Tisknout | počet záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 4 z 5, zobrazeno 100 záznamů z celkového počtu 459

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení Dokumenty v knihovně NBM Korespondence Prameny
381 Dvě impromptu pro cembalo 1959 knihovna korespondence prameny
174 Sextet pro dechové nástroje a klavír 1929 knihovna korespondence prameny
384 Zdravice [auth.] pro dětský sbor 1959 knihovna korespondence prameny
334 Serenáda pro dva klarinety, housle, violu a violoncello 1951 knihovna korespondence prameny
180 Fantazie pro dva klavíry 1929 knihovna korespondence prameny
324 Tři české tance pro dva klavíry 1949 knihovna korespondence prameny
359 Impromptu pro dva klavíry 1956 knihovna korespondence prameny
219 Koncertantní symfonie (Sinfonia Concertante) pro dva orchestry 1932 knihovna korespondence prameny
271 Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány 1938 knihovna korespondence prameny
365 Divertimento pro dvě zobcové flétny 1957 knihovna korespondence prameny
264 Koncertantní duo pro dvoje housle a orchestr 1937 knihovna korespondence prameny
216 Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu 1932 knihovna korespondence prameny
224 Smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella 1932 knihovna korespondence prameny
164 Smyčcový kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violoncello 1927 knihovna korespondence prameny
174 A Scherzo (Divertimento) pro flétnu a klavír 1929 knihovna korespondence prameny
2 Posvícení [auth.] pro flétnu a smyčcový orchestr 1907 knihovna korespondence prameny
187 Dechový kvintet pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh 1930 knihovna korespondence prameny
144 Nonet č. 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello a klavír 1925 knihovna korespondence prameny
374 Nonet č. 2 pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello a kontrabas 1959 knihovna korespondence prameny
274 Promenády pro flétnu, housle a cembalo 1939 knihovna korespondence prameny
291 Madrigalová sonáta pro flétnu, housle a klavír 1942 knihovna korespondence prameny
282bis Čtyři písně na texty české lidové poezie pro hlas a klavír 1940 knihovna korespondence prameny
325 Mazurka - Nokturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello 1949 knihovna korespondence prameny
266 Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot 1938 knihovna korespondence prameny
218 Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, čtvery housle a violoncello 1932 knihovna korespondence prameny
13 Koncert pro housle a klavír 1910 knihovna korespondence prameny
62 Fantazie pro housle a klavír 1912 knihovna korespondence prameny
12 Romance pro housle a klavír 1910 knihovna korespondence prameny
32 Berceuse pro housle a klavír 1911 knihovna korespondence prameny
33 Adagio pro housle a klavír 1911 knihovna korespondence prameny
208 Sonáta č. 2 pro housle a klavír 1931 knihovna korespondence prameny
297 Pět madrigalových stancí pro housle a klavír 1943 knihovna korespondence prameny
303 Sonáta č. 3 pro housle a klavír 1944 knihovna korespondence prameny
307 Česká rapsodie pro housle a klavír 1945 knihovna korespondence prameny
188 A Arietta pro housle a klavír 1930 knihovna korespondence prameny
120 Sonáta C dur pro housle a klavír 1919 knihovna korespondence prameny
152 Sonáta d moll pro housle a klavír 1926 knihovna korespondence prameny
182 Sonáta č. 1 pro housle a klavír 1929 knihovna korespondence prameny
184 Pět krátkých skladeb pro housle a klavír 1930 knihovna korespondence prameny
202 Rytmické etudy pro housle a klavír 1932 knihovna korespondence prameny
3 Elegie [auth.] pro housle a klavír [auth.] 1909 knihovna korespondence prameny
285 Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji 1941 knihovna korespondence prameny
313 Tři madrigaly (Duo č. 1) pro housle a violu 1947 knihovna korespondence prameny
331 Duo č. 2 pro housle a violu 1950 knihovna korespondence prameny
275 Bergerettes pro housle, violoncello a klavír 1939 knihovna korespondence prameny
327 Klavírní trio č. 2 pro housle, violoncello a klavír 1950 knihovna korespondence prameny
332 Klavírní trio č. 3 pro housle, violoncello a klavír 1951 knihovna korespondence prameny
193 Klavírní trio č. 1 (Cinq pièces brèves) pro housle, violoncello a klavír 1930 knihovna korespondence prameny
