knihovna korespondence prameny
251bis Zastavme sa 1936 knihovna korespondence prameny
251 A Commedia dell'arte Orchestrální suita z 1. dějství opery Divadlo za bránou 1936 knihovna korespondence prameny
252 Koncert pro flétnu, housle a orchestr 1936 knihovna korespondence prameny
253 Juliette (Snář) [auth.] lyrická opera o 3 dějstvích 1937 knihovna korespondence prameny
253 A Tři fragmenty z opery Juliette 1939 knihovna korespondence prameny
253 B Orchestrální suita z opery Juliette 1937 knihovna korespondence prameny
253 C Juliette (Snář) druhé dějství, 3. scéna 1941 knihovna korespondence prameny
254 Sonáta pro flétnu, housle a klavír 1937 knihovna korespondence prameny
255 Dvakrát Alexandr opera buffa o 1 dějství 1937 knihovna korespondence prameny
256 Smyčcový kvartet č. 4 1937 knihovna korespondence prameny
257 Čtvrtky a osminky 1937 knihovna korespondence prameny
258 Strašidelný vlak 1937 knihovna korespondence prameny
259 Koleda milostná 1937 knihovna korespondence prameny
260 Kytice [auth.] cyklus skladeb na lidové texty, pro smíšený sbor (dětský sbor), sóla a malý orchestr [auth.] 1937 knihovna korespondence prameny
261 Intermezzo [auth.] čtyři skladby pro housle a klavír [auth.] 1937 knihovna korespondence prameny
262 Sonatina pro housle a klavír 1937 knihovna korespondence prameny
263 Concerto grosso pro komorní orchestr 1937 knihovna korespondence prameny
264 Koncertantní duo pro dvoje housle a orchestr 1937 knihovna korespondence prameny
265 Trio pro flétnu, housle a fagot 1937 knihovna korespondence prameny
266 Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot 1938 knihovna korespondence prameny
267 Tre ricercari pro komorní orchestr 1938 knihovna korespondence prameny
267bis (17bis) Ach, ozvi se knihovna korespondence prameny
268 Smyčcový kvartet č. 5 1938 knihovna korespondence prameny
269 Concertino pro klavír a orchestr 1938 knihovna korespondence prameny
270 Okna do zahrady [auth.] cyklus klavírních skladeb [auth.] 1938 knihovna korespondence prameny
271 Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány 1938 knihovna korespondence prameny
272 Pohádky 1939 knihovna korespondence prameny
273 Vím hájíček Vitulčině mamince k narozeninám 1939 knihovna korespondence prameny
274 Promenády pro flétnu, housle a cembalo 1939 knihovna korespondence prameny
275 Bergerettes pro housle, violoncello a klavír 1939 knihovna korespondence prameny
276 II Koncertantní suita pro housle a orchestr 1944 knihovna korespondence prameny
276 I Koncertantní suita pro housle a orchestr 1939 knihovna korespondence prameny
277 Sonáta č. 1 pro violoncello a klavír 1939 knihovna korespondence prameny
277bis České hádanky 1939 knihovna korespondence prameny
278 České madrigaly osm madrigalů pro smíšený sbor 1939 knihovna korespondence prameny
279 Polní mše [auth.] kantáta pro baryton, mužský sbor a orchestr 1939 knihovna korespondence prameny
279bis Přání mamince [auth.] 1939 knihovna korespondence prameny
280 Vojenský pochod pro orchestr 1940 knihovna korespondence prameny
281 Fantazie a toccata pro klavír 1940 knihovna korespondence prameny
282 Sinfonietta giocosa pro klavír a malý orchestr 1940 knihovna korespondence prameny
282bis Čtyři písně na texty české lidové poezie pro hlas a klavír 1940 knihovna korespondence prameny
283 Sonata da camera pro violoncello a malý orchestr 1940 knihovna korespondence prameny
283bis Říkadla a písně na texty české lidové poezie 1940 knihovna korespondence prameny
284 Mazurka pro klavír 1941 knihovna korespondence prameny
285 Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji 1941 knihovna korespondence prameny
285bis Dumka č. 3 1941 knihovna korespondence prameny
