Tisknout | počet záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 1 z 1, zobrazeno 355 záznamů z celkového počtu 355

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení
1 Tři jezdci [auth.] 1902
2 Posvícení [auth.] pro flétnu a smyčcový orchestr 1907
3 Elegie [auth.] pro housle a klavír [auth.] 1909
5 Pět valčíků 1910
6 Než se naděješ [auth.] 1910
8 Pastel [auth.] 1910
10 Až budem staří [auth.] 1910
11 Dělníci moře 1910
13 Koncert pro housle a klavír 1910
14 Dvě písničky v národním slohu [auth.] 1910
15 Smrt Tintagilova [auth.] hudba k loutkovému dramatu [auth.] 1910
17 Anděl smrti [auth.] symfonická báseň pro velký orchestr 1910
17bis Psáno do památníku sestřina Ach, ozvi se 1910
19 Spící [auth.] 1910
21 Dvě písně 1910
22 Dívčí sny [auth.] 1910
28 Pohádka o Zlatovlásce [auth.] 1910
29 Náladová kresba [auth.] 1910
30 V noci [auth.] 1910
31 Dvě písně 1911
34 Tři písničky 1911
35 Klavírní kvintet 1911
36 Chanson triste [auth.] d moll 1911
37 Jaškova zpěvánka [auth.] 1911
41 Slzy [auth.] 1911
42 Z pohádek Andersenových šest klavírních kusů 1912
44 Mrtvá láska [auth.] 1912
45 Symfonie pro orchestr (1. věta) 1912
46 Píseň beze slov 1912
47 Nokturno 1912
48 Ty píšeš mi 1912
52 Padlo jíní na pole 1912
56 Balada ke Krzeszovu obrazu Poslední akordy Chopina 1912
57 Noc každou tebe, drahá, zřím 1912
67 Opuštěná milá 1912
68 Nipponari [auth.] sedm písní pro ženský hlas s průvodem malého orchestru [auth.] 1912
68 A Nipponari [auth.] verze pro hlas a klavír 1912
69 Kdysi 1912
70 O modrých očích [auth.] 1910
71 Ohnivý muž [auth.] 1912
74 Stará píseň [auth.] 1913
79 Mám staré parky rád 1912
80 Písnička o Haničce 1912
81 Štěstí to dost [auth.] 1912
82 Tři melodramy Večer [auth.] 1913
83 Tři melodramy Vážka 1913
84 Tři melodramy Tanečnice z Jávy 1913
85 Preludium [auth.] (na téma Marseillaisy) 1913
86 Preludium č. 2 f moll [auth.] 1913
86bis Preludium 1913
87 Píseň na starošpanělský text [auth.] pro alt s průvodem klavíru [auth.] 1914
88 Tři písně na francouzské texty 1913
89 Noc [auth.] Nokturno. Meloplastická scéna v 1 aktu 1914
90 Skladba pro velký orchestr 1914
91 Nokturno č. 1 1915
92 Loutky III čtyři klavírní kusy 1914
93 Tance se závoji 1914
94 Čtyři malé písně na Goethův text 1915
95 Nokturno k Mánesovu obrázku Přečtený román 1915
96 Nokturno (Růže v noci) symfonický tanec č. 2 1915
97 Balada k Böcklinovu obrazu „Villa na moři“ Symfonický tanec č. 4 1915
98 Tři lyrické skladby [auth.] pro klavír [auth.] 1915
99 Jarní píseň 1915
100 Rujana [auth.] Mořská fantazie 1916
101 Šest polek 1916
102 Stín [auth.] balet o jednom dějství 1916
103 Smyčcový kvartet Es dur 1917
106 Jak milý čas [auth.] 1917
107 Valse Capriccio [auth.] 1917
109 Furiant [auth.] 1917
110 Šest prostých písní [auth.] 1917
112 Koleda balet o čtyřech dějstvích se zpěvem, tancem a recitací 1917
116 Loutky II pět klavírních kusů 1918
117 Smyčcový kvartet č. 1 1918
118 Česká rapsodie [auth.] pro orchestr, baryton, smíšený sbor a varhany 1918
119 Kouzelné noci [auth.] tři písně pro soprán s průvodem orchestru 1918
120 Sonáta C dur pro housle a klavír 1919
122bis Malá ukolébavka 1919
122 Průvod koček v noci slunovratu [auth.] 1919
123bis Foxtrot narozený "Na růžku" 1920
123 Malá taneční suita [auth.] pro velký orchestr 1919
124 Sen o minulosti [auth.] pro velký orchestr 1920
124ter Okna do mlhy
124bis Andante 1920
125bis Slavnostní pochod "Kytary" 1920
