Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníSouth Orleans, Massachusetts
Poznámka k lokaci odeslání[South Orleans]
Datum odeslání1945
PříjemceŠafránek, Miloš
Příjemce (korporace)
Lokace přijetí
JazykČeština
Původ, datum získáníCBM
Předchozí vlastník
Současný vlastníkCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníka
Stará signatura v IBM2000/PBM Kmš 803
Signatura v IBMŠafM 1945-00-00b
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahStr.1: Děkuje za články; jsou už nervózní; chtěl by už skončit letní pobyt, ale záleží to na bytu; dostal dopis od /Františka/ Bartoše z 9.8.; jeho článek se "hrozně roztáhl", počká na Šafránka s definitivní úpravou. Str.2: Odpovědi na Šafránkovy dotazy, též na listu 2 a 3 (vesměs datace novějších skladeb).
Diplomatický přepis dopisu

[South Orleans, 24. září 1945]

 

Milý příteli

Děkuji za články, excellentní Martin – dekadentní a silly Aubry[1]. Možná že se vrátíme v pátek, je zima a velká otrava, už jsme moc nervosní, abychom zůstali oba nic nedělati.[2] Závisí na appartmentu jestli je už volný. Budu potřebovat pro ten článek některé Vaše dokumenty si vous êtes d’accord.[3]

 

Vše ostatní v N. Y. Těším se, už to trvá moc dlouho. Ty dopisy na konsulát došly asi teprve teď, protože můj dopis od Bartoše je také z 9./ srpna.[4] Článek se hrozně roztáhl na 17.[5] stránek, počkám na Vás s definitívní úpravou. Zdá se mi toho moc a málo. Napíšu kdy odjíždíme.

Srdečně Váš

B. Martinů

 

Dotazník (prosím vrátit s odpověďmi)[6]

 

1)  Písničky na 2 stránky[7]věnováno pí. O. Hur­banové? v Rkpise nic není – věnoval jste jí Písn. na 1 stránku. Omyl. To je jen pro na „1. stránku.

      Rukopis datován NY october 1944 – nebyl jste celý říjen v Ridgefieldu?[8]

      Ne, už v N.Y. ale je možno že písničky jsou psány v R.[9]

 

2)  Housl. (Mischa E.) Koncert[10] – II. věta v Kla­vírním výtahu (dělal jste ho Vy nebo Byrnes[11]?) na název Larghetto

      V orch. part. a v Knize Poco moderato – ve Vašem rozboru Intermezzo Moderáto. Co je správné?

      Myslím definitívně Poco Moderato.[12]

 

3)  III. Symf. 3. věta: Allegro – Andante poco moderáto. Správné?! Nebo jen Allegro (C) Začala v New Yorku? Yes.    Kdy? Květen 1944.

      Publisher? ?[13]

 

4)  Concert for cello[14]    Komu věnoval? Bez, prozatím.

      Publisher?                  X Nope.

      Bude někdo hrát?    “              Kde?     

 

5)  Sonáta pro fletnu[15]  dedikovaná to René Le Roy?

      Zatím private pleasure[16].

 

6)  Co jsou Etudes and Polkas?

      Docela čerstvé, nové. Tři volumy – asi 18 skladeb střídavě

 

Něco nového? Medium technique Věnováno? Některé z nich. asi 4

Publisher? ?[17]

 

7)  Half Time 1st Perf. Talich 1925? Naopak?

                               2nd “ festival ↕ Right[18].! (tentýž

                                                                              rok?)[19]

 

 

 

      I

 

      Papánek Hráli u Einsteina, Casadesus hrál piano Einstein housle. Vůbec byste o tomhle měl napsat.[20]

      Podzim 1943 – Five Madrigal Stanzas for violin et piano

      Listopad      To Albert Einstein

                            New York, Nov. 1943

      (1 Moderato 2 Poco allegretto 3 Andante moderato 4 Scherzando – Poco Allegretto (Nov 24) 5 Poco Allegro –) To je snad zbytečné. [21]

      …………………………………………………

     

      1945 ?       K[???] Housl. Koncert       dynamická

                                                                           znaménka

                                                                           změnil

      Reorchestrace II. Klav. Koncertu[22]

      Leden–únor? na tom nezáleží!

 

      Uvolnil z velké orchestrální masy solové piano tím, že zjednodušil a zjasnil orchestrální partituru

      13. 14. Avril 1945 Firkušný ve Philadelfii

                                                           Ormandy.

