Tisknout | záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 2 z 4, zobrazeno 100 záznamů z 383

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení
118 Česká rapsodie [auth.] pro orchestr, baryton, smíšený sbor a varhany 1918
119 Kouzelné noci [auth.] tři písně pro soprán s průvodem orchestru 1918
120 Sonáta C dur pro housle a klavír 1919
122bis Malá ukolébavka 1919
122 Průvod koček v noci slunovratu [auth.] 1919
123bis Foxtrot narozený "Na růžku" 1920
123 Malá taneční suita [auth.] pro velký orchestr 1919
124 Sen o minulosti [auth.] pro velký orchestr 1920
124ter Okna do mlhy
124bis Andante 1920
125bis Slavnostní pochod "Kytary" 1920
126 Slovenské písně 30 písní ve dvou řadách 1920
127 Motýli a rajky [auth.] tři klavírní skladby [auth.] 1920
127bis One-step [auth.] pro klavír 1921
127ter Jaro [auth.] malá klavírní skladba [auth.] 1921
128 Večer na pobřeží [auth.] tři malé skladby pro klavír [auth.] 1921
129 Tři písně pro Červenou sedmu 1921
129bis Vítězný pochod [auth.] sportovního klubu R.U.R. v Poličce [auth.] 1921
130 Istar [auth.] balet ve 3 jednáních [auth.] 1921
130 C Istar: Tanec kněžek taneční vložka do prvního jednání 1923
131 Míjející půlnoc [auth.] cyklus symfonických básní pro velký orchestr 1922
133 Kdo je na světě nejmocnější baletní komedie o 1 dějství 1922
134 Slovácké tance a obyčeje hudba k dokumentárnímu filmu 1922
135 Měsíce tři písně s klavírem 1922
135bis Dvě písně na ruskou poezii 1922
136 Smyčcové trio č. 1 pro housle, violu a violoncello 1923
137 Loutky I pět klavírních kusů 1925
138bis Scherzo [auth.] pro klavír 1924
139 Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek C dur 1924
140 Preludium 1924
141 Klavírní skladba (bez názvu) 1924
142 Half-time rondo pro velký orchestr 1924
143 Concertino pro violoncello, dechy, klavír a bicí c moll 1924
144 Nonet č. 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello a klavír 1925
146bis Tři ukolébavky [auth.] 1925
148 Film v miniatuře cyklus klavírních skladeb [auth.] 1925
149 Koncert pro klavír a orchestr č. 1 D dur 1925
150 Smyčcový kvartet č. 2 1925
151 Vzpoura [auth.] baletní skica o 1 dějství 1926
152 Sonáta d moll pro housle a klavír 1926
153 A Orchestrální suita z baletu Motýl, který dupal 1926
153 Motýl, který dupal balet o 1 dějství 1926
154 Tři české tance pro klavír 1926
155 La Bagarre (Vřava) Allegro pro velký orchestr 1926
157bis Ruce 1927
157 Duo pro housle a violoncello č. 1 1927
159 Podivuhodný let mechanický balet 1927
160 Tři skici 1927
161 Kuchyňská revue [auth.] jazzový balet o jednom dějství 1927
161 A Kuchyňská revue jazzová suita z baletu 1927
161 B Kuchyňská revue pro klavír
162 Voják a tanečnice komická opera o 3 dějstvích 1927
163 Natáčí se! balet o 1 dějství 1927
164 Smyčcový kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violoncello 1927
165 Black-bottom [auth.] 1927
166 Impromptu [auth.] tři skladby pro housle a klavír [auth.] 1927
167 Vánoce [auth.] tři skladby pro klavír [auth.] 1927
168 Le Jazz 1928
169 Slzy nože opera o 1 dějství 1928
170 Čtyři věty 1929
171 Rhapsodie pro velký orchestr 1928
172 Jazzová suita pro malý orchestr 1928
173 Divertimento (Concertino) pro klavír levou rukou a orchestr 1926
173bis Par T.S.F. 1929
174 Sextet pro dechové nástroje a klavír 1929
175 Tři přání aneb Vrtkavosti života filmová opera o 3 dějstvích 1929
177 Tanec 1929
178 Preludium 1929
180 Fantazie pro dva klavíry 1929
181 Osm preludií pro klavír 1929
181bis Tango a Allegretto pro klavír 1929
182 Sonáta pro housle a klavír č. 1 1929
183 Smyčcový kvartet č. 3 1929
184bis Tři písničky k Vánocům 1929
184 Pět krátkých skladeb pro housle a klavír 1930
185 Jedním prstem klavírní skladba pro tři ruce 1930
186bis Romance pro housle a klavír 1930
186 Šach králi jazzový balet o 1 dějství 1930
188 Vokalíza etuda pro střední hlas a klavír 1929
189 Nokturna čtyři etudy pro violoncello a klavír 1931
190 Pastorely šest kusů pro violoncello a klavír 1931
191 Snadné etudy pro dvoje housle 1930
192 Miniaturní suita sedm lehkých kusů pro violoncello a klavír 1931
193 Klavírní trio č. 1 (Cinq pièces brèves) pro housle, violoncello a klavír 1930
194 Den dobročinnosti opera o 3 dějstvích 1931
195 A Borová (Český tanec č. 1) pro malý orchestr 1931
195 Borová sedm českých tanců 1930
196 I Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, 1. verze 1930
196 II Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, 2. verze 1939
196 III Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, 3. verze 1955
197 Tři písně na básně Apollinairovy 1930
198 Sonatina pro dvoje housle a klavír 1930
199 Serenáda pro komorní orchestr 1930
200 Les Rondes suita tanců pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, klavír a dvoje housle 1930
202 Rytmické etudy pro housle a klavír 1932
203 Skici první řada 1931
205 Čtyři kusy bez názvu Hry, první řada 1931
206 Hry šest snadných kusů pro klavír, druhá řada 1931
207 Smyčcový kvartet s orchestrem 1931
208 Sonáta pro housle a klavír č. 2 1931