Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníŘím
Datum odeslání01.10.1956
PříjemceŠebánek, Karel
Příjemce (korporace)Český hudební fond
Lokace přijetíPraha
Poznámka k lokaci přijetíPařížská 13
JazykČeština
Původ, datum získáníkopie z pozůstalosti K. Šebánka, CBM Polička
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Předchozí vlastníkŠebánek, Karel
Signatura současného vlastníkaPBM Kkš 1029
Stará signatura v IBM56/LVI/136
Signatura v IBMŠeb 1956-10-01
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahKarel Šebánek má říci Jaroslavu Motlíkovi, že SONÁTA PRO VIOLU A KLAVÍR ještě nevyšla. Jakmile vyjde, BM ji pošle. Františku Smetanovi má vyřídit, že dvě korektury jsou správné; SONÁTU č. 3 mu poslal s podmínkou, že ji po premiéře dá k dispozici ostatním cellistům (jednomu v Brně, jehož jméno BM zapomněl). Miloši Sádlovi ji má dát k opsání ihned. Protože se jedná o provedení POLNÍ MŠE v Brně a v Praze, je nutné opravit jednu chybu. Arie na s. 18 s harmoniem je pro bariton sólo a ne pro sbor, jinak by tam ten sólista neměl co dělat. Kde se nachází rukopis POLNÍ MŠE? KYTICE se mu líbí. Patří do edice a je k prodeji? Fotografie jsou už zabalené, proto musí Karel Šolc a KŠ počkat. KONCERT PRO HOBOJ A MALÝ ORCHESTR a EPOS O GILGAMEŠOVI nejsou k mání. KŠ neposlal noty pro koncertní tahací harmoniku a flétnu.
Diplomatický přepis dopisu

Obálka [BASEL 1 BRIEFANNAHME/16-17/I.X/1956] Oct 1. 56.Milý Karle:Dopisy jsem dostal, typewriter je už na cestě a tak se musíš spokojit rukopisem nečitelným.[1] Na tvé otázky jsem už dávno odpověděl. Teď jsou zde tyto věci které bys mi mohl zařídit. Řekni Motlíkovi, viola z Filh. že Sonata není dosud vydána jak bude tak ji pošlu.[2]Řekni Smetanovi, čello že ty dvě malé korektury jsou správné.[3] A že jsem mu poslal tu 3tí Sonatu na jeho žádost jen s podmínkou že ji po premieře dá k disposici ostatním čelistům, jednomu v Brně (jehož jméno jsem zapoměl)[4] a také Sádlo mě o ni už dávno žádal, tak ať dá kopii Sádlovi k opsání a sice ihned.[5]Dále jak ti asi Bureš řekl (protože se jedná o provedení v Brně a snad i v Praze) v Polní Mši[6] je nutno opravit chybu, ta arie na str. 18", s harmoniem je pro baryton Solo a ne pro sbor, jinak tam ten solista by neměl co dělat.[7] Také bych rád věděl kde se nalézá manuskript Polní Mše?Řekni Bartíkovi[8] piano, že jsem litoval že jsem ho nemohl vydět a děkuji ti za Kytici, moc se mi líbí.[9] Teď bych ovšem chtěl vědět zdali to patří do Edice a je to na prodej a.t.d.Fota už jsou v kufrech,[10] tak musíš ty i K. Šolc[11] počkat až se usadím v Římě.[12] Karlovi jsem dlužen odpověd! Hobojový koncert není dosud k mání, tak Tancibudkovi o něj napiš.[13] Gilgamesh také ne, to jsem ti už psal.[14]Tak teď máš co dělat, tak si nestěžuj. Moc tě zdravímB. Martinů Odlétáme zítra! Ty noty pro tahací harmoniku (koncertní) a flute a beck jsi mi neposlal![15],[16]