286 Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír 1941 knihovna korespondence prameny
286bis Veselé Vánoce 1941 1941 knihovna korespondence prameny
286ter Birthday 1942 1942 knihovna korespondence prameny
287 Klavírní kvartet 1942 knihovna korespondence prameny
288 Nový Špalíček cyklus písní na texty moravské lidové poezie 1942 knihovna korespondence prameny
289 Symfonie č. 1 1942 knihovna korespondence prameny
290 Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír 1942 knihovna korespondence prameny
291 Madrigalová sonáta pro flétnu, housle a klavír 1942 knihovna korespondence prameny
292 Koncert pro dva klavíry a orchestr 1943 knihovna korespondence prameny
293 Koncert pro housle a orchestr č. 2 1943 knihovna korespondence prameny
294 Písničky na jednu stránku cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1943 knihovna korespondence prameny
295 Symfonie č. 2 1943 knihovna korespondence prameny
296 Památník Lidicím pro symfonický orchestr 1943 knihovna korespondence prameny
297 Pět madrigalových stancí pro housle a klavír 1943 knihovna korespondence prameny
298 Klavírní kvintet č. 2 1944 knihovna korespondence prameny
299 Symfonie č. 3 1944 knihovna korespondence prameny
300 Trio pro flétnu, violoncello a klavír 1944 knihovna korespondence prameny
301 Fantazie pro teremin, hoboj, klavír a smyčcový kvartet 1944 knihovna korespondence prameny
302 Písničky na dvě stránky [auth.] cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1944 knihovna korespondence prameny
303 Sonáta č. 3 pro housle a klavír 1944 knihovna korespondence prameny
304 Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 1945 knihovna korespondence prameny
304bis Berceuse 1945 knihovna korespondence prameny
305 Symfonie č. 4 1945 knihovna korespondence prameny
306 Sonáta pro flétnu a klavír 1945 knihovna korespondence prameny
307 Česká rapsodie pro housle a klavír 1945 knihovna korespondence prameny
308 Etudy a polky šestnáct klavírních skladeb ve třech sešitech 1945 knihovna korespondence prameny
309 Thunderbolt P-47 [auth.] scherzo pro orchestr 1945 knihovna korespondence prameny
310 Symfonie č. 5 1946 knihovna korespondence prameny
311 Toccata e due canzoni pro malý orchestr 1946 knihovna korespondence prameny
312 Smyčcový kvartet č. 6 1946 knihovna korespondence prameny
313 Tři madrigaly (Duo č. 1) pro housle a violu 1947 knihovna korespondence prameny
314 Smyčcový kvartet č. 7 (Concerto da camera) 1947 knihovna korespondence prameny
315 Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír 1947 knihovna korespondence prameny
316 Koncert pro klavír a orchestr č. 3 1948 knihovna korespondence prameny
317 Škrtička Obřad proměny 1948 knihovna korespondence prameny
318 Pátý den páté luny 1948 knihovna korespondence prameny
319 Bukinisté z nábřeží Malaquais 1948 knihovna korespondence prameny
320 Pozdrav sokolstvu a sletu Slavnostní fanfára pro dechové nástroje 1948 knihovna korespondence prameny
321 Pět českých madrigalů pro smíšený sbor 1948 knihovna korespondence prameny
322 Koncertantní symfonie č. 2 (Sinfonia Concertante) pro housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr 1949 knihovna korespondence prameny
323 Bagatela pro klavír 1949 knihovna korespondence prameny
324 Tři české tance pro dva klavíry 1949 knihovna korespondence prameny
325 Mazurka - Nokturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello 1949 knihovna korespondence prameny
326 Barkarola pro klavír 1949 knihovna korespondence prameny
327 Klavírní trio č. 2 pro housle, violoncello a klavír 1950 knihovna korespondence prameny
328 Sinfonietta La Jolla pro komorní orchestr 1950 knihovna korespondence prameny
329 Koncert pro dvoje housle a orchestr 1950 knihovna korespondence prameny