Tisknout | počet záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 2 z 4, zobrazeno 100 záznamů z celkového počtu 355

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení
137 Loutky I pět klavírních kusů 1925
138bis Scherzo [auth.] pro klavír 1924
139 Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek C dur 1924
140 Preludium 1924
141 Klavírní skladba (bez názvu) 1924
142 Half-time rondo pro velký orchestr 1924
143 Concertino pro violoncello, dechy, klavír a bicí c moll 1924
144 Nonet č. 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello a klavír 1925
146bis Tři ukolébavky [auth.] 1925
148 Film v miniatuře cyklus klavírních skladeb [auth.] 1925
149 Koncert pro klavír a orchestr č. 1 D dur 1925
150 Smyčcový kvartet č. 2 1925
151 Vzpoura [auth.] baletní skica o 1 dějství 1925
152 Sonáta d moll pro housle a klavír 1926
153 A Orchestrální suita z baletu Motýl, který dupal 1926
153 Motýl, který dupal balet o 1 dějství 1926
154 Tři české tance pro klavír 1926
155 La Bagarre (Vřava) Allegro pro velký orchestr 1926
157bis Ruce 1927
157 Duo pro housle a violoncello č. 1 1927
159 Podivuhodný let mechanický balet 1927
160 Tři skici 1927
161 Kuchyňská revue [auth.] jazzový balet o jednom dějství 1927
161 A Kuchyňská revue jazzová suita z baletu 1927
161 B Kuchyňská revue pro klavír
162 Voják a tanečnice komická opera o 3 dějstvích 1927
163 Natáčí se! balet o 1 dějství 1927
164 Smyčcový kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violoncello 1927
165 Black-bottom [auth.] 1927
166 Impromptu [auth.] tři skladby pro housle a klavír [auth.] 1927
167 Vánoce [auth.] tři skladby pro klavír [auth.] 1927
168 Le Jazz 1928
169 Slzy nože opera o 1 dějství 1928
170 Čtyři věty 1929
171 Rhapsodie pro velký orchestr 1928
172 Jazzová suita pro malý orchestr 1928
173 Divertimento (Concertino) pro klavír levou rukou a orchestr 1926
173bis Par T.S.F. 1929
174 Sextet pro dechové nástroje a klavír 1929
175 Tři přání aneb Vrtkavosti života filmová opera o 3 dějstvích 1929
177 Tanec 1929
178 Preludium 1929
180 Fantazie pro dva klavíry 1929
181 Osm preludií pro klavír 1929
181bis Tango a Allegretto pro klavír 1929
182 Sonáta č. 1 pro housle a klavír 1929
183 Smyčcový kvartet č. 3 1929
184bis Tři písničky k Vánocům 1929
184 Pět krátkých skladeb pro housle a klavír 1930
185 Jedním prstem klavírní skladba pro tři ruce 1930
186 Šach králi jazzový balet o 1 dějství 1930
188 Vokalíza etuda pro střední hlas a klavír 1929
189 Nokturna čtyři etudy pro violoncello a klavír 1931
190 Pastorely šest kusů pro violoncello a klavír 1931
191 Snadné etudy pro dvoje housle 1930
192 Miniaturní suita sedm lehkých kusů pro violoncello a klavír 1931
193 Klavírní trio č. 1 (Cinq pièces brèves) pro housle, violoncello a klavír 1930
194 Den dobročinnosti opera o 3 dějstvích 1931
195 A Borová (Český tanec č. 1) pro malý orchestr 1931
195 Borová sedm českých tanců 1930
196 I Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1930
196 II Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1939
196 III Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 1955
197 Tři písně na básně Apollinairovy 1930
198 Sonatina pro dvoje housle a klavír 1930
199 Serenáda pro komorní orchestr 1930
200 Les Rondes suita tanců pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, klavír a dvoje housle 1930
202 Rytmické etudy pro housle a klavír 1932
203 Skici první řada 1931
205 Čtyři kusy bez názvu Hry, první řada 1931
206 Hry šest snadných kusů pro klavír, druhá řada 1931
207 Smyčcový kvartet s orchestrem 1931
208 Sonáta č. 2 pro housle a klavír 1931
209 Česká říkadla šest ženských sborů 1931
212 Partita (Suita č. 1) pro smyčcový orchestr 1931
213 Sonáta pro dvoje housle a klavír 1932
213bis Dvě písně 1932
214 I Špalíček [auth.] balet se zpěvem o 3 dějstvích 1932
214 II Špalíček [auth.] balet se zpěvem o 3 dějstvích 1940
214 I A Svatební košile [auth.] 1932
215 Divertimento (Serenáda č. 4) pro komorní orchestr 1932
216 Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu 1932
217 Serenáda č. 1 pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu 1932
218 Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, čtvery housle a violoncello 1932
219 Koncertantní symfonie (Sinfonia Concertante) pro dva orchestry 1932
220 Taneční črty 1932
221 Dětské skladby 1932
222 Lístek do památníku [auth.] (č. 1) 1932
224 Smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella 1932
224 A Smyčcový sextet úprava pro smyčcový orchestr
225 Čtyři dětské písně a říkadla 1932
226 Koncert pro housle a orchestr č. 1 1933
227 Ritornely šest klavírních kusů 1932
228 Dvě balady na slova lidové poezie pro alt a klavír 1932
229 Klavírní kvintet č. 1 1933
230 Velikonoční 1933
231 Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933
232 Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr 1933
232bis Dvě písně na texty negerské poezie 1932
233 Marijka nevěrnice hudba k filmu 1933