Věcné poznámky k DP

[1] Martinů se v tomto období opět stěhoval, tentokrát ze Schönenbergu do Říma, kde nastupuje na začátku října 1956 na American Academy. [2] Stejnou prosbu skladatel vyslovuje v předchozím dopise (srov. CBM, PBM Kkš 1028). Sonáta pro violu a klavír, H 355, kterou Martinů komponuje v New Yorku v listopadu a prosinci 1955, vychází v nakladatelství Associated Music Publishers v New Yorku v roce 1958. Jaroslav Motlík a Zora Lochmanová ji uvedou v Praze až 30. června 1959 (Halbreich, 2007, s. 345). [3] Violoncellista a člen Českého tria František Smetana (1914–2004) evidentně upozornil Martinů na drobné chyby ve smycích, které obsahovala skladatelem zaslaná Sonata č. 3, H 340, pro viloloncello a klavír. Martinů mu za první připomínky děkuje již v dopise ze 13. července 1955: „Budu rád když upravíte smyky a.t.d. a případně některé nemotornosti pro cellovou techniku.“ (CBM, PBM Ko 1166). V dopise o téměř půl roku později skladatel evidentně reaguje na další Smetanovy dotazy celou stranou poznámek ke korekturám (srov. CBM, PBM Ko 1167). Dne 11. března 1957 pak Martinů potvrzuje další korektury: „Jestli vas St.Naklad. pověřilo revisi cellového partu k tisku,ačkoliv dosud nic definitvne sjedanoo nebylo,tak schvaluji vase opravy […].“ Následuje celá jedna strojopisná strana korektur.  (CBM, PBM Ko 1168). Skladba vychází u Státního hudebního vydavatelství v roce 1957 (Halbreich, 2007, s. 343). [4] V korespondenci s Františkem Smetanou Martinů své podmínky upřesňuje: „Ale za podmínky! Musíte udělati jednu kopii a posleti na adresu. Zd. Zouhar, Universitní knihovna, hud. odděl. Brno. Slíbil jsem ji tamnímu čelistovi a za reciprocitu služeb které mi v Brně prokázali. Eventuelně si to může Brno nechat opsat. Ale jinak nedávejte kopii z ruky, neno to dosud vydáno a tak nechci aby měl nakladatel pretext že to už více lidí hraje.“(dopis z 24. března 1955, CBM, PBM Ko 1164). [5] Český violoncellista Miloš Sádlo (1912–2003) uvedl v březnu 1956 také Martinů Koncert pro violoncello a orchestr, č. 1, H 196 III, a to Helsinkách s orchestrem finského rozhlasu (Halbreich, 2007, s. 313). [6] V dopise M. Burešovi z 25. září 1956 skladatel informaci o uvedení Polní mše, H 279, i zde zmíněné korektury potvrzuje: „Psali mi z Brna ze  chystaji v Brne i v Praze moji Polni mši a chtěl bych  je upozornit ze je v partiture chyba, aby si to opravili a take zdělili do Brna. Ten zpěv na stránce 18,  19, 20, 21. je pro baryton Solo a ne pro sbor, to je  důležite pro formu celé věci.“ (CBM, PBM Kb 648). V Brně byla Polní mše uvedena v březnu 1957 Akademickým sdružením Moravan a Státní filharmonií Brno, řízenou Břetislavem Bakalou (Zouhar–Coufalová, 2017, s. 84).[7] Polní mše, H 279, je kantáta pro baryton, mužský sbor a orchestr doplněný o harmonium, na text Jiřího Muchy, kterou Martinů zkomponoval již v roce 1939 (Halbreich 2007, s. 451).[8] Špatně čitelné. [9] Rozhlasovou kantátu Kytice, H 260, vydal v roce 1956 Český hudební fond. Karel Šebánek o přípravě vydání radostně referuje rodině do Poličky již na konci roku 1955: „Včera jsem měl slavný den!Všichni ti, kterým jsem zadal práci na Bohoušových skladbách, mě ji dodali. Tak jsem obdržel z tiskárny ´Halftime´ […] Dále to byly matrice klav. výtahu ´Kytice´ […] Ke ´Kytici´ jsem pořídil opis celého materiálu i s paritiru […]. Podařilo se mi tedy uctít 65. narozeniny Bohuslavovy svým způsobem, a jsem rád, že se mi to tak povedlo.“ (dopis z 9. prosince 1055, CBM, pozůstalost K. Šebánka, nesign.)[10] Pravděpodobně se jedná o fotografii pro plánovanou skladatelovu bustu od sochařky Hedivky Zaorálkové. K tomuto tématu se váže také následující korespondence Martinů–Šebánek. [11] Martinů dávný přítel klavírista Karel Šolc (1893–1985 ).[12] Manželé Martinů se po prázdninách strávených ve Švýcarsku přesouvají do Říma, kde skladatel nastupuje na American Academy. [13] Koncert pro hoboj a malý orchestr, H 353, který Martinů dokončil 12. května 1955, je dedikován Jiřímu Tancibudkovi, který jej také v srpnu 1956 premiéroval v Sydney. Martinů mu zaslal part k tomuto koncertu již v červenci 1955 (srov. dopis z 15. července 1955, CBM, PBM Kd 395). Tancibudek informuje skladatele o plánované premiéře v dopise z 20. března 1956 (CBM, PBM Kd 397). Kompozice není za skladatelova života vydána, k tomu dochází až v roce 1960 u Max Eschig v Paříži (Halbreich, 2007, s. 319).[14] Šebánek měl evidentně zájem o uvedení Eposu o Gilgamešovi, H 351, který skladatel dokončil 16. února 1955. Martinů mu opakovaně sděluje, že premiéra skladby, k níž sice došlo až v lednu 1958, je rezervovaná pro Paula Sachera a Basler Kammerchor (Halbreich, 2007, s. 454). [15] Poslední dvě věty jsou dopsány rukou B. Martinů modrou propiskou, poslední věta je navíc zakroužkovaná. [16] Martinů plánoval použití akordeonu a zobcové flétny v Legendě z dýmu bramborové nati, H 360Žádost o zaslání notového materiálu k těmto pro něho nezvyklým nástrojům se bude opakovat vícekrát, a to jak v korespondenci Šebánkovi, tak také Miloslavu Burešovi. 


Celkový počet listů1+1
Počet popsaných stránek2+1
Fixacerukopis, podpis (Martinů)
Přílohypřiložena kopie obálky
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Lokace jako předmět
Brno
Praha
Řím
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 4352 (záznam 1 / 0)
další »
-Rev-