Tisknout | počet záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 3 z 5, zobrazeno 100 záznamů z celkového počtu 459

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení Dokumenty v knihovně NBM Korespondence Prameny Koupit noty
171 Rhapsodie pro velký orchestr 1928 knihovna korespondence prameny koupit
172 Jazzová suita pro malý orchestr 1928 knihovna korespondence prameny koupit
173 Divertimento (Concertino) pro klavír levou rukou a orchestr 1926 knihovna korespondence prameny koupit
173bis Par T.S.F. 1929 knihovna korespondence prameny koupit
174 Sextet pro dechové nástroje a klavír 1929 knihovna korespondence prameny koupit
174 A Scherzo (Divertimento) pro flétnu a klavír 1929 knihovna korespondence prameny koupit
175 Tři přání aneb Vrtkavosti života filmová opera o 3 dějstvích 1929 knihovna korespondence prameny koupit
175 A Odjezd symfonická mezihra z 3. dějství opery Tři přání 1929 knihovna korespondence prameny koupit
175 B Filmová hudba z 3. dějství opery Tři přání 1929 knihovna korespondence prameny koupit
176 Blues 1929 knihovna korespondence prameny
177 Tanec 1929 knihovna korespondence prameny koupit
178 Preludium 1929 knihovna korespondence prameny koupit
179 Šest osob hledá autora scénická hudba k divadelní hře Luigiho Pirandella 1929 knihovna korespondence prameny
180 Fantazie pro dva klavíry 1929 knihovna korespondence prameny koupit
181 Osm preludií pro klavír 1929 knihovna korespondence prameny koupit
181 A Preludium ve formě scherza pro velký orchestr 1930 knihovna korespondence prameny
181bis Tango a Allegretto pro klavír 1929 knihovna korespondence prameny
182 Sonáta č. 1 pro housle a klavír 1929 knihovna korespondence prameny koupit
183 Smyčcový kvartet č. 3 1929 knihovna korespondence prameny koupit
184bis Tři písničky k Vánocům 1929 knihovna korespondence prameny koupit
184 Pět krátkých skladeb pro housle a klavír 1930 knihovna korespondence prameny koupit
185 Jedním prstem klavírní skladba pro tři ruce 1930 knihovna korespondence prameny koupit
186 Šach králi jazzový balet o 1 dějství 1930 knihovna korespondence prameny koupit
187 Dechový kvintet pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh 1930 knihovna korespondence prameny
188 A Arietta pro housle a klavír 1930 knihovna korespondence prameny koupit
188 B Arietta pro violoncello a klavír 1930 knihovna korespondence prameny koupit
188 Vokalíza etuda pro střední hlas a klavír 1929 knihovna korespondence prameny koupit
189 Nokturna čtyři etudy pro violoncello a klavír 1931 knihovna korespondence prameny koupit
190 Pastorely šest kusů pro violoncello a klavír 1931 knihovna korespondence prameny koupit
191 Snadné etudy pro dvoje housle 1930 knihovna korespondence prameny koupit
192 Miniaturní suita sedm lehkých kusů pro violoncello a klavír 1931 knihovna korespondence prameny koupit
193 Klavírní trio č. 1 (Cinq pièces brèves) pro housle, violoncello a klavír 1930 knihovna korespondence prameny koupit
194 Den dobročinnosti opera o 3 dějstvích 1931 knihovna korespondence prameny koupit
195 A Borová (Český tanec č. 1) pro malý orchestr 1931 knihovna korespondence prameny
195 Borová sedm českých tanců 1930 knihovna korespondence prameny koupit
196 I Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1930 knihovna korespondence prameny koupit
196 II Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1939 knihovna korespondence prameny
196 III Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1955 knihovna korespondence prameny koupit
197 Tři písně na básně Apollinairovy 1930 knihovna korespondence prameny
198 Sonatina pro dvoje housle a klavír 1930 knihovna korespondence prameny koupit
199 Serenáda pro komorní orchestr 1930 knihovna korespondence prameny koupit
200 Les Rondes suita tanců pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, klavír a dvoje housle 1930 knihovna korespondence prameny koupit
201 A Sedm arabesek rytmické etudy pro housle a klavír 1931 knihovna korespondence prameny koupit
201 Sedm arabesek rytmické etudy pro violoncello a klavír 1931 knihovna korespondence prameny koupit
202 Rytmické etudy pro housle a klavír 1932 knihovna korespondence prameny koupit
202 A Rytmické etudy pro smyčcový orchestr 1958 knihovna korespondence prameny
203 Skici první řada 1931 knihovna korespondence prameny koupit
204 Skici druhá řada 1931 knihovna korespondence prameny
205 Čtyři kusy bez názvu Hry, první řada 1931 knihovna korespondence prameny