322 Koncertantní symfonie č. 2 (Sinfonia Concertante) pro housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr 1949 knihovna korespondence prameny
136 Smyčcové trio č. 1 pro housle, violu a violoncello 1923 knihovna korespondence prameny
238 Smyčcové trio č. 2 pro housle, violu a violoncello 1934 knihovna korespondence prameny
376 Komorní hudba č. 1 pro klarinet, housle, violu, violoncello, harfu a klavír 1959 knihovna korespondence prameny
217 Serenáda č. 1 pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu 1932 knihovna korespondence prameny
24 Ballada [auth.] pro klavír 1910 knihovna korespondence prameny
181 Osm preludií pro klavír 1929 knihovna korespondence prameny
281 Fantazie a toccata pro klavír 1940 knihovna korespondence prameny
284 Mazurka pro klavír 1941 knihovna korespondence prameny
323 Bagatela pro klavír 1949 knihovna korespondence prameny
326 Barkarola pro klavír 1949 knihovna korespondence prameny
333 Improvizace pro klavír 1951 knihovna korespondence prameny
127bis One-step [auth.] pro klavír 1921 knihovna korespondence prameny
138bis Scherzo [auth.] pro klavír 1924 knihovna korespondence prameny
181bis Tango a Allegretto pro klavír 1929 knihovna korespondence prameny
154 Tři české tance pro klavír 1926 knihovna korespondence prameny
161 B Kuchyňská revue pro klavír knihovna korespondence prameny
282 Sinfonietta giocosa pro klavír a malý orchestr 1940 knihovna korespondence prameny
173 Divertimento (Concertino) pro klavír levou rukou a orchestr 1926 knihovna korespondence prameny
98 Tři lyrické skladby [auth.] pro klavír [auth.] 1915 knihovna korespondence prameny
215 Divertimento (Serenáda č. 4) pro komorní orchestr 1932 knihovna korespondence prameny
263 Concerto grosso pro komorní orchestr 1937 knihovna korespondence prameny
267 Tre ricercari pro komorní orchestr 1938 knihovna korespondence prameny
328 Sinfonietta La Jolla pro komorní orchestr 1950 knihovna korespondence prameny
199 Serenáda pro komorní orchestr 1930 knihovna korespondence prameny
172 Jazzová suita pro malý orchestr 1928 knihovna korespondence prameny
311 Toccata e due canzoni pro malý orchestr 1946 knihovna korespondence prameny
195 A Borová (Český tanec č. 1) pro malý orchestr 1931 knihovna korespondence prameny
349 Hora tří světel pro mužský sbor a varhany 1954 knihovna korespondence prameny
280 Vojenský pochod pro orchestr 1940 knihovna korespondence prameny
345 Předehra pro orchestr 1953 knihovna korespondence prameny
369 Rytiny pro orchestr 1958 knihovna korespondence prameny
118 Česká rapsodie [auth.] pro orchestr, baryton, smíšený sbor a varhany 1918 knihovna korespondence prameny
335 Pastorely ze Stowe pro pět zobcových fléten, klarinet, dvoje housle a violoncello 1951 knihovna korespondence prameny
321 Pět českých madrigalů pro smíšený sbor 1948 knihovna korespondence prameny
235 Čtyři písně o Marii [auth.] pro smíšený sbor [auth.] 1934 knihovna korespondence prameny
63 Dvě nokturna pro smyčcové kvarteto 1912 knihovna korespondence prameny
64 Andante pro smyčcové kvarteto 1912 knihovna korespondence prameny
212 Partita (Suita č. 1) pro smyčcový orchestr 1931 knihovna korespondence prameny
202 A Rytmické etudy pro smyčcový orchestr 1958 knihovna korespondence prameny
347 Hymnus k svatému Jakubu [auth.] pro sóla, smíšený sbor, varhany a instrumentální doprovod 1954 knihovna korespondence prameny
59 Ave Maria pro soprán a varhany 1912 knihovna korespondence prameny
296 Památník Lidicím pro symfonický orchestr 1943 knihovna korespondence prameny
301 Fantazie pro teremin, hoboj, klavír a smyčcový kvartet 1944 knihovna korespondence prameny
382 Vigilie [auth.] pro varhany 1959 knihovna korespondence prameny
234 Invence pro velký orchestr 1934 knihovna korespondence prameny
211 Slavnostní ouvertura k všesokolskému sletu 1932 pro velký orchestr 1931 knihovna korespondence prameny
124 Sen o minulosti [auth.] pro velký orchestr 1920 knihovna korespondence prameny
171 Rhapsodie pro velký orchestr 1928 knihovna korespondence prameny
330 Intermezzo pro velký orchestr 1950 knihovna korespondence prameny
352 Fresky Piera della Francesca pro velký orchestr 1955 knihovna korespondence prameny
367 Paraboly pro velký orchestr 1958 knihovna korespondence prameny