Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníLisabon
Poznámka k lokaci odeslání[Lisabon]
Datum odeslání14.03.1941
PříjemceMartinů, rodina v Poličce
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička]
JazykFrancouzština
Původ, datum získáníKopie z Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaPBM Kr 296
Signatura v IBMMar 1941-03-14b
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahNechtěl psát před odjezdem; získal zde nové síly i naději; chtěl by o nich zprávy; poslal odtud 3 balíčky; zasílá dopis "en meme temps"; odjedou brzy, je možné psát na adresu G. Leroux; má tam "une reputation bien établie"; potkal Psotu; mají zprávy o Stáňovi?; tento dopis posílá letecky, aby je uklidnil; napíše "odtamtud" co nejdřív; Sacher požádal o houslový koncert (Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji, komp. 1941 v USA), "zde nebyl realizován"; ať disponují jeho penězi.
Diplomatický přepis dopisu

14. III. 41.Chers, je vous envoie nos nouvelles, je sais que vous les attendez avec l’impatience, mais je n’ai pas voulu ecrire avant notre depart. Nous sommes en bonne santé tous les deux et je me suis reposé ici et repris des nouvelles forces et les esperances. J’espère aussi pour vous que vous allez bien, moi aussi je voudrais savoir si vous êtes en bonne santé et beaucoup des choses encore et je voudrais avoir vos nouvelles. D’ici je vous ai envoié des paquets du café, du chocolate et du savon, les avez vous reçu (3 paquets) et je vous enverrai encore, nous ne manquons rien, si je pouvais vous envoyer plus je le ferais. Je vous envoie en même temps une lettre, j’ai besoin quelques choses à Prague au sujet de mes manuscripts, mais une lettre prend maintenant beaucoup de temps pour arriver, il faut avoir la patience. Nous partons bientôt et vous pouvez, je crois, m’écrire directement à l’adresse de Mme Germaine Leroux 120 West 57th Street – New York City NY. Nous serons là bas en Avril et j’ai des bonnes nouvelles, j’ai une reputation bien établie là-bas et j’ai déjà en vue quelques representations de mes œuvres, j’éspère bien de continuer mon travail. J’ai rencontré M. Psota maître de ballet de Brno. Avez vous des nouvelles de Stáňa ? Nous pensons beaucoup à vous et je voudrai vous écrire plus souvent, des parents de Charlotte nous ne savons presque rien depuis des mois, et je voudrais vous écrire plus de nous, mais c’est sera plus tard. Aujourd’hui je vous envoie cette lettre par avion, pour vous tranquilliser de notre sort et pour vous envoyer toutes nos pensées et souvenirs et je vous ecrirai immediatement de là bas, comment a été le voyage et le reste. L’hiver aurait du être dur pour vous et pour tout le monde Dites bien des choses à tous mes amis. Double concert a eu un très grand succes à Gèneve les critiques sont magnifique, M. Sacher a demandé un concert pour violon, ici le concert ne s’est pas realisé, il y [avait] difficultés avec le materiel d’orchestre. J’éspére que tout va bien chez vous, maman et tout le monde, nous sommes de cœur avec vous et je serai très heureux d’avoir vos nouvelles. Votre BohušCharlotte écrit longuement dans la lettre et envoie des souvenirs.Disposez de mon argent, achetez ce que vous avez besoin.Nous avons lu ici de catastrophe de Polička. [PŘEKLAD][Lisabon] 14. III. [19]41.Drazí, posílám Vám zprávy od nás, vím, že na ně netrpělivě čekáte, ale nechtěl jsem psát před odjezdem.[1] Oba se těšíme dobrému zdraví a já jsem si tady odpočinul a nabral nových sil a nadějí. A doufám, že Vy se také máte dobře, já bych také rád věděl, jestli jste zdrávi, a spoustu dalších věcí, a rád bych měl zprávy od Vás. Poslal jsem Vám odtud balíčky s kávou, čokoládou a mýdlem. Dostali jste je? (3 balíčky.) A ještě Vám pošlu, nic nám neschází, kdybych Vám toho mohl poslat víc, učinil bych tak. Zároveň Vám posílám [ještě] jeden dopis,[2] potřebuji něco v Praze stran mých rukopisů,[3] ale dopisům to teď hodně dlouho trvá, je třeba mít trpělivost. Brzy odplouváme, myslím, že mi můžete psát přímo na adresu Germaine Lerouxové, 120 West 57th Street, New York City N. Y. [4] Budeme tam v dubnu a já mám dobré zprávy, těším se tam už jisté vážnosti a v dohledné době budou hrát některá má díla,[5] pevně doufám, že budu pokračovat ve své práci. Potkal jsem pana Psotu, baletního mistra z Brna. [6] Máte zprávy od Stáni?[7] Moc na Vás myslíme a já bych Vám rád psal častěji, o Charlottiných příbuzných už celé měsíce nevíme skoro nic,[8] tak rád bych Vám napsal víc o nás, ale to až později. Dnes Vám tento list posílám letecky, abych zaplašil Vaše starosti o náš osud a abych Vás co nejsrdečněji pozdravil, odtamtud Vám hned napíšu, jaká byla plavba a všechno ostatní.[9] Zima pro Vás musela být krutá, a vůbec pro všechny. Vyřiďte pozdravy všem mým přátelům. Dvojkoncert měl v Ženevě veliký úspěch,[10] kritiky jsou velkolepé, pan Sacher mne požádal o koncert pro housle,[11] tady se onen koncert nekonal, byly nějaké potíže s materiálem pro orchestr.[12] Doufám, že je u Vás všechno v pořádku, s maminkou[13] a vůbec se všemi, z celého srdce jsme při Vás a já budu nesmírně rád, až dostanu zprávy od Vás. Váš BohušCharlotte[14] píše obšírněji v onom dopise a pozdravuje.Moje peníze jsou Vám k dispozici, kupte si, co potřebujete.[15]Dočetli jsme se tady o poličské pohromě.  


