Základní informace
Signatura IBM354/CHS2
Název skladby Otvírání studánek [auth.] - H 354
Třída prameneNotový pramen
Typ prameneSborová partitura
Bližší specifikace typusborový particell
Autor Martinů, Bohuslav
Bureš, Miloslav
Jazyk 1Čeština
Jazyk 2Angličtina
Původ
Fyzický popis
Počet listů12
Počet popsaných stran12
Celkový počet stránek12
Poznámka k paginacibez paginace
Diplomatický přepis obsazení - 1. strana partitury[bez titulní strany, na s. 1 nahoře:] Bohuslav Martinů | OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK | Miloslav BUREŠ
Vpisky jinou rukouvpisky tužkou cizí rukou
PoznámkyCyklostylová rozmnoženina sborového particellu, nedatovaná. Particell obsahuje všechny sólové i sborové vstupy bez klavírního doprovodu a bez recitace. Na titulní straně je v záhlaví uvedeno jméno autora a název skladby. Následuje notový text psaný na notovém papíru převážně o dvanácti osnovách s výjimkami s. 1, 7, 9 a 10 notovanými na deseti osnovách. Podložený text je psán strojopisně. Dochovaný exemplář obsahuje interpretační vpisky tužkou neznámou rukou. V CHS2 nejsou chyby PS1a, b, je tedy možné, že particell byl opsán buď přímo z dirigentské kopie Jana Kühna (viz textové změny "že by pod křídla si schoval ji pták"), nebo z tištěné partitury z roku 1965, kde jsou chyby PS1a, b opraveny a také zaneseny textové úpravy. Grafické rozvržení CHS2 je obdobné jako v 1. vydání zpěvních partů (SNKLHU, 1965). Liší se však lámáním notového textu, absencí pasáží recitátora a počtem stran.
Uložení
Vlastník prameneKühnův smíšený sbor
Místo uloženíKühnův smíšený sbor
Pramen

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceNeprofi černobílá
Poznámka k digitalizacidigi neprofi
« předchozí
ID 327 (záznam 1 / 0)
další »