126 Slovenské písně 30 písní ve dvou řadách 1920
127 Motýli a rajky [auth.] tři klavírní skladby [auth.] 1920
127bis One-step [auth.] pro klavír 1921
127ter Jaro [auth.] malá klavírní skladba [auth.] 1921
128 Večer na pobřeží [auth.] tři malé skladby pro klavír [auth.] 1921
129 Tři písně pro Červenou sedmu 1921
129bis Vítězný pochod [auth.] sportovního klubu R.U.R. v Poličce [auth.] 1921
130 Istar [auth.] balet ve 3 jednáních [auth.] 1921
130 C Istar: Tanec kněžek taneční vložka do prvního jednání 1923
131 Míjející půlnoc [auth.] cyklus symfonických básní pro velký orchestr 1922
133 Kdo je na světě nejmocnější? baletní komedie o 1 dějství 1922
134 Slovácké tance a obyčeje hudba k dokumentárnímu filmu 1922
135 Měsíce tři písně s klavírem 1922
135bis Dvě písně na ruskou poezii 1922
136 Smyčcové trio č. 1 pro housle, violu a violoncello 1923
137 Loutky I pět klavírních kusů 1925
138bis Scherzo [auth.] pro klavír 1924
139 Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek C dur 1924
140 Preludium 1924
141 Klavírní skladba (bez názvu) 1924
142 Half-time rondo pro velký orchestr 1924
143 Concertino pro violoncello, dechy, klavír a bicí c moll 1924
144 Nonet č. 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello a klavír 1925
146bis Tři ukolébavky [auth.] 1925
148 Film v miniatuře cyklus klavírních skladeb [auth.] 1925
149 Koncert pro klavír a orchestr č. 1 D dur 1925
150 Smyčcový kvartet č. 2 1925
151 Vzpoura [auth.] baletní skica o 1 dějství 1925
152 Sonáta d moll pro housle a klavír 1926
153 A Orchestrální suita z baletu Motýl, který dupal 1926
153 Motýl, který dupal balet o 1 dějství 1926
154 Tři české tance pro klavír 1926
155 La Bagarre (Vřava) Allegro pro velký orchestr 1926
157bis Ruce 1927
157 Duo pro housle a violoncello č. 1 1927
159 Podivuhodný let mechanický balet 1927
160 Tři skici 1927
161 Kuchyňská revue [auth.] jazzový balet o jednom dějství 1927
161 A Kuchyňská revue jazzová suita z baletu 1927
161 B Kuchyňská revue pro klavír
162 Voják a tanečnice komická opera o 3 dějstvích 1927
163 Natáčí se! balet o 1 dějství 1927
164 Smyčcový kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violoncello 1927
165 Black-bottom [auth.] 1927
166 Impromptu [auth.] tři skladby pro housle a klavír [auth.] 1927
167 Vánoce [auth.] tři skladby pro klavír [auth.] 1927
168 Le Jazz 1928
169 Slzy nože opera o 1 dějství 1928
170 Čtyři věty 1929
171 Rhapsodie pro velký orchestr 1928
172 Jazzová suita pro malý orchestr 1928
173 Divertimento (Concertino) pro klavír levou rukou a orchestr 1926
173bis Par T.S.F. 1929
174 Sextet pro dechové nástroje a klavír 1929
175 Tři přání aneb Vrtkavosti života filmová opera o 3 dějstvích 1929
177 Tanec 1929
178 Preludium 1929
180 Fantazie pro dva klavíry 1929
181 Osm preludií pro klavír 1929
181bis Tango a Allegretto pro klavír 1929
182 Sonáta č. 1 pro housle a klavír 1929
183 Smyčcový kvartet č. 3 1929
184bis Tři písničky k Vánocům 1929
184 Pět krátkých skladeb pro housle a klavír 1930
185 Jedním prstem klavírní skladba pro tři ruce 1930
186 Šach králi jazzový balet o 1 dějství 1930
188 Vokalíza etuda pro střední hlas a klavír 1929
189 Nokturna čtyři etudy pro violoncello a klavír 1931
190 Pastorely šest kusů pro violoncello a klavír 1931
191 Snadné etudy pro dvoje housle 1930
192 Miniaturní suita sedm lehkých kusů pro violoncello a klavír 1931
193 Klavírní trio č. 1 (Cinq pièces brèves) pro housle, violoncello a klavír 1930
