Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníSouth Orleans, Massachusetts
Poznámka k lokaci odeslání[South Orleans]
Datum odeslání1945
PříjemceŠafránek, Miloš
Příjemce (korporace)
JazykČeština
Původ, datum získáníCBM
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Stará signatura v IBM2000/PBM Kmš 803
Signatura v IBMŠafM 1945-00-00b
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahStr.1: Děkuje za články; jsou už nervózní; chtěl by už skončit letní pobyt, ale záleží to na bytu; dostal dopis od /Františka/ Bartoše z 9.8.; jeho článek se "hrozně roztáhl", počká na Šafránka s definitivní úpravou. Str.2: Odpovědi na Šafránkovy dotazy, též na listu 2 a 3 (vesměs datace novějších skladeb).
Diplomatický přepis dopisu

[South Orleans, 24. září 1945] Milý příteliDěkuji za články, excellentní Martin – dekadentní a silly Aubry[1]. Možná že se vrátíme v pátek, je zima a velká otrava, už jsme moc nervosní, abychom zůstali oba nic nedělati.[2] Závisí na appartmentu jestli je už volný. Budu potřebovat pro ten článek některé Vaše dokumenty si vous êtes d’accord.[3] Vše ostatní v N. Y. Těším se, už to trvá moc dlouho. Ty dopisy na konsulát došly asi teprve teď, protože můj dopis od Bartoše je také z 9./ srpna.[4] Článek se hrozně roztáhl na 17.[5] stránek, počkám na Vás s definitívní úpravou. Zdá se mi toho moc a málo. Napíšu kdy odjíždíme.Srdečně VášB. Martinů Dotazník (prosím vrátit s odpověďmi)[6] 1)  Písničky na 2 stránky[7]věnováno pí. O. Hur­banové? v Rkpise nic není – věnoval jste jí Písn. na 1 stránku. Omyl. To je jen pro na „1. stránku.      Rukopis datován NY october 1944 – nebyl jste celý říjen v Ridgefieldu?[8]      Ne, už v N.Y. ale je možno že písničky jsou psány v R.[9] 2)  Housl. (Mischa E.) Koncert[10] – II. věta v Kla­vírním výtahu (dělal jste ho Vy nebo Byrnes[11]?) na název Larghetto      V orch. part. a v Knize Poco moderato – ve Vašem rozboru Intermezzo Moderáto. Co je správné?      Myslím definitívně Poco Moderato.[12] 3)  III. Symf. 3. věta: Allegro – Andante poco moderáto. Správné?! Nebo jen Allegro (C) Začala v New Yorku? Yes.    Kdy? Květen 1944.      Publisher? ?[13] 4)  Concert for cello[14]    Komu věnoval? Bez, prozatím.      Publisher?                  X Nope.      Bude někdo hrát?    “              Kde?      5)  Sonáta pro fletnu[15]  dedikovaná to René Le Roy?      Zatím private pleasure[16]. 6)  Co jsou Etudes and Polkas?      Docela čerstvé, nové. Tři volumy – asi 18 skladeb střídavě Něco nového? Medium technique Věnováno? Některé z nich. asi 4Publisher? ?[17] 7)  Half Time 1st Perf. Talich 1925? Naopak?                               2nd “ festival ↕ Right[18].! (tentýž                                                                              rok?)[19]         I       Papánek Hráli u Einsteina, Casadesus hrál piano Einstein housle. Vůbec byste o tomhle měl napsat.[20]      Podzim 1943 – Five Madrigal Stanzas for violin et piano      Listopad      To Albert Einstein                            New York, Nov. 1943      (1 Moderato 2 Poco allegretto 3 Andante moderato 4 Scherzando – Poco Allegretto (Nov 24) 5 Poco Allegro –) To je snad zbytečné. [21]      …………………………………………………           1945 ?       K[???] Housl. Koncert       dynamická                                                                           znaménka                                                                           změnil      Reorchestrace II. Klav. Koncertu[22]      Leden–únor? na tom nezáleží!       Uvolnil z velké orchestrální masy solové piano tím, že zjednodušil a zjasnil orchestrální partituru      13. 14. Avril 1945 Firkušný ve Philadelfii                                                           Ormandy.      …………………………………………………      Piano Quinett            To Miss Fann P. Mason                                           New York April 1944      Duben 1944             (Z Rukopisu?) ano      I Poco Allegro – II Adagio – III Poco Allegretto      Trio – Da Capo – IV Largo – Allegro non troppo – Largo – Vivace.       Private[23]      Premiere à Boston avec Mme Mason      31. December 1944.      1945 14/I à  N. Y. (Mme Spackman) Private        „     4/III Town Hall first public performance        „    15/IV. à Cambridge[24]                                                                           Over[25]:To Serge Koussevitzky and Boston Symphony Or­chestra for 20th Anniversary      Symphony No III      Orchestra: Pic          1. 2. Flutes                            1. 2. Oboe – 1 Cor ingl.                            3 Clar (Bb)                            1. 2. Fg.                            4 Cor (Fa)     3 Tr (Do)     3 Trb – Tuba                            Timp.           G.C. Piatti – Tamb. Pic.                                                                           ∆ Tam-Tam                            Arpe – Piano                            String       May 1944[26]                                                            June 14 – 1944                                                           Ridgefield – Conn             I – ¾ – Allegro II Largo – C (May 26Poco moderato – Poco Animato – Poco piu animato – Allegro – Allegro vivo            zbytečné            II – Largo C Ridgefield May 26, 1944            III Allegro C Poco meno – Tempo I Andante –            Andante poco moderato            June 14 – 1944            O.K.             3 věty? 3 věty.[27]            ……………………………………………            Trio pour flute, violoncello et piano            Ridgefield July 1944            Durée 20 min.             I Poco allegretto – II Adagio – III Andante. –                            Allegretto – Scherzando            Ridgefield začátkem července            26–31 July 1944            2612 Aout 19??            dokončil July 1944             28/II. 1945.: Town Hall            Trio René Le Roy.[28]      II       Co ještě dělal v Ridgefieldu pro Dushkinovi[29]?       Myslím že nic.      …………………………………………………       Sept.           Phantasy for theremin.      1944           To Mrs Lucia Rosen with accomp.                            Oboe, piano String Quartet                            Ridgefield – Conn, Sept. 1944 Oct 1,                            1944[30]                            (Largo – Allegro)[31]                             (To co? Rosen.)…………………………………………………       od 1944     Písničky na dvě stránky      New York                     NY October 1944                             ? (à Mrs. Hurban)[32]…………………………………………………          Sonate Nro 3 for violon and piano NY Dec 1944                                                                       Dec 4 – 1944       I Poco allegro            (q – 72-76)          6/8      II Adagio                     (q – 69-72)          3/2      III Scherzo                 (q 88)                     3/8      IV Lento : Allegro      (q – 40-52)          ? C[33]      Over %       Symphony No 4      I Poco moderato 6/8 April 17, 1945       Knignal[34] Housl. Koncert (dynamická znaménka)      Zmírnil orchestr       Concert for cello and orch NY 1945 Jan 1945       Orch.   2 fl       2 ob        2 Cl               2 F                                4 Cor       2 Tr               3 Trb                                Timp        GC Piatti       T. pic.  ∆ [35]                                Strings      I Moderato 6/8      II Andante poco moderato 6/8 – Jan 31, 1945      III Allegro (Cadenza) 2/4 NY Feb 26 1945       20 December 44 – 26/II 1945.[36]…………………………………………………      Symphony No 4      I Poco moderato 6/8 Allegro                April 17, 1945[37]      II Allegro vivo ¾ Trio – Moderato – Scherzo D. C.                                           May 2, NY[38]      III. Largo ¾    May 22[39]      IV. Poco Allegro – (14 Juin 1945 a S. Orleans)      Ormandy v příští saisoně.      (To Helene and Bill Ziegler)[40] 


