Tisknout | záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 3 z 4, zobrazeno 100 záznamů z 383

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení
209 Česká říkadla šest ženských sborů 1931
212 Partita (Suita č. 1) pro smyčcový orchestr 1931
213 Sonáta pro dvoje housle a klavír 1932
213bis Dvě písně 1932
214 I Špalíček [auth.], 1. verze balet se zpěvem o 3 dějstvích 1932
214 II Špalíček [auth.], 2. verze balet se zpěvem o 3 dějstvích 1940
214 I A Svatební košile [auth.] 1932
215 Divertimento (Serenáda č. 4) pro komorní orchestr 1932
216 Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu 1932
217 Serenáda č. 1 pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu 1932
218 Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, čtvery housle a violoncello 1932
219 Koncertantní symfonie (Sinfonia Concertante) pro dva orchestry 1932
220 Taneční črty 1932
221 Dětské skladby 1932
222 Lístek do památníku [auth.] (č. 1) 1932
224 Smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella 1932
224 A Smyčcový sextet úprava pro smyčcový orchestr
225 Čtyři dětské písně a říkadla 1932
226 Koncert pro housle a orchestr č. 1 1933
227 Ritornely šest klavírních kusů 1932
228 Dvě balady na slova lidové poezie pro alt a klavír 1932
229 Klavírní kvintet č. 1 1933
230 Velikonoční 1933
231 Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933
232 Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933
232bis Dvě písně na texty negerské poezie 1932
233 Marijka nevěrnice hudba k filmu 1933
234 Invence pro velký orchestr 1934
235 Čtyři písně o Marii [auth.] pro smíšený sbor [auth.] 1934
236/2 I Mariken z Nimègue první verze druhého dějství z opery Hry o Marii 1934
236 Hry o Marii 1934
237 Koncert pro klavír a orchestr č. 2 1934
238 Smyčcové trio č. 2 pro housle, violu a violoncello 1934
239 Střevíček hudba k dokumentárnímu a propagačnímu filmu 1935
240 Město živé vody: Mariánské Lázně hudba k dokumentárnímu filmu 1935
240 A Vložka [auth.] z filmu Město živé vody: Mariánské Lázně 1935
242 Skladba pro malé Evy [auth.] 1935
243 Hlas lesa [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935
244 Dvě skladby pro cembalo 1935
246 Koncert pro cembalo a malý orchestr 1935
247 Veselohra na mostě [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935
247 A Malá suita z opery "Veselohra na mostě" 1951
248 Oidipus [auth.] scénicka hudba k divadelní hře Andrého Gida 1936
250 Dumka (č. 2) 1936
251 Divadlo za bránou [auth.] opera-balet o 3 dějstvích 1936
252 Koncert pro flétnu, housle a orchestr 1936
253 Juliette (Snář) [auth.] lyrická opera o 3 dějstvích 1937
253 A Tři fragmenty z opery Juliette 1939
254 Sonáta pro flétnu, housle a klavír 1937
255 Dvakrát Alexandr opera buffa o 1 dějství 1937
256 Smyčcový kvartet č. 4 1937
257 Čtvrtky a osminky 1937
258 Strašidelný vlak 1937
260 Kytice [auth.] cyklus skladeb na lidové texty, pro smíšený sbor (dětský sbor), sóla a malý orchestr [auth.] 1937
261 Intermezzo [auth.] čtyři skladby pro housle a klavír [auth.] 1937
262 Sonatina pro housle a klavír 1937
263 Concerto grosso pro komorní orchestr 1937
264 Koncertantní duo pro dvoje housle a orchestr 1937
266 Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot 1938
267 Tre ricercari pro komorní orchestr 1938
268 Smyčcový kvartet č. 5 1938
269 Concertino pro klavír a orchestr 1938
270 Okna do zahrady [auth.] cyklus klavírních skladeb [auth.] 1938
271 Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány 1938
273 Vím hájíček Vitulčině mamince k narozeninám 1939
274 Promenády pro flétnu, housle a cembalo 1939
275 Bergerettes pro housle, violoncello a klavír 1939
276 II Koncertantní suita pro housle a orchestr 1944
276 I Koncertantní suita pro housle a orchestr 1939
277 Sonáta pro violoncello a klavír č. 1 1939
277bis České hádanky 1939
278 České madrigaly osm madrigalů pro smíšený sbor 1939
279 Polní mše [auth.] kantáta pro baryton, mužský sbor a orchestr 1939
279bis Přání mamince [auth.] 1939
281 Fantazie a toccata pro klavír 1940
282 Sinfonietta giocosa pro klavír a malý orchestr 1940
282bis Čtyři písně na texty české lidové poezie pro hlas a klavír 1940
283 Sonata da camera pro violoncello a malý orchestr 1940
283bis Říkadla a písně na texty české lidové poezie 1940
284 Mazurka pro klavír 1941
285 Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji 1941
286bis Veselé Vánoce 1941 1941
286ter Birthday 1942 1942
287 Klavírní kvartet 1942
288 Nový Špalíček cyklus písní na texty moravské lidové poezie 1942
289 Symfonie č. 1 1942
290 Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír 1942
291 Madrigalová sonáta pro flétnu, housle a klavír 1942
292 Koncert pro dva klavíry a orchestr 1943
293 Koncert pro housle a orchestr č. 2 1943
294 Písničky na jednu stránku cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1943
295 Symfonie č. 2 1943
296 Památník Lidicím pro symfonický orchestr 1943
297 Pět madrigalových stancí pro housle a klavír 1943
298 Klavírní kvintet č. 2 1944
299 Symfonie č. 3 1944
300 Trio pro flétnu, violoncello a klavír 1944
301 Fantazie pro teremin, hoboj, klavír a smyčcový kvartet 1944
302 Písničky na dvě stránky [auth.] cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1944
303 Sonáta pro housle a klavír č. 3 1944