194 Den dobročinnosti opera o 3 dějstvích 1931
195 A Borová (Český tanec č. 1) pro malý orchestr 1931
195 Borová sedm českých tanců 1930
196 I Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1930
196 II Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1939
196 III Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1955
197 Tři písně na básně Apollinairovy 1930
198 Sonatina pro dvoje housle a klavír 1930
199 Serenáda pro komorní orchestr 1930
200 Les Rondes suita tanců pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, klavír a dvoje housle 1930
202 Rytmické etudy pro housle a klavír 1932
203 Skici první řada 1931
205 Čtyři kusy bez názvu Hry, první řada 1931
206 Hry šest snadných kusů pro klavír, druhá řada 1931
207 Smyčcový kvartet s orchestrem 1931
208 Sonáta č. 2 pro housle a klavír 1931
209 Česká říkadla šest ženských sborů 1931
212 Partita (Suita č. 1) pro smyčcový orchestr 1931
213 Sonáta pro dvoje housle a klavír 1932
213bis Dvě písně 1932
214 I Špalíček [auth.] balet se zpěvem o 3 dějstvích 1932
214 II Špalíček [auth.] balet se zpěvem o 3 dějstvích 1940
214 I A Svatební košile [auth.] 1932
215 Divertimento (Serenáda č. 4) pro komorní orchestr 1932
216 Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu 1932
217 Serenáda č. 1 pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu 1932
218 Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, čtvery housle a violoncello 1932
219 Koncertantní symfonie (Sinfonia Concertante) pro dva orchestry 1932
220 Taneční črty 1932
221 Dětské skladby 1932
222 Lístek do památníku [auth.] (č. 1) 1932
224 Smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella 1932
224 A Smyčcový sextet úprava pro smyčcový orchestr
225 Čtyři dětské písně a říkadla 1932
226 Koncert pro housle a orchestr č. 1 1933
227 Ritornely šest klavírních kusů 1932
228 Dvě balady na slova lidové poezie pro alt a klavír 1932
229 Klavírní kvintet č. 1 1933
230 Velikonoční 1933
231 Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933
232 Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933
232bis Dvě písně na texty negerské poezie 1932
233 Marijka nevěrnice hudba k filmu 1933
234 Invence pro velký orchestr 1934
235 Čtyři písně o Marii [auth.] pro smíšený sbor [auth.] 1934
236/2 I Mariken z Nimègue první verze druhého dějství z opery Hry o Marii 1934
236 Hry o Marii 1934
237 Koncert pro klavír a orchestr č. 2 1934
238 Smyčcové trio č. 2 pro housle, violu a violoncello 1934
239 Střevíček hudba k dokumentárnímu a propagačnímu filmu 1935
240 Město živé vody: Mariánské Lázně hudba k dokumentárnímu filmu 1935
240 A Vložka [auth.] z filmu Město živé vody: Mariánské Lázně 1935
242 Skladba pro malé Evy [auth.] 1935
243 Hlas lesa [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935
244 Dvě skladby pro cembalo 1935
246 Koncert pro cembalo a malý orchestr 1935
247 Veselohra na mostě [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935
247 A Malá suita z opery "Veselohra na mostě" 1951
248 Oidipus [auth.] scénicka hudba k divadelní hře Andrého Gida 1936
250 Dumka (č. 2) 1936
251 Divadlo za bránou [auth.] opera-balet o 3 dějstvích 1936
252 Koncert pro flétnu, housle a orchestr 1936
253 Juliette (Snář) [auth.] lyrická opera o 3 dějstvích 1937
253 A Tři fragmenty z opery Juliette 1939
254 Sonáta pro flétnu, housle a klavír 1937
255 Dvakrát Alexandr opera buffa o 1 dějství 1937
