Tisknout | počet záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 2 z 5, zobrazeno 100 záznamů z celkového počtu 459

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení Dokumenty v knihovně NBM Korespondence Prameny
142 Half-time rondo pro velký orchestr 1924 knihovna korespondence prameny
243 Hlas lesa [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935 knihovna korespondence prameny
349 Hora tří světel pro mužský sbor a varhany 1954 knihovna korespondence prameny
206 Hry šest snadných kusů pro klavír, druhá řada 1931 knihovna korespondence prameny
236 Hry o Marii 1934 knihovna korespondence prameny
347 Hymnus k svatému Jakubu [auth.] pro sóla, smíšený sbor, varhany a instrumentální doprovod 1954 knihovna korespondence prameny
130 A I. orchestrální suita z baletu "Istar" 1961 knihovna korespondence prameny
214 A I. orchestrální suita z baletu Špalíček 1940 knihovna korespondence prameny
20 Idyla 1910 knihovna korespondence prameny
130 B II. orchestrální suita z baletu "Istar" 1961 knihovna korespondence prameny
214 B II. orchestrální suita z baletu Špalíček 1940 knihovna korespondence prameny
359 Impromptu pro dva klavíry 1956 knihovna korespondence prameny
166 Impromptu [auth.] tři skladby pro housle a klavír [auth.] 1927 knihovna korespondence prameny
333 Improvizace pro klavír 1951 knihovna korespondence prameny
132 Improvizace na jaře 1922 knihovna korespondence prameny
358 Inkantace. Koncert pro klavír a orchestr č. 4 1956 knihovna korespondence prameny
145 Instruktivní duo pro nervózní 1925 knihovna korespondence prameny
330 Intermezzo pro velký orchestr 1950 knihovna korespondence prameny
261 Intermezzo [auth.] čtyři skladby pro housle a klavír [auth.] 1937 knihovna korespondence prameny
234 Invence pro velký orchestr 1934 knihovna korespondence prameny
130 Istar [auth.] balet ve 3 jednáních [auth.] 1921 knihovna korespondence prameny
130 C Istar: Tanec kněžek taneční vložka do prvního jednání 1923 knihovna korespondence prameny
383 Izaiášovo proroctví kantáta pro sóla, mužský sbor a instrumentální doprovod 1959 knihovna korespondence prameny
106 Jak milý čas [auth.] 1917 knihovna korespondence prameny
99 Jarní píseň 1915 knihovna korespondence prameny
125 Jaro v zahradě Čtyři dětské skladby pro klavír 1920 knihovna korespondence prameny
127ter Jaro [auth.] malá klavírní skladba [auth.] 1921 knihovna korespondence prameny
37 Jaškova zpěvánka [auth.] 1911 knihovna korespondence prameny
172 Jazzová suita pro malý orchestr 1928 knihovna korespondence prameny
185 Jedním prstem klavírní skladba pro tři ruce 1930 knihovna korespondence prameny
253 C Juliette (Snář) druhé dějství, 3. scéna 1941 knihovna korespondence prameny
253 Juliette (Snář) [auth.] lyrická opera o 3 dějstvích 1937 knihovna korespondence prameny
133 Kdo je na světě nejmocnější? baletní komedie o 1 dějství 1922 knihovna korespondence prameny
69 Kdysi 1912 knihovna korespondence prameny
287 Klavírní kvartet 1942 knihovna korespondence prameny
35 Klavírní kvintet 1911 knihovna korespondence prameny
229 Klavírní kvintet č. 1 1933 knihovna korespondence prameny
298 Klavírní kvintet č. 2 1944 knihovna korespondence prameny
4bis Klavírní skica orchestrální skladby 1909 knihovna korespondence prameny
141 Klavírní skladba (bez názvu) 1924 knihovna korespondence prameny
193 Klavírní trio č. 1 (Cinq pièces brèves) pro housle, violoncello a klavír 1930 knihovna korespondence prameny
327 Klavírní trio č. 2 pro housle, violoncello a klavír 1950 knihovna korespondence prameny
332 Klavírní trio č. 3 pro housle, violoncello a klavír 1951 knihovna korespondence prameny
112 Koleda balet o čtyřech dějstvích se zpěvem, tancem a recitací 1917 knihovna korespondence prameny
259 Koleda milostná 1937 knihovna korespondence prameny
75 Komárova svatba 1912 knihovna korespondence prameny
376 Komorní hudba č. 1 pro klarinet, housle, violu, violoncello, harfu a klavír 1959 knihovna korespondence prameny
13 Koncert pro housle a klavír 1910 knihovna korespondence prameny
246 Koncert pro cembalo a malý orchestr 1935 knihovna korespondence prameny
292 Koncert pro dva klavíry a orchestr 1943 knihovna korespondence prameny