206 Hry šest snadných kusů pro klavír, druhá řada 1931 knihovna korespondence prameny koupit
207 Smyčcový kvartet s orchestrem 1931 knihovna korespondence prameny koupit
208 Sonáta č. 2 pro housle a klavír 1931 knihovna korespondence prameny koupit
209 Česká říkadla šest ženských sborů 1931 knihovna korespondence prameny koupit
210 Písničky pro děti 1931 knihovna korespondence prameny
211 Slavnostní ouvertura k všesokolskému sletu 1932 pro velký orchestr 1931 knihovna korespondence prameny
212 Partita (Suita č. 1) pro smyčcový orchestr 1931 knihovna korespondence prameny koupit
213 Sonáta pro dvoje housle a klavír 1932 knihovna korespondence prameny koupit
213bis Dvě písně 1932 knihovna korespondence prameny koupit
214 I Špalíček [auth.] balet se zpěvem o 3 dějstvích 1932 knihovna korespondence prameny
214 C Dva tance z baletu Špalíček 1932 knihovna korespondence prameny koupit
214 A I. orchestrální suita z baletu Špalíček 1940 knihovna korespondence prameny koupit
214 B II. orchestrální suita z baletu Špalíček 1940 knihovna korespondence prameny koupit
214 II Špalíček [auth.] balet se zpěvem o 3 dějstvích 1940 knihovna korespondence prameny koupit
214 I A Svatební košile [auth.] 1932 knihovna korespondence prameny koupit
215 Divertimento (Serenáda č. 4) pro komorní orchestr 1932 knihovna korespondence prameny koupit
216 Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu 1932 knihovna korespondence prameny koupit
217 Serenáda č. 1 pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu 1932 knihovna korespondence prameny koupit
218 Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, čtvery housle a violoncello 1932 knihovna korespondence prameny koupit
219 Koncertantní symfonie (Sinfonia Concertante) pro dva orchestry 1932 knihovna korespondence prameny koupit
220 Taneční črty 1932 knihovna korespondence prameny koupit
221 Dětské skladby 1932 knihovna korespondence prameny koupit
222 Lístek do památníku [auth.] (č. 1) 1932 knihovna korespondence prameny
223 Melo hudba k francouzskému filmu 1932 knihovna korespondence prameny
224 Smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella 1932 knihovna korespondence prameny koupit
224 A Smyčcový sextet úprava pro smyčcový orchestr knihovna korespondence prameny koupit
225 Čtyři dětské písně a říkadla 1932 knihovna korespondence prameny
226 Koncert pro housle a orchestr č. 1 1933 knihovna korespondence prameny koupit
227 Ritornely šest klavírních kusů 1932 knihovna korespondence prameny koupit
228 Dvě balady na slova lidové poezie pro alt a klavír 1932 knihovna korespondence prameny
229 Klavírní kvintet č. 1 1933 knihovna korespondence prameny koupit
230 Velikonoční 1933 knihovna korespondence prameny koupit
231 Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933 knihovna korespondence prameny koupit
232 Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933 knihovna korespondence prameny koupit
232bis Dvě písně na texty negerské poezie 1932 knihovna korespondence prameny koupit
233 Marijka nevěrnice hudba k filmu 1933 knihovna korespondence prameny
234 Invence pro velký orchestr 1934 knihovna korespondence prameny koupit
235 Čtyři písně o Marii [auth.] pro smíšený sbor [auth.] 1934 knihovna korespondence prameny koupit
236/2 I Mariken z Nimègue první verze druhého dějství z opery Hry o Marii 1934 knihovna korespondence prameny
236 Hry o Marii 1934 knihovna korespondence prameny koupit
237 Koncert pro klavír a orchestr č. 2 1934 knihovna korespondence prameny koupit
238 Smyčcové trio č. 2 pro housle, violu a violoncello 1934 knihovna korespondence prameny koupit
239 Střevíček hudba k dokumentárnímu a propagačnímu filmu 1935 knihovna korespondence prameny
240 Město živé vody: Mariánské Lázně hudba k dokumentárnímu filmu 1935 knihovna korespondence prameny
240 A Vložka [auth.] z filmu Město živé vody: Mariánské Lázně 1935 knihovna korespondence prameny
241 Lístek do památníku (č. 2) 1935 knihovna korespondence prameny koupit
242 Skladba pro malé Evy [auth.] 1935 knihovna korespondence prameny koupit
243 Hlas lesa [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935 knihovna korespondence prameny koupit
244 Dvě skladby pro cembalo 1935 knihovna korespondence prameny koupit
245 Paridův soud balet o 1 dějství 1935 knihovna korespondence prameny
246 Koncert pro cembalo a malý orchestr 1935 knihovna korespondence prameny koupit