256 Smyčcový kvartet č. 4 1937
257 Čtvrtky a osminky 1937
258 Strašidelný vlak 1937
260 Kytice [auth.] cyklus skladeb na lidové texty, pro smíšený sbor (dětský sbor), sóla a malý orchestr [auth.] 1937
261 Intermezzo [auth.] čtyři skladby pro housle a klavír [auth.] 1937
262 Sonatina pro housle a klavír 1937
263 Concerto grosso pro komorní orchestr 1937
264 Koncertantní duo pro dvoje housle a orchestr 1937
266 Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot 1938
267 Tre ricercari pro komorní orchestr 1938
268 Smyčcový kvartet č. 5 1938
269 Concertino pro klavír a orchestr 1938
270 Okna do zahrady [auth.] cyklus klavírních skladeb [auth.] 1938
271 Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány 1938
273 Vím hájíček Vitulčině mamince k narozeninám 1939
274 Promenády pro flétnu, housle a cembalo 1939
275 Bergerettes pro housle, violoncello a klavír 1939
276 II Koncertantní suita pro housle a orchestr 1944
276 I Koncertantní suita pro housle a orchestr 1939
277 Sonáta č. 1 pro violoncello a klavír 1939
277bis České hádanky 1939
278 České madrigaly osm madrigalů pro smíšený sbor 1939
279 Polní mše [auth.] kantáta pro baryton, mužský sbor a orchestr 1939
279bis Přání mamince [auth.] 1939
281 Fantazie a toccata pro klavír 1940
282 Sinfonietta giocosa pro klavír a malý orchestr 1940
282bis Čtyři písně na texty české lidové poezie pro hlas a klavír 1940
283 Sonata da camera pro violoncello a malý orchestr 1940
283bis Říkadla a písně na texty české lidové poezie 1940
284 Mazurka pro klavír 1941
285 Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji 1941
286bis Veselé Vánoce 1941 1941
286ter Birthday 1942 1942
287 Klavírní kvartet 1942
288 Nový Špalíček cyklus písní na texty moravské lidové poezie 1942
289 Symfonie č. 1 1942
290 Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír 1942
291 Madrigalová sonáta pro flétnu, housle a klavír 1942
292 Koncert pro dva klavíry a orchestr 1943
293 Koncert pro housle a orchestr č. 2 1943
294 Písničky na jednu stránku cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1943
295 Symfonie č. 2 1943
296 Památník Lidicím pro symfonický orchestr 1943
297 Pět madrigalových stancí pro housle a klavír 1943
298 Klavírní kvintet č. 2 1944
299 Symfonie č. 3 1944
300 Trio pro flétnu, violoncello a klavír 1944
301 Fantazie pro teremin, hoboj, klavír a smyčcový kvartet 1944
302 Písničky na dvě stránky [auth.] cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1944
303 Sonáta č. 3 pro housle a klavír 1944
304 Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 1945
304bis Berceuse 1945
305 Symfonie č. 4 1945
306 Sonáta pro flétnu a klavír 1945
307 Česká rapsodie pro housle a klavír 1945
308 Etudy a polky šestnáct klavírních skladeb ve třech sešitech 1945
309 Thunderbolt P-47 [auth.] scherzo pro orchestr 1945
310 Symfonie č. 5 1946
311 Toccata e due canzoni pro malý orchestr 1946
312 Smyčcový kvartet č. 6 1946
313 Tři madrigaly (Duo č. 1) pro housle a violu 1947
314 Smyčcový kvartet č. 7 (Concerto da camera) 1947
315 Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír 1947
316 Koncert pro klavír a orchestr č. 3 1948
317 Škrtička Obřad proměny 1948
318 Pátý den páté luny 1948
319 Bukinisté z nábřeží Malaquais 1948
320 Pozdrav sokolstvu a sletu Slavnostní fanfára pro dechové nástroje 1948
321 Pět českých madrigalů pro smíšený sbor 1948