      …………………………………………………

      Piano Quinett            To Miss Fann P. Mason

                                           New York April 1944

      Duben 1944             (Z Rukopisu?) ano

      I Poco Allegro – II Adagio – III Poco Allegretto

      Trio – Da Capo – IV Largo – Allegro non troppo – Largo – Vivace.

 

      Private[23]

      Premiere à Boston avec Mme Mason

      31. December 1944.

      1945 14/I à  N. Y. (Mme Spackman) Private

        „     4/III Town Hall first public performance

        „    15/IV. à Cambridge[24]

                                                                           Over[25]:

To Serge Koussevitzky and Boston Symphony Or­chestra for 20th Anniversary

      Symphony No III

      Orchestra: Pic          1. 2. Flutes

                            1. 2. Oboe – 1 Cor ingl.

                            3 Clar (Bb)

                            1. 2. Fg.

                            4 Cor (Fa)     3 Tr (Do)     3 Trb – Tuba

                            Timp.           G.C. Piatti – Tamb. Pic.

                                                                           ∆ Tam-Tam

                            Arpe – Piano

                            String

 

      May 1944[26]

 

                                                           June 14 – 1944

                                                           Ridgefield – Conn

 

            I – ¾ – Allegro II Largo – C (May 26

Poco moderato – Poco Animato – Poco piu animato – Allegro – Allegro vivo

            zbytečné

            II – Largo C Ridgefield May 26, 1944

            III Allegro C Poco meno – Tempo I Andante –

            Andante poco moderato

            June 14 – 1944

            O.K.

 

            3 věty? 3 věty.[27]

            ……………………………………………

            Trio pour flute, violoncello et piano

            Ridgefield July 1944

            Durée 20 min.

 

            I Poco allegretto – II Adagio – III Andante. –

                            Allegretto – Scherzando

            Ridgefield začátkem července

            26–31 July 1944

            2612 Aout 19??

            dokončil July 1944

 

            28/II. 1945.: Town Hall

            Trio René Le Roy.[28]

      II

 

      Co ještě dělal v Ridgefieldu pro Dushkinovi[29]?

 

      Myslím že nic.

      …………………………………………………

 

      Sept.           Phantasy for theremin.

      1944           To Mrs Lucia Rosen with accomp.

                            Oboe, piano String Quartet

                            Ridgefield – Conn, Sept. 1944 Oct 1,

                            1944[30]

                            (Largo – Allegro)[31]

 

                            (To co? Rosen.)

…………………………………………………

 

      od 1944     Písničky na dvě stránky

      New York                     NY October 1944

 

                            ? (à Mrs. Hurban)[32]

…………………………………………………

 

 

 

 

      Sonate Nro 3 for violon and piano NY Dec 1944

                                                                       Dec 4 – 1944

 

      I Poco allegro            (q – 72-76)          6/8

      II Adagio                     (q – 69-72)          3/2

      III Scherzo                 (q 88)                     3/8

      IV Lento : Allegro      (q – 40-52)          ? C[33]

      Over %

 

      Symphony No 4

      I Poco moderato 6/8 April 17, 1945

 

      Knignal[34] Housl. Koncert (dynamická znaménka)

      Zmírnil orchestr

 

      Concert for cello and orch NY 1945 Jan 1945

 

      Orch.   2 fl       2 ob        2 Cl               2 F

                                4 Cor       2 Tr               3 Trb

                                Timp        GC Piatti       T. pic.  ∆ [35]

                                Strings

      I Moderato 6/8

      II Andante poco moderato 6/8 – Jan 31, 1945

      III Allegro (Cadenza) 2/4 NY Feb 26 1945

 

      20 December 44 – 26/II 1945.[36]

…………………………………………………

      Symphony No 4

      I Poco moderato 6/8 Allegro                April 17, 1945[37]

      II Allegro vivo ¾ Trio – Moderato – Scherzo D. C.

                                           May 2, NY[38]

      III. Largo ¾    May 22[39]

      IV. Poco Allegro – (14 Juin 1945 a S. Orleans)

      Ormandy v příští saisoně.

      (To Helene and Bill Ziegler)[40]

 

Věcné poznámky k DP

[1]      Nečitelné. Obálka k tomuto dopisu byla omylem přiřazena k dopisu PBM Kmš 802.

 

[2]      Oproti původnímu plánu patrně manželé Martinů zvažovali návrat již v pátek 28. září.

 

[3]      Francouzsky „pokud budete souhlasit“.

