Základní informace
Titul CZHalf-time
Podtitul CZrondo pro velký orchestr
Titul ENHalf-time
Podtitul ENrondo for large orchestra
Titul DEHalf-time
Podtitul DERondo für Orchester
Titul FRHalf-time
Podtitul FR
KategorieOrchestrální hudba
PodkategorieSkladby pro velký orchestr
Halbreichovo číslo a přípona142
Části (věty)Allegro con brio
Durata9' 30''
Nástrojové obsazení3222-4431-Timp-Batt(GC,Ptti,Tamb picc,Trgl)-Pf-Archi
Sólový hlas
Obsazení vokálních rolí
Dedikant
Diplomatický přepis věnování
Poznámka k věnování
Původ
Místo kompozicePolička
Rok dokončení1924
Započetí kompozice1924
Dokončení kompozice1924
Poslední úprava
Premiéra
Interpret Talich, Václav (dir./cond.)
Talich, Václav
Datum premiéry07.12.1924
Místo premiéryPraha
Ansámbl Česká filharmonie (Czech Philharmonic)
Uložení autografu
Instituce
Místo uložení
Současný vlastník
Poznámka k rukopisuRukopis nezvěstný.
Vydání
Místo vydáníPraha
VydavatelČeský hudební fond
Rok vydání1955
CopyrightSchott Music, Mainz
Poznámka
PoznámkaAlternativní český název: "Poločas". *** Alternativní německý název: "Halbzeit". *** Vznik: léto 1924.
Informace

V říjnu roku 1923 se Bohuslavovi Martinů splnil jeho dlouholetý sen. Podařilo se mu zrealizovat myšlenku, která ho provázela od jara roku 1919, kdy poprvé navštívil Paříž v rámci koncertního zájezdu České filharmonie (kde působil jako houslista až do roku 1923). S malým stipendiem od československého ministerstva školství odjel v polovině října do Paříže a stal se soukromým žákem Alberta Roussela. Přestože trpěl nedostatkem finančních prostředků, jeho nadšení novou realitou bylo nesmírné, jak dokládají i úryvky z dopisů domů: „Jsem z toho blázen, skutečně něco jedinečného…Jsem ohromně zaměstnán, nevím už ani, co se se mnou děje…“. Martinů s velkým zájmem, přesto ale s kritickým pohledem, vstřebával všechny projevy francouzského hudebního života, od vlny jazzu přes „Pařížskou šestku“ až k Igoru Stravinskému. Stravinského hudba se stala nejčastějším předmětem jeho statí, popisujících současné dění Paříže. Na nové podněty Martinů zareagoval vlastními kompozicemi, které znamenaly prudký obrat v jeho dosavadní tvorbě. Již v Kvartetu pro klarinet, lesní roh, violoncello a bubínek z první poloviny roku 1924 se projevují radikálně odlišné kompoziční postupy, ve srovnání se skladbami předchozího období. Teprve symfonické rondo Half-time, napsané v Poličce v létě roku 1924, se ale stává skutečným předělem i v očích samotného skladatele. Martinů uzavřel období hledání, které představuje více než 100 skladeb z let 1906 – 1923, zkomponovaných v Praze nebo rodné Poličce, zahrnující rozsáhlou řadu drobných klavírních a vokálních kusů, balety i velká symfonická díla. Až příliš nesmlouvavý postoj ke skladbám svého raného období vyjadřují některé poznámky v pramenných dokumentech i výroky samotného Martinů, pronesené s odstupem dvaceti let. V jednom z rukopisných seznamů z roku 1935 Martinů tvorbu tohoto období shrnuje slovy: ”Do roku 1918 - klavírní skladby - Loutky - a. t. d., Dva balety - bezvýznamné.” Za své první opravdové dílo považuje až Half-time, jehož směřování definitivně opustilo snivý svět impresionismu a způsob motivické práce pozdního devatenáctého století. Změny proběhly ve všech parametrech hudební struktury, objevují se kvartové akordy, instrumentace ve větší míře využívá žesťových a bicích nástrojů, které mají za výsledek syrovější zvukovost. Také klavír má důležitou roli, nejen jako nový zvukový element, ale jako nástroj podporující rytmický průběh. Právě rytmus je jedním z nejvýraznějších složek této skladby, jehož divoký tep byl inspirován představou pohybu a hluku lidí na fotbalovém hřišti. Half-time, tedy Poločas, jehož podnětem bylo napětí davu očekávajícího výsledek fotbalového zápasu, se tak zařadil mezi díla typu o deset let mladšího Honeggerova Pacifiku 231 nebo Rugby z roku 1928. Prvního provedení se ujal již v prosinci 1924 Václav Talich s Českou filharmonií. Praha však nebyla na takové „avantgardní“ dílo připravena a obecenstvo i kritika přijalo premiéru s negativním ohlasem. Martinů se ale brzy dostalo zadostiučinění - v květnu roku 1925 byl jeho Half-time zařazen na prestižní program Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu.

 

Jana Honzíková

 

 

 

Prameny

« předchozí
ID 139 (záznam 1 / 0)
další »