Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníNice
Poznámka k lokaci odeslání[Nice]
Datum odeslání26.04.1959
PříjemceŠafránek, Miloš
Příjemce (korporace)
JazykČeština
Původ, datum získáníKopie z Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Předchozí vlastníkŠafránek, Miloš
Stará signatura v IBM2000/PBM Kmš 892
Signatura v IBMŠafM 1959-04-26
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahDetailní práce na libretu [ŽALOBA PROTI NEZNÁMÉMU] ukazuje, že si BM nebyl jist. S "Pašijemi" je problém ještě těžší a hlubší: jednak rozloha románu, jednak spor dramatismu díla a uměřenosti BM v užití hudebních prostředků. Premiéra bude asi v Curychu příští jaro. "Čarování milému" [Petra Ebena?] nikde ve své sbírce nenašel. "Madrigaly" z Vieux Moulin BM má, ale nemyslí, že jsou dobré. Stručně odpovídá na otázky týkající se několika skladeb. Neveux neodpověděl na nápad s Labichem, asi by ho nezajímal. BM lituje, že nemá libretistu. "Thésée" nemá žádný vztah k PARABOLÁM. Pracuje na IZAIÁŠOVU PROROCTVÍ o zkáze světa, což je "very actuel". Jeho mínění o spolupráci s Prahou se zhoršilo. Doslechl se, že Melantrich dosud existuje, což ho zajímá, měl by tam mít velkou sumu. Dvořákovy partitury mu došly, desky byly ohlášeny. Co je to nová edice Panton? Škoda, že Bureš nemá smysl pro divadlo, byl by dobrý libretista. O ŘECKÉ PAŠIJE je zájem. 22.6. je ve Vídni "Gilgameš" se Sacherem, KONCERT PRO KLAVÍR A ORCHESTR Č. 5 je v září v Benátkách. U Eschiga leží několik už vytištěných věcí. Hledal klavírní výtah HER O MARII.
Diplomatický přepis dopisu

[Nice] Avril 26. 59. Milý Miloši:Jsem rád že jsem ti udělal radost se zásilkou, ale musím to zase zmodulovat; Obyčejně nedělám tak velké přípravy pro rozvrh opery a tak ta detailní práce s librettem vlastně ukazuje že jsem si nebyl jist a že jsem to tedy chtěl upravovat; výsledek je že jsem to opustil a nedokončil z důvodů jež už znáš. U Pašijí[1] ten problém byl ovšem těžší, vzhledem k té ohromné ploše románu, tam bylo nutno vědět kam jdu, o tom už taky víš, ač nevím dostalli si tu první versi. Upřímně řečeno můj problém byl hlubší a sice, že jak mne znáš mám určitou míru v užití hudby a přes tuto hranici jsem myslím, nikdy nepřešel. nikdy jsem nehledal nevím jak to říci, overhelmed the public 5to je částečně asi z toho že jsem žil ve Francii a pak je to asi moje nátura: v Pašijích ovšem to jde jak známo na nůž a zde bych byl nucen dělati něco proti své nátuře, tak to byly ty obtíže, jež jsem doufam překonal, jak to uvidíme při premiéře, jež bude asi v Zurichu, příští jaro.[2]Otázky a odpovědi: Ptačí jaro je ovšem pro dětský sbor, ale mohou to zpívati buď s trompetou nebo violou, není to zrovna nutné.[3]Čarování milému jsem nikde ve své omezené sbírce nenašel, jinak bych to asi byl udělal.[4]Madrigaly,[5] ty z Vieux Moulin mám, ale nemyslím že jsou dobré, tak zůstanou v archivu.Tu Suitu z Juliette[6] marně hledám sám, nevím komu jsem ji svěřil při našem troublu passportovém, před třemi lety, hledám ji kde se to dá, vím že jsem ji měl v New Yorku. Je moznost (mala) že ji poslal B. H. s tím celým materiálem Dilii.Můj nový nakladatel je Barenreiter Verlag Kassel. Vyjde tam, Sonata pro fl. violin; piano, Variace pro Wcello, Bergeretty a i Parables a jiné věci.[7]Intermezzo vyjde u té Southermusic, co vyjdou Estam­pes[8].TEn Labich[9] je jen nápad, direkce co bych asi potřeboval. Georges[10] neodpověděl na můj dopis, možná že se zlobí že nedostal ještě tantiemy ale já je taky dosud nedostal, ostatně pochybuji že by ho Labich zajímal; ač by to byla pěkná buržoasní komedie. Škoda že nemám libretistu, dalo by se mnoho věcí najít.Liška[11] mi psal ale prozatím mám jenom partituru, na každý pád by premiéru nedostal. Thesee[12] jsem psal po Parabolách[13] a nemá to žádný vztah s nimi, je to lehounká komedie. Nevím ještě zda to pojmenuji Thesee a nebo Ariane (těch je už tolik.)[14]Mysmím že tvůj katalog je ted kompletní, napsal jsem ti vše co v poslední době se objevilo na papíře. Nicméně musím doplnit že pracuji teď pomalu) na Proroctví (Isaiah) pro mužský sbor, Sopr. a Alto Soli a tromp. vio­la, Timpani a piano.[15] O zkáze světa, very actuel, chapter 24. Nedávej to do proudu ať mám trochu klidu zde. Moje mínění o spolupráci s Prahou se zhoršilo a budu ted opatrnější. Nevíš něco o Melantrichu, doslechl jsem se že dosud existuje a to mne nadmíru zajímá. TY všechny otázky a problemu ediční zůstávají bez odpovědí a bez vyřešení.Dvořákovy partitury došly sem,[16] to jest jeden nový pa paklík na cestu zpět; Desky byly jen ohlášeny a doufám že je Sacher[17] zadržel tam.Napiš tedy co víš o Melantrichu, tam musím míti značnou sumu za ta všechna léta, co mo neposílali vyučtování; Co je to ta nová Edice Pantom?[18]Čekám Bureše, který má přijet na Festival v Cannas, škoda že on nemá smysl pro divadlo, to by byl dobrý libretista. O Pašije je velký zájem ale všichni by chtěli premiéru.[19]Gilgamesh je v červnu 22 ve Vídni se Sacherem, kam pojedem.Klav. koncert s Mme Weber je v září v Benátkách,[20] kam asi pojedem také.Dostal jsem zprávu že Zrzavý[21] má jeti do Benátek, nevíš Kdy?Je zde zima také, sice sníh nepadá ale mrznem stejně, nebudeli květen lepší tak jsme mohli zůstat v Basileji.Nevím dosud jak Universalka nazve ty Clavecinové kom­posice.[22]Od Eschiga nemám novinky tam leží několik věcí už vytištěných, nevím co se s tím děje. Všechno starší věci. Dvě tria,[23] kvartet s hobojem;[24]Tak to víš teď vše. Napiš zase novinky z Prahy.Potřeboval jsem klav. výtah Hry o Marii a shledali jsme že Narodní má jen jeden výtah, jak je to možné?Přibírám na váze ale jde to po gramech, jinak se cítím dobře ale musím se vyhýbat únavě, což dělám;Mnoho zdravímBohouš 


