Print results | records per page: 20 | 50 | 100 | 500

Page 13 of 74, showing 100 records out of 7319 total

Sender Recipient Send date Sender‘s location BMI call number Digital copy Type of the document
Martinů, Bohuslav Sommer, Václav 29.06.1934 SomV 1934-06-29 Letter
Lualdi, Adriano (Biennale di Venezia) Martinů, Bohuslav 04.07.1934 BV 1934-07-04 Letter
(Generální konzulát ČSR v Terstu) (Biennale di Venezia) 07.07.1934 BV 1934-07-07 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 10.07.1934 Mar 1934-07-10 Letter
Lualdi, Adriano (Biennale di Venezia) (Generální konzulát ČSR v Terstu) 10.07.1934 BV 1934-07-10a Letter
Lualdi, Adriano (Biennale di Venezia) Martinů, Bohuslav 10.07.1934 BV 1934-07-10b Letter
Martinů, Bohuslav Lualdi, Adriano (Biennale di Venezia) 11.07.1934 BV 1934-07-11 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 17.07.1934 Mar 1934-07-17 Letter
Martinů, Bohuslav Sommerová, Božena 17.07.1934 SomB 1934-07-17 Letter
Martinů, Bohuslav Ewen, David 29.07.1934 Ewe 1934-07-29 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 02.08.1934 Mar 1934-08-02 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, Marie 19.08.1934 Mar 1934-08-19 Letter
Martinů, Bohuslav 27.08.1934 MarBo 1934-08-27 Varia
Martinů, Bohuslav Martinů, Karolina 28.08.1934 Mar 1934-08-28 Letter
Martinů, Bohuslav Ostrčil, Otakar (Národní divadlo v Praze) 29.08.1934 ND 1934-08-29 Letter
(Národní divadlo v Brně) (Národní divadlo v Praze) 30.08.1934 ND 1934-08-30 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 09/1934 Mar 1934-09-00 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 03.09.1934 Mar 1934-09-03 Letter
Ostrčil, Otakar (Národní divadlo v Praze) (Národní divadlo v Brně) 03.09.1934 ND 0000-00-00a Letter
Ostrčil, Otakar (Národní divadlo v Praze) Martinů, Bohuslav 03.09.1934 ND 0000-00-00b Letter
(Národní divadlo v Praze) Psota, Ivo 03.09.1934 ND 1934-09-03a Letter
(Národní divadlo v Praze) (Národní divadlo v Brně) 03.09.1934 ND 1934-09-03b Letter
(Národní divadlo v Praze) Martinů, Bohuslav 03.09.1934 ND 1934-09-03c Letter
Martinů, Bohuslav Minařík, Stanislav 21.09.1934 Min 1934-09-21 Letter
Martinů, Bohuslav Vrbovec, Oldřich 21.09.1934 Vrb 1934-09-21 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 22.09.1934 Mar 1934-09-22 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 24.09.1934 Mar 1934-09-24 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 08.10.1934 Mar 1934-10-08 Letter
Martinů, Bohuslav (Schott Music GmbH & Co.) 14.10.1934 SM 1934-10-14 Letter
Martinů, Bohuslav Ostrčil, Otakar (Národní divadlo v Praze) 14.10.1934 ND 1934-10-14 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 19.10.1934 Mar 1934-10-19 Letter
Martinů, Bohuslav Šourek, Otakar 21.10.1934 Šou 1934-10-21 Letter
Martinů, Bohuslav - adresát neznámý, 21.10.1934 MarBo 1934-10-21 Letter
Šourek, Otakar Martinů, Bohuslav 26.10.1934 Šou 1934-10-26 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, Karolina 01.11.1934 Mar 1934-11-01 Letter
Martinů, Bohuslav Šourek, Otakar 03.11.1934 Šou 1934-11-03 Letter
(Schott Music GmbH & Co.) Martinů, Bohuslav 10.11.1934 SM 1934-11-10 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 14.11.1934 Mar 1934-11-14 Letter
Martinů, Bohuslav Muzika, František 17.11.1934 Muz 1934-11-17 Letter
Martinů, Bohuslav Ferroud, Pierre 23.11.1934 Fer 1934-11-23 Letter
Martinů, Bohuslav Šebánek, Karel 24.11.1934 Šeb 1934-11-24 Letter
Martinů, Bohuslav Ostrčil, Otakar (Národní divadlo v Praze) 26.11.1934 ND 1934-11-26 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 27.11.1934 Mar 1934-11-27 Letter
Martinů, Bohuslav Psota, Ivo 30.11.1934 Pso 1934-11-30 Letter
Martinů, Bohuslav Honzl, Jindřich 30.11.1934 HonJ 1934-11-30 Letter
Martinů, Bohuslav Kusevickij, Sergej Aleksandrovič 12/1934 BSO 1934-12-00 Varia