 

[4]      Není patrné, které dopisy má na mysli, ale vrací se k dotazům a žá­dostem Františka Bartoše, na které reagoval před několika dny.

 

[5]      Špatně čitelné, mohla by to být i číslovka „14“.

 

[6]      Tento dotazník zaslal M. Šafránek Bohuslavu Martinů, jehož rukopisné od­po­vědi tmavě modrým inkoustem jsou odlišeny kurzívou.

 

[7]      Písničky na dvě stránky, H 302, jsou bez dedikace; Písničky na jednu stránku, H 294, z roku 1943 jsou věnovány Olze Hurbanové (srov. Halbreich, 2007, s. 482).

 

[8]      Z letních prázdnin v Ridgefieldu se Martinů vrací 8. října 1944 (srov. Mihule, 2002, s. 590).

 

[9]      Podle Halbreicha je celý cyklus zkomponován v New Yorku (srov. Halbreich, 2007, s. 482).

 

[10]    Je myšlen Koncert pro housle a orchestr č. 2, H 293, s dedikací „To Mischa Elman“ (srov. Halbreich, 2007, s. 309).

 

[11]    Harold Byrns (1903–1977), americký skladatel a dirigent ně­mec­kého původu.

 

[12]    Podle Halbreicha je druhá věta tohoto koncertu označena „Andante moderato“ (srov. Halbreich, 2007, s. 310).

 

[13]    Třetí věta Symfonie č. 3, H 299, je „Allegro – Andante“, celou symfonii kom­ponuje Martinů v období od 2. května do 14. června 1944 a byla vy­dána u nakladatelství Boosey & Hawkes (srov. Halbreich, 2007, s. 235–236).

 

[14]    Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, H 196 I, 1. verze z roku 1930 je bez dedikace a byla premiérována v Berlíně 11. prosince 1931 (srov. pozn. CBM, PBM Kmš 714). Druhá a třetí verze koncertu, H 196 II, a H 196 III, jsou dedikovány Pierru Fournierovi a byly premiérovány v Paříži v roce 1939 (H 196 II) a v roce 1955 (H 196 III) v Bavorském rozhlase (srov. Halbreich, 2007, s. 312–313). Koncert pro violoncello a orchestr č. 2, H 304, který Martinů dokončil v únoru 1945 v New Yorku, je taktéž bez dedikace a byl premiérován 25. května 1965 A. Večtomovem a Orchestrem FOK v Českých Budě­jovicích (srov. Halbreich, 2007, s. 316).

 

[15]    Sonáta pro flétnu a klavír, H 306, kterou Martinů dokončil v červenci 1945, je dedikována Georgesi Laurentovi (srov. Halbreich, 2007, s. 344).

 

[16]    Anglicky „osobní potěšení“.

 

[17]    Etudy a polky, H 308, píše B. Martinů během léta 1945; č. 2 a 10 jsou dedikovány Miladě Svobodové, č. 5 „To Mrs. Nora Smith“, č. 6 „To Mrs. Ann Gilmore“, č. 8 „To Jean-Weir-Jablonka“ a č. 15 „To Winifred Johnstone“. Skladbu vydalo nakladatelství Boosey & Hawkes v roce 1946 (srov. Halbreich, 2007, s. 419).

 

[18]    Zde vloženy šipky od slova „Right!“ potvrzující obě uvedení. Premiéra se však uskutečnila 7. prosince 1924 na koncertě České filharmonie dirigované Václavem Talichem.

 

[19]    Orchestrální rondo Half-time, H 142, z roku 1924 bylo premiérováno v Praze Václavem Talichem a Českou filharmonií 7. prosince 1924; stejní interpreti uvedli tuto skladbu 17. květně 1925 v Praze v rámci festivalu ISCM.

 

[20]    Odkazuje na setkání s fyzikem a nositelem Nobelovy ceny Albertem Einsteinem (1879–1955) v prosinci 1943, jak ho zmiňuje Jaroslav Mihule (srov. Mihule, 2002, s. 349).

 

[21]    Jedná se o Five Madrigal Stanzas, H 297, které Martinů zkomponoval v listopadu 1943 a dedikoval Albertu Einsteinovi. Jak uvádí Halbreich, vě­noval tyto poměrně lehké kusy Martinů Einsteinovi, kterého velmi ob­­divoval. Albert Einstein byl nadšeným houslistou a rád hrával na Princetonu společně s klavíristou Robertem Casadesusem (srov. Halbreich, 2007, s. 336–337).

