Základní informace
Označení pramene354/CHS2
Název skladbyOtvírání studánek [auth.], H 354
Třída prameneNotový pramen
Zkratka prameneCHS2
Typ prameneSborová partitura
Bližší specifikace typusborový particell
Autor Martinů, Bohuslav
Bureš, Miloslav
Jazyk 1čeština
Jazyk 2angličtina
Původ
Datum vzniku
Poznámka k datu vzniku
Místo vzniku
Místo vzniku 2
Poznámka k místu vzniku
Fyzický popis
Diplomatický přepis titulní strany
Počet částí
Počet listů12
Počet popsaných stran12
Celkový počet stránek12
Originální paginace
Poznámka k paginacibez paginace
Formát (šířka x výška)
Vazba
Uspořádání složek
Vlastnosti papíru
Značka papíru (firma)
Vodoznak
Počet a uspořádání osnov
Vzdálenost mezi první a poslední osnovou
Vzdálenost mezi linkami
Psací náčiní
Diplomatický přepis obsazení - 1. strana partitury[bez titulní strany, na s. 1 nahoře:] Bohuslav Martinů | OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK | Miloslav BUREŠ
Obsah ostatních stránek
Vpisky B. Martinů
Vpisky jinou rukouvpisky tužkou cizí rukou
PoznámkyCyklostylová rozmnoženina sborového particellu, nedatovaná. Particell obsahuje všechny sólové i sborové vstupy bez klavírního doprovodu a bez recitace. Na titulní straně je v záhlaví uvedeno jméno autora a název skladby. Následuje notový text psaný na notovém papíru převážně o dvanácti osnovách s výjimkami s. 1, 7, 9 a 10 notovanými na deseti osnovách. Podložený text je psán strojopisně. Dochovaný exemplář obsahuje interpretační vpisky tužkou neznámou rukou. V CHS2 nejsou chyby PS1a, b, je tedy možné, že particell byl opsán buď přímo z dirigentské kopie Jana Kühna (viz textové změny "že by pod křídla si schoval ji pták"), nebo z tištěné partitury z roku 1965, kde jsou chyby PS1a, b opraveny a také zaneseny textové úpravy. Grafické rozvržení CHS2 je obdobné jako v 1. vydání zpěvních partů (SNKLHU, 1965). Liší se však lámáním notového textu, absencí pasáží recitátora a počtem stran.
Uložení
Vlastník prameneKühnův smíšený sbor
Místo uloženíKühnův smíšený sbor
Signatura
Přírůstkové číslo
Předchozí vlastník
Předchozí vlastník 2
Poznámka k vlastnictví
Datum získání
Signatura v IBM
Datum získání do IBM
Poznámka k získání
Pramen

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceneprofi černobílá
Digitalizováno v instituci
Datum digitalizace
Poznámka k digitalizacidigi neprofi
« předchozí
ID 327 (záznam / )
další »