General information
Type of the document Letter
SenderMartinů, Bohuslav
Sender (corporation)
Sender‘s locationSouth Orleans, Massachusetts
Note on Sender‘s location[South Orleans, Mass.]
Send date01.09.1945
RecipientMartinů, rodina v Poličce
Recipient (corporation)
Recipient‘s locationPolička
Note on Recipient‘s location[Polička]
LanguageCzech
Language 2French
AcquiredCopy from the Bohuslav Martinů Centre in Polička
Owner of the sourceCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Owner‘s call numberPBM Kr 307
Call number at IBMMar 1945-09-01
Content and physical description
Diplomatic transcription of the letter

[South Orleans] Septembre 1. 1945.[1] 2Drazí,Konečně je otevřená pošta, tak se dozvím o Vás i Vy o mně. Doufám že jste už dostali mŭj první dopis, Váš došel také. Opakuji z dopisu aby Šebánek[2] nic teď neposílal[3], jak bude možno se vrátíme.[4] Pravděpodobně se stavíme v Paříži, kde na mne nezapoměli jako u nás. Nechci abyste vydávali mnoho za poštovné ale napište přece, o Vás a o mamince[5] (zprávu jsem dostal teprve v prosinci od jednoho žáka Stáňi[6] ale bez podrobnosti.) O Vás nevím nic, tak napište co se dělo Dopis od Vás jsem dostal jen jeden leteckou poštou ze srpna. Co dělají Šmídovi[7], a co Honzíček a vŭbec Polička. Dost mě to mrzí že v Praze se tváří jakobych neexistoval ale už jsem na to zvyklý, ostatně podle té konstelace v hudbě se to dalo čekat.[8] Na štěstí jinde na mne pamatují. V Geněve už hráli Symfonii letos v květnu[9] a v Paříži jsem byl na programu hned na prvním koncertě po liberaci, tak je vidět že si mne váží. Teď už mi hlásí pro zimu provedení obou Symfonií[10] a mnoho jiných premier mezi nimi Double-concert. který byl psán za Mnichova[11] a tak asi už na některou premieru budeme v Evropě, myslím v únoru.[12] Diriguje to P. Sacher[13], (také v Londýně) pozval nás do Basileje.[14] Myslel jsem že u nás projeví zájem alespoň o „Memorial to Lidice“[15] který zde nám dělal velkou propagandu ale jak je vidět zmýlil jsem se. Píši Vám vše jenom proto abyste si Vy sami nedělali s těmito historiemi starosti, měli jste a máte jich jistě svých dost a nestojí to za to, nebojte se že se ztratím. Sdělte to jenom Š.[16] a zapomeňte na to. Budeme si vypravovati později o těch všech událostech, možná že už máte zprávy od rodičů Charlie[17] o nás a o našich cestách. Zde jsme byli moc dobře přijati a nerádi vidí že odjíždím[18], počítali mne už trochu za česko amerického skladatele. Budete míti radost až budete čísti kritiky odsud i ze Švýcarska, nejsem tak docela bez dobrých kamarádů. Vyšla zde také moje biografie, pokusím se poslat, (od Šafránka[19]) v jedné z nejlepších edic v N. Y.[20] Zdraví nám slouží dobře oběma, adaptace a změna byla těžká zvláště při těch porouchaných nervech ale to máme teď všichni. Napiŝte mi hlavně o sobě, o mamince, o známých v Poličce a co jste tu dlouhou dobu dělali (ten telegram nebyl z Poličky?) a pozdravte všechny. Odjeti odsud až dosud není možno přes naŝe pokusy ale to se asi teď s koncem války v Pacifiku spraví.[21] Mám tu rovněž velké premiery v zimě, bude dobře když budu přitomen.[22] Jak jsme vzpomínali a jak se těšíme na návrat Vám nebudu ani nemohu popsat. Co se stalo s tím Talichem?[23] Psal jsem Karlovi[24] a Zrzavému[25] i Šebánkovi, doufám že všichni dopisy dostali. Těším se mnoho na Váš dopis a budu Vám brzo psáti, musím nechat místo Charlie chce Vám připsat. Moc zdravímBohouš. Bien chère Marienka.Vous vous imaginez notre joie en recevant votre 1ère lettre, vous dire combien nous avons pensé à vous pendant toutes ces années de misère, nous avons été bien attristé à la pensée que nous ne reverrons plus la pauvre Mamika et Stana, nous ne pouvons pas croire à sa mort, nous nous réjouissions tant, que nous allions reprendre la belle vie d’avant la guerre, comme tout cela est triste. Enfin, nous aurons encore quand même la joie de notre retour, nous avons eu hier une lettre de M. Sacher, qui nous prie de revenir, car il va diriger en Février, au Théâtre des Champs-Elysées, le double concerto, et nous voulons être là, pour cette grande occasion, peut-être vous aussi vous serez là, j’en suis sûre, à Paris Bohus a été joué déjà plusieurs fois, la saison dernière, il sera encore joué le 19 Octobre à la radio le concerto grosso, peut-être pourrez l’entendre. Il a beaucoup travaillé pendant toutes ces années, et le gouvernement Tchèque devrait être fier de lui, nous menons la vie aussi simple qu’en Europe, malgré le grand succès ici, la grande musique ne rapporte rien. Nous attendons le moment où il nous sera permis de vous envoyer des colis, car je pense que vous devez manquer de beaucoup de choses. Dans l’espérance vous lire bientôt je vous embrasse bien affectueuesement. Votre Karlicka Pozdravujte Fanouš Předrahá Marienko.[26]jen si představte tu radost, jakou jsme měli, když jsme dostali Váš první dopis, ani Vám nemohu vypovědět, jak moc jsme na Vás mysleli během všech těch bědných let, velmi nás zarmoutilo pomyšlení, že už se neuvidíme s nebožkou maminkou ani se Stáňou, nemůžeme uvěřit, že je mrtvý, tolik jsme se těšili, že se vrátíme k tomu krásnému předválečnému životu, jak je to všechno smutné. Ale přesto nám nějaká radost z návratu zůstane, včera jsme dostali dopis od pana Sachera[27], žádá nás, abychom přijeli, protože v březnu bude v Théâtre des Champs-Elysées dirigovat Dvojkoncert[28], chceme u té velké události být, a možná tam budete i Vy, jsem si tím jistá, minulou sezónu Bohuše už v Paříži několikrát hráli, 19. října budou ještě v rozhlase dávat Concerto grosso[29], možná si ho budete moci vyslechnout. V průběhu všech těch let mnoho pracoval, a česká vláda by na něj měla být hrdá, vedeme stejně prostý život jako v Evropě, navzdory zdejšímu velikému úspěchu, vážná hudba však není nijak výnosná. Čekáme na okamžik, kdy nám bude dovoleno posílat Vám balíky, neboť se domnívám, že se Vám nejspíš mnoha věcí nedostává. V naději na brzkou odpověď Vás vroucně líbám. Vaše Karlička Pozdravujte Fanouš[30]     


Total number of leaves1
Number of pages bearing text2
FixationHandwriting
MarkingsCharlotte Martinů
Letter

Preview only available at the Institute.

Digitisation
Quality of digitisationProfessional
Digitized atBohuslav Martinů Centre
Location as subject
Basel
London
Paris
Geneva
Person as subject
Corporation as subject
Composition as subject
« previous
ID 295 (entry 1 / 0)
next »