Základní informace
Signatura IBM354/R1
Název skladby Otvírání studánek [auth.] - H 354
Třída prameneNotový pramen
Typ prameneReprodukce autografní partitury
Bližší specifikace typureprodukce A, partitura dirigenta premiéry Zdeňka Zouhara s jeho rukopisnými poznámkami
Autor Martinů, Bohuslav
Bureš, Miloslav
Jazyk 1Čeština
Původ
Datum vzniku16.07.1955
Poznámka k datu vznikuUpřesnění data dle dopisu BM Zdenku Zouharovi z 16. 7. 1955
Místo vznikuNice
Fyzický popis
Diplomatický přepis titulní strany[podtrženo:] Věnováno | [podtrženo:] Miroslavu [!] Burešovi | [podtrženo:] a našemu kraji. | [podtrženo:] Otvírání studánek. | Na text básně M. Bureše. | Pro ženský sbor, Soprán, alt a Baryton Solo, (Recitátor) | a pro dvoje housle, violu a piano. | [podtrženo:] B. Martinu. | V Nice, v červenci 1955.
Počet listů11+1 (titulní strana/cover page)
Počet popsaných stran22+2 (titulní strana/cover page)
Celkový počet stránek24
Originální paginace1-22
Značka papíru (firma)Circle Blue Print Co., Inc.
Počet a uspořádání osnov20
Psací náčinítužka, pastelka (červená, modrá a zelená)
Diplomatický přepis obsazení - 1. strana partituryRecitator, Sopran Solo, Alt solo, Bar. Solo, Soprani, Alti, Violon I., II., Viola, Piano
Vpisky jinou rukouR1 je partitura, z níž Zdeněk Zouhar dirigoval premiéru 7. ledna 1956 v Poličce a další provedení se sborem OPUS. To dokládá množství rukopisných poznámek a vpisků Zouharovou rukou tužkou, červenou a modrou pastelkou, které nelze přesně časově určit. Jedná se o několik vrstev, z nichž některé souvisí s prvním provedením kantáty (zvýraznění metra, dynamiky, doplnění pasáží recitátora tužkou), některé reagují na tištěné vydání partitury a jedna z nich také na korekturu Martinův PS1bA1 (červená pastelka na s. 3). Zouhar zvýrazňoval červenou pastelkou metrum (s. 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22), dynamická znaménka (s. 12) a dynamiku i doplňoval (s. 3, 7, 8). Vpisoval ji také tužkou (s.4, 10, 12, 21), kterou používal i pro označení špatně čitelných tónových výšek (s. 10) nebo u návrhů změn rytmu v intencích české deklamace (v hranatých závorkách na s. 15, 20). Nejrozsáhlejší doplnění tužkou a opravy jsou v pasážích recitátora na s. 1, 4, 9 a 16. Rovněž tužkou a v hranatých závorkách Zouhar doplňoval označení rolí (s. 15). R1 obsahuje řadu dalších oprav Zdeňka Zouhara, které jsou však zjevně pozdějšího data. Další poznámky cizí rukou, kterou se nepodařilo určit, jsou v R1 vepsány tužkou (s. 19), červenou a zelenou pastelkou (s. 17, 19).
PoznámkyR1 ani R2 neměly žádný vliv na vydání partitury, neboť v té době neexistovaly přímé vazby mezi nakladatelstvím SNKLHU a Zdeňkem Zouharem. Z R1 Zdeněk Zouhar sám vyhotovil nedatovaný jednostránkový jednohlasý sopránový part bez doprovodu a klavírní part (7 stran), který nese datum 10. ledna 1956 (P2). Další provozovací materiál se nedochoval.
Uložení
Vlastník prameneArchiv Zdeňka Zouhara
Místo uloženíArchiv Zdeňka Zouhara
SignaturaBM-R2
Datum získání
Datum získání do IBM
Pramen

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceNeprofi barevná
Datum digitalizace2016
Poznámka k digitalizacidigi neprofi
« předchozí
ID 97 (záznam 1 / 0)
další »