322 Koncertantní symfonie č. 2 (Sinfonia Concertante) pro housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr 1949
323 Bagatela pro klavír 1949
324 Tři české tance pro dva klavíry 1949
325 Mazurka - Nokturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello 1949
326 Barkarola pro klavír 1949
327 Klavírní trio č. 2 pro housle, violoncello a klavír 1950
328 Sinfonietta La Jolla pro komorní orchestr 1950
329 Koncert pro dvoje housle a orchestr 1950
330 Intermezzo pro velký orchestr 1950
331 Duo č. 2 pro housle a violu 1950
332 Klavírní trio č. 3 pro housle, violoncello a klavír 1951
334 Serenáda pro dva klarinety, housle, violu a violoncello 1951
335 Pastorely ze Stowe pro pět zobcových fléten, klarinet, dvoje housle a violoncello 1951
336 Čím lidé žijí pastorální opera o jednom dějství 1952
337 Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr 1952
338 Tři zpěvy pro ženský sbor 1952
339 Tři písně posvátné (Tři legendy) pro ženský sbor a housle 1952
339 A Panenka Maria po světě chodila 1952
340 Sonáta č. 3 pro violoncello a klavír 1952
341 Ženitba komická opera o dvou dějstvích 1952
342 Koncert pro housle, klavír a orchestr 1953
343 Symfonie č. 6 (Symfonické fantazie) 1953
344 Žaloba proti neznámému opera o třech dějstvích 1953
345 Předehra pro orchestr 1953
346 Mirandolina komická opera o třech dějstvích 1954
347 Hymnus k svatému Jakubu [auth.] pro sóla, smíšený sbor, varhany a instrumentální doprovod 1954
348 Petrklíč dvojzpěvy na texty moravské lidové poezie 1954
349 Hora tří světel pro mužský sbor a varhany 1954
350 Sonáta pro klavír 1954
351 Epos o Gilgamešovi oratorium pro sóla, smíšený sbor a orchestr 1955
352 Fresky Piera della Francesca pro velký orchestr 1955
353 Koncert pro hoboj a malý orchestr 1955
354 Otvírání studánek [auth.] kantáta pro sóla, ženský sbor a instrumentální doprovod 1955
355 Sonáta pro violu a klavír 1955
356 Sonatina pro klarinet a klavír 1956
357 Sonatina pro trubku a klavír 1956
358 Inkantace. Koncert pro klavír a orchestr č. 4 1956
359 Impromptu pro dva klavíry 1956
360 Legenda z dýmu bramborové nati [auth.] kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod 1956
361 Zbojnické písně deset mužských sborů 1957
362 Adagio (Vzpomínky) 1957
363 Skála symfonické preludium pro velký orchestr 1957
364 Romance z pampelišek kantáta pro smíšený sbor a sopránové sólo 1957
365 Divertimento pro dvě zobcové flétny 1957
366 Fantasia concertante. Koncert pro klavír a orchestr č. 5 in B 1958
367 Paraboly pro velký orchestr 1958
368 Sonáta pro cembalo 1958
369 Rytiny pro orchestr 1958
370 Ariadna lyrická opera o 1 dějství 1958
371 Duo pro housle a violoncello č. 2 1958
372 I Řecké pašije opera o 4 dějstvích - 1. verze 1957
372 II Řecké pašije opera o 4 dějstvích - 2. verze 1959
374 Nonet č. 2 pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello a kontrabas 1959
375 Mikeš z hor [auth.] kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod 1959
376 Komorní hudba č. 1 pro klarinet, housle, violu, violoncello, harfu a klavír 1959
378 Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír 1959
379 Ptačí hody [auth.] 1959
380 Madrigaly (Kniha písní) čtyři madrigaly pro smíšený sbor 1959
381 Dvě impromptu pro cembalo 1959
382 Vigilie [auth.] pro varhany 1959
383 Izaiášovo proroctví kantáta pro sóla, mužský sbor a instrumentální doprovod 1959
384 Zdravice [auth.] pro dětský sbor 1959
999 Autografy Martinů: úpravy, rukopisné opisy
« předchozí
další »