Základní informace
Titul CZKoncert pro violoncello a orchestr č. 1, 1. verze
Titul ENConcerto for Violoncello and Orchestra No. 1, 1st version
Titul DEKonzert für Cello und Orchester Nr. 1, 1. Version
Titul FRConcerto pour violoncelle et orchestre n° 1, 1ère version
KategorieKoncerty a koncertantní hudba
PodkategorieVioloncellové koncerty
Halbreichovo číslo196 I
Části (věty)1. Allegro moderato; 2. Andante poco moderato; 3. Allegro con brio
Durata26' 45''
Nástrojové obsazení2222-2220-Timp-Pf-Archi
Sólový hlasVc
Původ
Místo kompozicePolička
Místo kompozice 2Paříž
Rok dokončení1930
Započetí kompozice08/1930
Dokončení kompozice17.10.1930
Premiéra
Interpret Cassadó i Moreu, Gaspar
Datum premiéry13.12.1931
Místo premiéryBerlín
Poznámka k premiéřeGaspar Cassadó (Vc)
Uložení autografu
InstituceStaatsbibliothek zu Berlin
UloženíBerlín
Současný vlastníkStaatsbibliothek zu Berlin
Poznámka k autografuFaksimile autografu uloženo v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. *** Skici v soukromém vlastnictví (Francie). *** První strana autografního sólového partu v soukromém vlastnictví (Česká republika).
Copyright
CopyrightSchott Music, Mainz
Odkaz na prodejcekoupit
Vydání
Schott Music GmbH & Co., Mohuč, 1997
Signatura IBM: 1173, 1173b
Specifikace vydání: Přetisk 1. vydání partitury první verze koncertu
Detaily tohoto vydání
Schott Music GmbH & Co., Mohuč, 1997
Signatura IBM: 1173c
Specifikace vydání: Sólový part violoncella pro první verzi koncertu
Detaily tohoto vydání
Prameny
Vazby Související písemnosti
Dokumenty v Knihovně
Poznámka První verze koncertu. *** První věta dokončena na konci srpna 1930 v Poličce. *** Název na titulní straně autografu: "Concert pour violoncelle avec orchestre".
O skladbě

Rozsáhlá koncertantní tvorba Bohuslava Martinů čítá kolem třiceti skladeb pro sólové nástroje či skupiny nástrojů s orchestrem a je velmi různorodá. Tyto kompozice různých druhů, forem a obsazení bychom i přes jejich rozmanitost mohli rozdělit do dvou hlavních skupin. Důležitým rysem první z nich je princip concerta grossa. Ten však Martinů nepoužil v tradičním smyslu slova, čili pouze ve skladbách pro skupinu sólových nástrojů na jedné straně a orchestr na straně druhé. Některé koncerty tohoto typu jsou určeny i pro sólový nástroj s orchestrem, jako např. Koncert pro cembalo a komorní orchestr s klavírem, H 246, nebo Concerto da camera pro housle, smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji, H 285. Druhou skupinu pak tvoří díla vycházející z klasicko - romantické tradice virtuózního instrumentálního koncertu.

Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 má za sebou bohatou historii přeměn. Z původně koncipovaného concerta grossa se postupem času stal monumentální sólový koncert s velkým orchestrem. První verzi koncertu zkomponoval Bohuslav Martinů v Poličce a v Paříži roku 1930 a věnoval ji Gasparu Cassadó, který ji premiéroval v roce 1931 v Berlíně. Po devíti letech se Bohuslav Martinů ke koncertu vrátil a přepracoval ho pro velký orchestr, protože nebyl spokojen s komorním obsazením. Ani tato podoba však nebyla konečná. Martinů totiž slyšel skladbu v roce 1955 z pařížského rozhlasu a zděsil se nad hutnou orchestrací, dílo nově přeinstrumentoval a vylehčil sólový part. Tuto, podle vlastních slov “korektní a definitivní” verzi pak věnoval (stejně jako druhou verzi) slavnému violoncellistovi Pierru Fournierovi, s nímž konzultoval změny v sólovém nástroji.

Celková koncepce koncertu sleduje obvyklé pořadí vět: rychlá, pomalá, rychlá. Vstupní Allegro moderato, plné života a energie dává velký prostor sólovému violoncellu. Svou extrovertní povahou je pravým opakem ke střednímu Andante, v němž je díky veliké škále výrazových prostředků dosaženo obrovské hloubky, naléhavosti až nostalgie. Bohatá melodičnost přináší plochy vnitřního klidu i napětí, v nichž hlavní tíha leží opět na sólovém violoncellu a orchestr má doprovodnou funkci. Finální rychlá věta má střední díl Andante se sólovou kadencí, které je svou povahou reminiscencí druhé věty. Třetí věta užívá podobných prostředků jako věta první. Synkopický rytmus, častá staccata a široká dynamická hladina dodávají hudbě spád a vitalitu. V tomto duchu se celý koncert slavnostně uzavírá.

Sandra Bergmannová, program koncertu Festivalu Bohuslava Martinů, 17. a 18. 12. 1998

« předchozí
ID 451 (záznam 1 / 0)
další »