Věcné poznámky k DP

[1]      Nečitelné. Obálka k tomuto dopisu byla omylem přiřazena k dopisu PBM Kmš 802. [2]      Oproti původnímu plánu patrně manželé Martinů zvažovali návrat již v pátek 28. září. [3]      Francouzsky „pokud budete souhlasit“. [4]      Není patrné, které dopisy má na mysli, ale vrací se k dotazům a žá­dostem Františka Bartoše, na které reagoval před několika dny. [5]      Špatně čitelné, mohla by to být i číslovka „14“. [6]      Tento dotazník zaslal M. Šafránek Bohuslavu Martinů, jehož rukopisné od­po­vědi tmavě modrým inkoustem jsou odlišeny kurzívou. [7]      Písničky na dvě stránky, H 302, jsou bez dedikace; Písničky na jednu stránku, H 294, z roku 1943 jsou věnovány Olze Hurbanové (srov. Halbreich, 2007, s. 482). [8]      Z letních prázdnin v Ridgefieldu se Martinů vrací 8. října 1944 (srov. Mihule, 2002, s. 590). [9]      Podle Halbreicha je celý cyklus zkomponován v New Yorku (srov. Halbreich, 2007, s. 482). [10]    Je myšlen Koncert pro housle a orchestr č. 2, H 293, s dedikací „To Mischa Elman“ (srov. Halbreich, 2007, s. 309). [11]    Harold Byrns (1903–1977), americký skladatel a dirigent ně­mec­kého původu. [12]    Podle Halbreicha je druhá věta tohoto koncertu označena „Andante moderato“ (srov. Halbreich, 2007, s. 310). [13]    Třetí věta Symfonie č. 3, H 299, je „Allegro – Andante“, celou symfonii kom­ponuje Martinů v období od 2. května do 14. června 1944 a byla vy­dána u nakladatelství Boosey & Hawkes (srov. Halbreich, 2007, s. 235–236). [14]    Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, H 196 I, 1. verze z roku 1930 je bez dedikace a byla premiérována v Berlíně 11. prosince 1931 (srov. pozn. CBM, PBM Kmš 714). Druhá a třetí verze koncertu, H 196 II, a H 196 III, jsou dedikovány Pierru Fournierovi a byly premiérovány v Paříži v roce 1939 (H 196 II) a v roce 1955 (H 196 III) v Bavorském rozhlase (srov. Halbreich, 2007, s. 312–313). Koncert pro violoncello a orchestr č. 2, H 304, který Martinů dokončil v únoru 1945 v New Yorku, je taktéž bez dedikace a byl premiérován 25. května 1965 A. Večtomovem a Orchestrem FOK v Českých Budě­jovicích (srov. Halbreich, 2007, s. 316). [15]    Sonáta pro flétnu a klavír, H 306, kterou Martinů dokončil v červenci 1945, je dedikována Georgesi Laurentovi (srov. Halbreich, 2007, s. 344). [16]    Anglicky „osobní potěšení“. [17]    Etudy a polky, H 308, píše B. Martinů během léta 1945; č. 2 a 10 jsou dedikovány Miladě Svobodové, č. 5 „To Mrs. Nora Smith“, č. 6 „To Mrs. Ann Gilmore“, č. 8 „To Jean-Weir-Jablonka“ a č. 15 „To Winifred Johnstone“. Skladbu vydalo nakladatelství Boosey & Hawkes v roce 1946 (srov. Halbreich, 2007, s. 419). [18]    Zde vloženy šipky od slova „Right!“ potvrzující obě uvedení. Premiéra se však uskutečnila 7. prosince 1924 na koncertě České filharmonie dirigované Václavem Talichem. [19]    Orchestrální rondo Half-time, H 142, z roku 1924 bylo premiérováno v Praze Václavem Talichem a Českou filharmonií 7. prosince 1924; stejní interpreti uvedli tuto skladbu 17. květně 1925 v Praze v rámci festivalu ISCM. [20]    Odkazuje na setkání s fyzikem a nositelem Nobelovy ceny Albertem Einsteinem (1879–1955) v prosinci 1943, jak ho zmiňuje Jaroslav Mihule (srov. Mihule, 2002, s. 349). [21]    Jedná se o Five Madrigal Stanzas, H 297, které Martinů zkomponoval v listopadu 1943 a dedikoval Albertu