Věcné poznámky k DP

[1]      Objasňuje potíže s adaptací románu a libretem opery Řecké pašije, H 372. [2]      Premiéra druhé verze opery Řecké pašije, H 372 II, se uskutečnila 9. června 1961 ve Stadttheater Zürich, řídil Paul Sacher. [3]      Ptačí hody, H 379, z března 1959 (srov. Zouhar, 2001, s. 169). [4]      Šafránek se patrně dotazoval pod dojmem stejnojmenné kantáty Petra Ebe­na z roku 1957. [5]      České madrigaly, H 278, napsal Martinů ve Vieux Moulin v létě 1939 (srov. Halbreich, 2007, s. 432). [6]      Orchestrální suita z opery Julietta, H 253 B. [7]      K těmto dílům viz předchozí dopis. [8]      Estampes, H 369, zjara 1958 vyšly u Southern Music Publishing v New Yorku v roce 1962. [9]      Vrací se k záměru z minulého dopisu adaptovat komedii Le Plus heu­reux des trois Eugèna Labiche. [10]    Georges Neveux, francouzský dramatik, autor divadelní hry Juliette, kterému na­vrhl nový operní námět. [11]    Bohumír Liška (1914–1990), dirigent, od roku 1955 působil v Plzni jako dramaturg a šéf opery. Martinů navazuje na informace z před­chozího dopisu, kde Miloš Šafránek již Lišku zmiňuje. [12]    Jedná se o jednoaktovou operu Ariadna, H 370, kterou Martinů napsal po­dle hry Georgese Neveuxe Le Voyage de Thésée (srov. Halbreich, 2007, s. 182). Kompozice byla dokončena 15. června 1958. [13]    Paraboly, H 367, dokončil 9. února 1958. [14]    Zvolil druhou variantu: Ariadna, H 370. [15]    Proroctví Izaiášovo, H 383, dokončil Martinů 6. května 1959 v Nice. [16]    V dřívějších dopisech se zmiňoval o své žádosti ohledně partitur Anto­nína Dvořáka. [17]    Paul Sacher, švýcarský dirigent. [18]    Hudební vydavatelství Panton bylo založeno v roce 1958. Podobně se dotazoval také Miloslava Bureše: „Je ten Pantom Statni Naklad, byvale? Co se stalo s Melantrichem?“ (16. dubna 1959, CBM, PBM Kb 661; Zouhar–Coufalová, 2017, s. 168). [19]    Druhá verze Řeckých pašijí, H 372 II, byla premiérována 9. června 1961 ve Stadttheater Zürich, řídil Paul Sacher. [20]    Koncert pro klavír a orchestr č. 5 B dur, H 366, byl proveden Margrit Weber 22. září 1959 v rámci benátského Biennale (srov. Halbreich, 2007, s. 302). [21]    Jan Zrzavý, malíř a skladatelův přítel. [22]    Universal Edition Wien vydalo Deux pièces, H 244, v roce 1962. [23]    Klavírní trio č. 2 d moll, H 327, vyšlo v Éditions Max Eschig v Paříži v roce 1961 a Klavírní trio č. 3 C dur u stejného nakladatele v roce 1963. [24]    Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír, H 315, vyšel v Éditions Max Eschig v Paříži v roce 1961. 


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
PoznámkaDopis je hůře čitelný, prosvítá jiné písmo. Na několika místech je politý.
FixaceStrojopis, rukopisný podpis
Vpisky, přípisyŠafránek si několik údajů podtrhl.
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Lokace jako předmět
Basilej
Benátky
Curych
Francie
New York, NY
Praha
Vieux-Moulin
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 2769 (záznam 1 / 0)
další »