Martinů, Bohuslav Sprague-Coolidge, Elisabeth 12/1934 Spr 1934-12-00 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 09.12.1934 Mar 1934-12-09 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 20.12.1934 Mar 1934-12-20 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 1935 NovS 1935-00-00a Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 1935 NovS 1935-00-00b Letter
Martinů, Bohuslav Šafránek, Miloš 1935 ŠafM 1935-00-00 Letter
Hoffmann, Camill Šafránek, Miloš 1935 Hof 1935-00-00 Postcard
Martinů, Bohuslav (Národní divadlo v Praze) 1935 ND 1935-00-00a Varia
(Národní divadlo v Praze) 1935 ND 1935-00-00b Varia
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 01.01.1935 Mar 1935-01-01 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 10.01.1935 Mar 1935-01-10 Letter
Martinů, Bohuslav Strecker, Wilhelm (Schott Music GmbH & Co.) 12.01.1935 SM 1935-01-12 Letter
Martinů, Bohuslav Kalmus, Alfred (Universal Edition) 15.01.1935 UE 1935-01-15 Postal card
Martinů, Bohuslav (Universal Edition) 21.01.1935 UE 1935-01-21a Letter
(Universal Edition) Martinů, Bohuslav 21.01.1935 UE 1935-01-21b Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 21.01.1935 Mar 1935-01-21 Letter
Martinů, Bohuslav Balatka, Antonín (Národní divadlo v Brně) 27.01.1935 BalA 1935-01-27 Letter
Schieszl, Josef Martinů, Bohuslav 30.01.1935 SchJ 1935-01-30 Letter
Martinů, Bohuslav Šafránek, Miloš 02/1935 ŠafM 1935-02-00 Letter
Martinů, Bohuslav (Kancelář prezidenta republiky) 02/1935 KPR 1935-02-00 Letter
Martinů, Bohuslav Šafránek, Miloš 10.02.1935 ŠafM 1935-02-10 Letter
Martinů, Bohuslav Šebánek, Karel 14.02.1935 Šeb 1935-02-14 Letter
Martinů, Bohuslav Šebánek, Karel 15.02.1935 Šeb 1935-02-15 Letter
Martinů, Bohuslav Šafránek, Miloš 16.02.1935 ŠafM 1935-02-16 Letter
Martinů, Bohuslav (Universal Edition) 20.02.1935 UE 1935-02-20 Letter
Ježek, Jaroslav Soëtens, Robert 20.02.1935 Jež 1935-02-20 Letter
(Universal Edition) Martinů, Bohuslav 21.02.1935 UE 1935-02-21 Letter
Martinů, Bohuslav Černušák, Gracian 26.02.1935 ČerG 1935-02-26 Letter
Sprague-Coolidge, Elisabeth Martinů, Bohuslav 01.03.1935 Spr 1935-03-01 Telegram
Martinů, Bohuslav Kepl, Rudolf 02.03.1935 Kep 1935-03-02 Letter
Martinů, Bohuslav Kunc, Jan 03.03.1935 KunJ 1935-03-03 Letter
Sprague-Coolidge, Elisabeth Martinů, Bohuslav 03.03.1935 Spr 1935-03-03 Telegram
Martinů, Charlotte Martinů, rodina v Poličce 06.03.1935 Mar 1935-03-06 Letter
Martinů, Bohuslav Sprague-Coolidge, Elisabeth (Library of Congress) 08.03.1935 Spr 1935-03-08 Telegram
Martinů, Bohuslav Kalmus, Alfred (Universal Edition) 10.03.1935 UE 1935-03-10 Postal card
Martinů, Bohuslav (Schott Music GmbH & Co.) 10.03.1935 SM 1935-03-10 Postal card
Martinů, Bohuslav Sprague-Coolidge, Elisabeth 10.03.1935 Spr 1935-03-10 Letter
(Universal Edition) Martinů, Bohuslav 12.03.1935 UE 1935-03-12 Letter
(Schott Music GmbH & Co.) Martinů, Bohuslav 13.03.1935 SM 1935-03-13 Letter
Martinů, Bohuslav (Český spolek pro komorní hudbu) 26.03.1935 Šou 1935-03-26 Letter
Martinů, Bohuslav (Universal Edition) 27.03.1935 UE 1935-03-27 Postal card
Martinů, Bohuslav Balatka, Antonín (Národní divadlo v Brně) 31.03.1935 BalA 1935-03-31 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 31.03.1935 Mar 1935-03-31 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 04/1935 Mar 1935-04-00 Letter
(Universal Edition) Martinů, Bohuslav 05.04.1935 UE 1935-04-05 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 08.04.1935 Mar 1935-04-08 Letter
Martinů, Bohuslav Kunc, Jan 08.04.1935 KunJ 1935-04-08 Letter
Martinů, Bohuslav Schieszl, Josef 16.04.1935 SchJ 1935-04-16 Letter
Martinů, Bohuslav Bartoš (skladatel, muzikolog), František 18.04.1935 BarF 1935-04-18 Letter
Schieszl, Josef Martinů, Bohuslav 20.04.1935 SchJ 1935-04-20 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, rodina v Poličce 05/1935 Mar 1935-05-00 Letter
Martinů, Bohuslav Šafránek, Miloš 05/1935 ŠafM 1935-05-00 Varia
Martinů, Bohuslav Schieszl, Josef 04.05.1935 SchJ 1935-05-04 Letter
Martinů, Bohuslav Talich, Václav 06.05.1935 Tal 1935-05-06 Letter
« previous 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 next »