329 Koncert pro dvoje housle a orchestr 1950 knihovna korespondence prameny
252 Koncert pro flétnu, housle a orchestr 1936 knihovna korespondence prameny
353 Koncert pro hoboj a malý orchestr 1955 knihovna korespondence prameny
226 Koncert pro housle a orchestr č. 1 1933 knihovna korespondence prameny
293 Koncert pro housle a orchestr č. 2 1943 knihovna korespondence prameny
342 Koncert pro housle, klavír a orchestr 1953 knihovna korespondence prameny
149 Koncert pro klavír a orchestr č. 1 D dur 1925 knihovna korespondence prameny
237 Koncert pro klavír a orchestr č. 2 1934 knihovna korespondence prameny
316 Koncert pro klavír a orchestr č. 3 1948 knihovna korespondence prameny
231 Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933 knihovna korespondence prameny
196 I Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1930 knihovna korespondence prameny
196 II Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1939 knihovna korespondence prameny
304 Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 1945 knihovna korespondence prameny
264 Koncertantní duo pro dvoje housle a orchestr 1937 knihovna korespondence prameny
276 II Koncertantní suita pro housle a orchestr 1944 knihovna korespondence prameny
276 I Koncertantní suita pro housle a orchestr 1939 knihovna korespondence prameny
219 Koncertantní symfonie (Sinfonia Concertante) pro dva orchestry 1932 knihovna korespondence prameny
322 Koncertantní symfonie č. 2 (Sinfonia Concertante) pro housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr 1949 knihovna korespondence prameny
43 Konec všemu [auth.] 1912 knihovna korespondence prameny
119 Kouzelné noci [auth.] tři písně pro soprán s průvodem orchestru 1918 knihovna korespondence prameny
74bis Kráčím, kráčím mezi vrchy 1912 knihovna korespondence prameny
161 A Kuchyňská revue jazzová suita z baletu 1927 knihovna korespondence prameny
161 B Kuchyňská revue pro klavír knihovna korespondence prameny
161 Kuchyňská revue [auth.] jazzový balet o jednom dějství 1927 knihovna korespondence prameny
315 Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír 1947 knihovna korespondence prameny
139 Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek C dur 1924 knihovna korespondence prameny
260 Kytice [auth.] cyklus skladeb na lidové texty, pro smíšený sbor (dětský sbor), sóla a malý orchestr [auth.] 1937 knihovna korespondence prameny
155 La Bagarre (Vřava) Allegro pro velký orchestr 1926 knihovna korespondence prameny
78 Labutě [auth.] 1912 knihovna korespondence prameny
168 Le Jazz 1928 knihovna korespondence prameny
360 Legenda z dýmu bramborové nati [auth.] kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod 1956 knihovna korespondence prameny
200 Les Rondes suita tanců pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, klavír a dvoje housle 1930 knihovna korespondence prameny
113 Letní suita šest lyrických kusů pro klavír 1918 knihovna korespondence prameny
27 Líbej, milá, líbej! [auth.] 1910 knihovna korespondence prameny
241 Lístek do památníku (č. 2) 1935 knihovna korespondence prameny
222 Lístek do památníku [auth.] (č. 1) 1932 knihovna korespondence prameny
137 Loutky I pět klavírních kusů 1925 knihovna korespondence prameny
116 Loutky II pět klavírních kusů 1918 knihovna korespondence prameny
92 Loutky III čtyři klavírní kusy 1914 knihovna korespondence prameny
50 Lucie [auth.] 1912 knihovna korespondence prameny
291 Madrigalová sonáta pro flétnu, housle a klavír 1942 knihovna korespondence prameny
380 Madrigaly (Kniha písní) čtyři madrigaly pro smíšený sbor 1959 knihovna korespondence prameny
248 A Malá suita ze scénické hudby k Oidipovi od Andrého Gida 1936 knihovna korespondence prameny
247 A Malá suita z opery "Veselohra na mostě" 1951 knihovna korespondence prameny
123 Malá taneční suita [auth.] pro velký orchestr 1919 knihovna korespondence prameny
122bis Malá ukolébavka 1919 knihovna korespondence prameny
79 Mám staré parky rád 1912 knihovna korespondence prameny
233 Marijka nevěrnice hudba k filmu 1933 knihovna korespondence prameny
236/2 I Mariken z Nimègue první verze druhého dějství z opery Hry o Marii 1934 knihovna korespondence prameny
284 Mazurka pro klavír 1941 knihovna korespondence prameny