 

[22]    Koncert pro klavír a orchestr č. 2, H 237, zde se jedná 2. verzi, Halb­reich uvádí, že tato reorchestrace vznikla před Vánoci 1944, vychází při tom z poznámky v na konci autografu: „Paris Noël 1934 (réorchestré Noël 1944)“ (srov. Halbreich, 2007, s. 295).

 

[23]    Tužkou rukou Miloše Šafránka.

 

[24]    Klavírní kvintet č. 2, H 298, komponuje Martinů od 15. února do 14. dub­na 1944 a je dedikován „To Miss Fanny P. Mason“. Sou­kromá premiéra proběhla v Bostonu dne 31. prosince 1944, hráli Paul Degreau a sólisté Boston Symphony Orchestra. Kvintet následně veřejně premiérovali Elly Bontempo a Guilet-Quartett v New Yorku dne 4. března 1945. Kvintet má tyto části: 1. Poco Allegro, 2. Adagio, 3. Scherzo: Poco AllegrettoTrio (Poco moderato), 4. Largo – Allegro (non troppo) (Largo – Allegro) (srov. Halbreich, 2007, s. 375).

 

[25]    Anglicky, zde ve významu „pokračování“.

 

[26]    Zakroužkováno na pravém okraji.

 

[27]    Jedná se o Symfonii č. 3, H 299, kterou Martinů komponuje v období 2. května až 14. června 1944 v Ridgefieldu. Symfonie má tři věty: 1. Allegro poco moderato (3/4 takt), 2. Largo (3/4 takt), 3. Allegro – Andante (4/4 takt) (srov. Halbreich, 2007, s. 235–236).

 

[28]    Jedná se o Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H 300, které Martinů složil v období 23. června až 31. července 1944. Skladbu premiérovali R. Le Roy, J. Scholz a S. Foster 28. února 1945 v New Yorku (Halb­reich, 2007, s. 354).

 

[29]    Samuelu Dushkinovi věnoval Martinů Suite concertante pro housle a orchestr, H 276 II, na které pracoval od ledna do 15. února 1944 (Halbreich, 2007, s. 306).

 

[30]    Celá odpověď je zakroužkována.

 

[31]    Fantazii pro theremin, hoboj, smyčcový kvartet a klavír, H 301, kom­ponoval Martinů v Ridgefieldu v roce 1944 a je dedikována „To Mrs. Lucia Rosen“ (srov. Halbreich, 2007, s. 381).

 

[32]    Jedná se o cyklus Písničky na dvě stránky, H 302, který vznikl v New Yorku v únoru až březnu 1943 a je věnován Olze Hurbanové (srov. Halb­reich, 2007, s. 482).

 

[33]    Jedná se o Sonátu č. 3 pro housle a klavír, H 303, kterou Martinů komponuje v New Yorku v období od listopadu do 4. prosince 1944. První tři věty jsou popsány správně, ve čtvrté větě je tempové označení Len­to – Moderato – Allegro a 3/4 takt (srov. Halbreich, 2007, s. 337).

 

[34]    Špatně čitelné.

 

[35]    Zde na pravém okraji tužkou rukou M. Šafránka „Dec 20, 1944.

 

[36]    Jedná se o Koncert pro violoncello a orchestr č. 2, H 304, který Martinů komponuje od 20. prosince 1944 do 26. února 1945, stejná tempová označení vět, takty i datace uvádí také Halbreich (srov. Halbreich, 2007, s. 316).

 

[37]    Na levém okraji tužkou rukou M. Šafránka vpisek „push“ a šipka směřující mezi první a druhou větu.

 

[38]    Pod druhou větou tužkou rukou M. Šafránka poznámka „Mendelsohn – dia­bolické“.

 

[39]    Pod třetí větou tužkou rukou M. Šafránka poznámka „Berlioz“.

 

[40]    Symfonie č. 4, H 305. Podle Halbreicha je druhá věta v 6/8 taktu a 4. věta je Poco Allegro ve 4/4 taktu. Skladba je dedikována „To Helene and Bill Ziegler“ a byla premiérována 30. listopadu 1945 ve Philadelphii; The Philadelphia Orchestra řídil E. Ormandy (srov. Halbreich, 2007, s. 238).

 

Celkový počet listů3
Počet popsaných stránek6
Poznámka
Fixacerukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituci
Datum digitalizace
Poznámka k digitalizaci
Lokace jako předmět
Filadelfie, Pensylvánie
New York
Praha
Ridgefield, Connecticut
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 2773 (záznam 1 / 0)
další »