Základní informace
Signatura IBM354/PS1bA1
Název skladby Otvírání studánek [auth.] - H 354
Třída prameneNotový pramen - tisk
Typ prameneTištěná partitura
Bližší specifikace typuprvní tištěné vydání partitury, rukopisné opravy BM a Zdeňka Zouhara
Autor
Jazyk 1Čeština
Jazyk 2Angličtina
Původ
Datum vzniku1956
Místo vznikuPraha
VydavatelStátní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění / State Publishing House of Literature, Music and Arts)
Číslo plotnyH 2122
Fyzický popis
Diplomatický přepis titulní strany[titulní strana 1:] Dedicated to Miloslav Bureš and our Highlands | Miloslav Bureš und unserem Heimatland gewidmet | BOHUSLAV MARTINŮ | OPENING OF THE WELLS | DAS MAIFEST DER BRÜNNLEIN | to verses by - auf Verse von | MILOSLAV BUREŠ | For Women´s Choir, Soprano, Alto, Baritone solo (reciter) and two violins, viola and piano | Für Frauenchor, Sopran, Alt, Bariton solo (Rezitator) und für zwei Violinen, Bratsche und Klavier | EXPORT . ARTIA . PRAGUE [titulní strana 2:] Věnováno Miloslavu Burešovi a našemu kraji | BOHUSLAV MARTINŮ | OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK | na text básně | MILOSLAVA BUREŠE | Pro ženský sbor, soprán, alt, baryton sólo (recitátor) a pro dvoje housle, violu a piano | STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ | KRÁSNÉ LITERATURY, HUDBY A UMĚNÍ. PRAHA
Celkový počet stránek38+4 (obal/cover)
Formát (šířka x výška)234 x 306 mm
Vpisky B. Martinůpero (černý inkoust): vpisky a opravy (např. tónové výšky), na str. 1 věnování autora Zdeňku Zouharovi: "Milému příteli | Zdeňku Zouharovi | v upomínce | na opravdovou premieru | v Poličce. | B. Martinů | Roma 1957."
Vpisky jinou rukouZdeněk Zouhar - poznámky tužkou
PoznámkyTištěná partitura, kterou Martinů zaslal Zdeňku Zouharovi z Říma 6. února 1957. Na druhé straně partitury je rukopisná dedikace Martinů černým perem: "Milému příteli | Zdeňku Zouharovi | v upomínce | na opravdovou premieru | v Poličce. | B. Martinů | Roma 1957." Korektury v PS1bA1 skladatel provedl černým perem a tužkou. V t. 48 ve Vla opravil černým perem tóny a připsal pod ně "g. f.". Tužkou přepsal v t. 119 (z dopisu Mar 1955-07-02) v sopránovém sóle notu g' na a', nejistou rukou ji zakroužkoval a rovněž kroužkem označil na levém okraji. V t. 227-234 připsal černým perem v klavíru nad notami horní osnovy oktávovou transpozici s tečkovanou čárou. V t. 274 v altech připsal černým perem k notě e' posuvku. Dále je v t. 189 v sólovém altu přepsána tužkou nota d' na e', která je zakroužkována. Na rozdíl od ostatních oprav zde však není na okraji připsána poznámka rukou Zdeňka Zouhara: [podtrženo:] "autor", a tudíž nelze s jistotou určit, zdali šlo o korekturu Martinů, neboť toto místo se v jiných korekturních výtiscích nevyskytuje. V PS2 je však opraveno na es'. Z PS1bA1 můžeme vyvodit skladatelův souhlas se všemi textovými úpravami a rozšířeními, které Bureš provedl oproti A. Přestože Martinů již 15. července 1955 Burešovi vysvětlil škrty a úpravy v textové předloze (z dopisu BurM 1955-07-15), o dva měsíce později, 21. září 1955 (z dopisu BurM 1955-09-21), předem souhlasil s následnými textovými úpravami a více je již nekomentoval. Opravy, které Martinů provedl v PS1bA1 i v dalších exemplářích, měly za cíl odstranit pouze nejzávažnější chyby. Dle způsobu provedení, střídání tužky a pera, lze určit, že šlo o příležitostné opravy, jejichž cílem nebyl korekturní výtisk. Chyby, které Martinů opravil, byly následně korigovány v PS2, jde tedy o "verzi poslední ruky".
Uložení
Vlastník prameneArchiv Zdeňka Zouhara
Místo uloženíArchiv Zdeňka Zouhara
Pramen

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Poznámka k digitalizacidigi neprofi
« předchozí
ID 92 (záznam 1 / 0)
další »