Einsteinovi. Jak uvádí Halbreich, vě­noval tyto poměrně lehké kusy Martinů Einsteinovi, kterého velmi ob­­divoval. Albert Einstein byl nadšeným houslistou a rád hrával na Princetonu společně s klavíristou Robertem Casadesusem (srov. Halbreich, 2007, s. 336–337). [22]    Koncert pro klavír a orchestr č. 2, H 237, zde se jedná 2. verzi, Halb­reich uvádí, že tato reorchestrace vznikla před Vánoci 1944, vychází při tom z poznámky v na konci autografu: „Paris Noël 1934 (réorchestré Noël 1944)“ (srov. Halbreich, 2007, s. 295). [23]    Tužkou rukou Miloše Šafránka. [24]    Klavírní kvintet č. 2, H 298, komponuje Martinů od 15. února do 14. dub­na 1944 a je dedikován „To Miss Fanny P. Mason“. Sou­kromá premiéra proběhla v Bostonu dne 31. prosince 1944, hráli Paul Degreau a sólisté Boston Symphony Orchestra. Kvintet následně veřejně premiérovali Elly Bontempo a Guilet-Quartett v New Yorku dne 4. března 1945. Kvintet má tyto části: 1. Poco Allegro, 2. Adagio, 3. Scherzo: Poco AllegrettoTrio (Poco moderato), 4. Largo – Allegro (non troppo) (Largo – Allegro) (srov. Halbreich, 2007, s. 375). [25]    Anglicky, zde ve významu „pokračování“. [26]    Zakroužkováno na pravém okraji. [27]    Jedná se o Symfonii č. 3, H 299, kterou Martinů komponuje v období 2. května až 14. června 1944 v Ridgefieldu. Symfonie má tři věty: 1. Allegro poco moderato (3/4 takt), 2. Largo (3/4 takt), 3. Allegro – Andante (4/4 takt) (srov. Halbreich, 2007, s. 235–236). [28]    Jedná se o Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H 300, které Martinů složil v období 23. června až 31. července 1944. Skladbu premiérovali R. Le Roy, J. Scholz a S. Foster 28. února 1945 v New Yorku (Halb­reich, 2007, s. 354). [29]    Samuelu Dushkinovi věnoval Martinů Suite concertante pro housle a orchestr, H 276 II, na které pracoval od ledna do 15. února 1944 (Halbreich, 2007, s. 306). [30]    Celá odpověď je zakroužkována. [31]    Fantazii pro theremin, hoboj, smyčcový kvartet a klavír, H 301, kom­ponoval Martinů v Ridgefieldu v roce 1944 a je dedikována „To Mrs. Lucia Rosen“ (srov. Halbreich, 2007, s. 381). [32]    Jedná se o cyklus Písničky na dvě stránky, H 302, který vznikl v New Yorku v únoru až březnu 1943 a je věnován Olze Hurbanové (srov. Halb­reich, 2007, s. 482). [33]    Jedná se o Sonátu č. 3 pro housle a klavír, H 303, kterou Martinů komponuje v New Yorku v období od listopadu do 4. prosince 1944. První tři věty jsou popsány správně, ve čtvrté větě je tempové označení Len­to – Moderato – Allegro a 3/4 takt (srov. Halbreich, 2007, s. 337). [34]    Špatně čitelné. [35]    Zde na pravém okraji tužkou rukou M. Šafránka „Dec 20, 1944. [36]    Jedná se o Koncert pro violoncello a orchestr č. 2, H 304, který Martinů komponuje od 20. prosince 1944 do 26. února 1945, stejná tempová označení vět, takty i datace uvádí také Halbreich (srov. Halbreich, 2007, s. 316). [37]    Na levém okraji tužkou rukou M. Šafránka vpisek „push“ a šipka směřující mezi první a druhou větu. [38]    Pod druhou větou tužkou rukou M. Šafránka poznámka „Mendelsohn – dia­bolické“. [39]    Pod třetí větou tužkou rukou M. Šafránka poznámka „Berlioz“. [40]    Symfonie č. 4, H 305. Podle Halbreicha je druhá věta v 6/8 taktu a 4. věta je Poco Allegro ve 4/4 taktu. Skladba je dedikována „To Helene and Bill Ziegler“ a byla premiérována 30. listopadu 1945 ve Philadelphii; The Philadelphia Orchestra řídil E. Ormandy (srov. Halbreich, 2007, s. 238). 


Celkový počet listů3
Počet popsaných stránek6
Fixacerukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Lokace jako předmět
Filadelfie, Pensylvánie
New York, NY
Praha
Ridgefield, Connecticut
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 2773 (záznam 1 / 0)
další »