Věcné poznámky k DP

[1] 8. 1. 1941 odcestovali manželé Martinů z Marseille a přes Madrid doputovali dne 12. 1. 1941 do Lisabonu. Odtud vypluli do USA až 21. 3. 1941 z Lisabonu lodí S. S. Exeter. Jejich pobyt v USA započal 31. 3. 1941 v přístavu Hoboken v New Jersey (Mihule 2002, s. 589).[2] Viz PBM Kr 295 - jde o obsahově téměř shodné dopisy BM rodině do Poličky se stejným datem 14. 3. 1941, přičemž tento dopis byl na rozdíl od zmiňovaného odeslán leteckou poštou. Proto mu také přináleží obálka archivovaná současně s dopisem PBM Kr 295.[3] Jednalo se o pořízení kopií partitur opery Juliette, H 253, a Dvojkoncertu pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271 (viz níže). V dopise Karlu Šebánkovi ze dne 6. 3. 1940 (PBM Kkš 917) BM Šebánka žádá, aby nechal udělat kopie partitury opery Juliette, H 253, pro divadelní archiv (PBM Kr 284), sám měl v úmyslu operu uplatnit v USA (PBM Kmš 744, 756).[4] V té době Miloš Šafránek (1894-1982) se svou manželkou Germaine Leroux (1906-1979) již v USA připravovali zázemí pro budoucí exil manželů Martinů.[5] V následujících dopisech posílaných již z USA BM zmiňuje dubnový koncert v Bostonu, na němž zazněly jeho Tre Ricercari, H 267, (PBM Kr 298) a 14. 11. 1941 mělo v Bostonu premiéru Concerto grosso, H 263, pro komorní orchestr (Halbreich 2007, s. 272). Boston Symphony Orchestra řídil Sergej Alexandrovič Kusevickij (1874-1951), ruský dirigent žijící v USA. Skladba byla dedikována francouzskému dirigentu Charlesi Munchovi (1891-1968), který v pozdějších letech (1949-1962) Boston Symphony Orchestra řídil.[6] Ivo Váňa Psota (1908-1952), český tanečník, choreograf, režisér a pedagog.[7] Stanislav Novák (1890-1945), český houslista a přítel BM.[8] První zprávy o Charlottině rodině ve Francii od doby, kdy manželé Martinů připluli do USA, jsou zmiňovány až v dopise BM rodině do Poličky odeslaném z Pleasantville dne 27. 8. 1941 (PBM Kr 300).[9] První dopis z USA napsal BM rodině do Poličky 14. 4. 1941 (PBM Kr 297).[10] Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271, dedikoval BM Paulu Sacherovi (1906-1999), švýcarskému dirigentu, mecenáši a příteli BM a také právě on ji řídil při její premiéře 9. 2. 1940 v Basileji.V dopise zmiňovaný koncert se uskutečnil 6. 2. 1941 v Ženevě. Orchestre de la Suisse Romande řídil věhlasný švýcarský dirigent Ernest Ansermet (1883-1969). (Halbreich 2007, s. 275)[11] Concerto da camera, H 285, pro housle, smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji komponoval BM v červenci a srpnu (dokončen 8. 8.) 1941 (Halbreich 2007, 308).[12] V dopise odeslaném z Lisabonu Miloši Šafránkovi do USA dne 21. 2. 1941 (PBM Kmš 759) BM uvádí: „Freitas Branco [Luís de Freitas Branco (1890-1955), portugalský hudební skladatel] měl v úmyslu uspořádat koncert, ale londýnský Universal [Universal Edition] odmítl poskytnout materiál k Ricercari [Tre Ricercari, H 267]. Možná bude dávat Dvojkoncert [Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271], ale je třeba vyhotovit materiál.“[13] Karolina Martinů (1855-1944), matka BM.[14] Charlotte Martinů (1894-1978), manželka BM.[15] BM opakovaně vybízí své nejbližší v Poličce k čerpání finančních prostředků za provozování svých skladeb v bývalém Československu, které v té době nebylo možno převést na účet v zahraničí (PBM Kr 293).


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek1
PoznámkaDopis podobného obsahu jako Mar 1941-03-14a, napsaný týž den (14.3.1941). Tento odeslán letecky.
FixaceRukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů
Lokace jako předmět
Brno
New York, NY
Ženeva
Osoba jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 848 (záznam 1 / 0)
další »