Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníSouth Orleans, Massachusetts
Poznámka k lokaci odeslání[South Orleans]
Datum odeslání01.09.1945
PříjemceŠafránek, Miloš
Příjemce (korporace)
Lokace přijetí
JazykČeština
Původ, datum získáníCBM
Předchozí vlastník
Současný vlastníkCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníka
Stará signatura v IBM2000/PBM Kmš 796
Signatura v IBMŠafM 1945-09-01
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahNesnáší nespravedlivost, "a tentokrát se náhodou týká mě osobně"; nakonec bude "shledán nepatriotickým"; kdo -jako on- nežádá nic, nedostane nic; v prostředí, kde "někdo má plná ústa kultury...tak zde mám logicky přijíti na řadu"; nerozhodne se "teď", není vlastně co rozhodovat, "je to jasné"; partitura Her o Marii je u něj; radí Šafránkovi, aby se za něj v Praze nebil; ironicky zmíněn Očadlík; v únoru Sacher s Dvojkoncertem v Paříži, chtěl by při tom být; Paříž chystá Concerto grosso, 1. a 2.symfonii (Munch, Rosenthal); Ansermet 2.symfonii; Sacher s Dvojkoncertem v Londýně a v Bruselu; zájem "když ne doma ...tak aspoň v těchto zemích"; jak dostat víza do Francie a loď ?
Diplomatický přepis dopisu

[South Orleans] September 1. 1945

 

Milý příteli,

Děkuji za dopis, všechna ta zachmuřenost[1] byla prav-
­dě­podobně vyvolána spíše fysickými příčinami (v. žaludek) ale fakticky není tak jenom bez opodstatnění. Rozhodně ne[2] však zima, protože tu je pořád až na vítr moc příjemně a koupáme se denně.[3] Pak je to naše společná vlastnost že nesnášíme dobře nespravedlivost, což je naše organická vada, a tentokráte se náhodou týká mě osobně. Ne že bych to nepřežil ale uvidíte že nakonec to budu já, který se ukázal nepatristickým a ne­spo­lupracujícím, mezi tím co ostatní z patristických zájmů si vysloužili pěkná místečka. Ale právě proto že se na to dívám z neosobních zájmů tak mě to zamrzelo.[4] Vy víte že nehledám žádné místo a effektivně jsem radši že mě nechají na pokoji a že i kdyby se Truman[5] u mě učil kontrapunkt že bych to spíše nikomu neřekl a že to vše ostatní je moje vina a vlastnost (která mě ostatně nijak nevadí ani nepřekáží) že kdo žádá málo dostane málo a kdo, jako já, nežádá nic nedostane nic, to je all right[6]. Jenomže z jiného bodu interference, když někdo má plná ústa kultury a spolupráce, tak zde mám přijíti logicky na řadu, zvláště když to nic nestojí, ani místečko, ani posici. Zase nesmíme zapomenouti že jsem kdysi odmítl místo někde na konservatoři,[7] (byť i jen v privátním dopise) a že vlastně oni nemají moji adresu a nemohou věděti že jsem taky v Americe; Něco jiného kdybych byl umřel, to bych ovšem byl čistá duše a tak dále nenahraditelná ztráta, jenomže jsem neumřel! That’s that[8]. Náhodou mám ještě určité možnosti žíti a některá i možná dosti překvapující překvapení, je to v rukávě a stačí ještě pár málo takovýhle situací aby se to vystříbřilo. Co se týče rozhodnutí neobávejte se že se rozhodnu teď, ostatně není co rozhodovat, je to jasné.[9] Ostatně nejsem tak zapomenut, četl jsem že se připravují Marie[10] v divadle a protože partituru mám já, tak je možné že se nějakým způsobem dozví že jsem byl celou tu dobu tady a že jsem byl viděn na konsulatě v rozhovoru s Löwenbachem[11] na konsulatě, který o mě dokonce psal do N. Y. L. Tak ještě všechno není doce­la ztraceno! Rozhodně se však v Praze za mně nebijte, to byste to špatně začal. Četl jste o Zenklovi?[12] Dobrá zpráva. I noticka o Talichovi, že přece jenom se mu něco nemůže upříti. Také nesmíme podceňovati a zapomínati že jsou rozdíly v utrpení, třeba naše nebo moje a třeba Očadlika[13], to se musí přesně vyměřit a odměniti. Teď jsem možná sám nespravedlivý, no alespoň byl za to odměněn, což se mi zdá že se nemůže říci o mnoho jiných o nichž jsme četli že byli v koncetráku a kteří teď samozřejmě se musí léčit a až se vyléčí tak také nějaké vedlejší misto se snad pro ně najde. Myslim že se budeme snažit býti asi v únoru v Pařiži, kde P. Sa­cher má premiéru Double-concertu[14]. a při níž bych chtěl býti. Paříž připravuje Concerto grosso[15], Symfonie I.[16] II.[17] Munch Rosenthal, Ansermet II Symfonii[18], Sacher hraje Double c.[19] – v Londýně a v Brusellu tak přece jenom je nějaký zájem když ne doma, kde samozřejmě všechno tak horečně pracuje tak aspoň v těchto zemích, kde to ti chudáci mají tak špatné a nemohou se vzpamatovati z války; Ona to pravěpodobně všechna ta provedení nemaji valnou kulturní cenu, ale mně osobně to dělá přece jenom dobře, když se někde něco o něčem říká a také se to dělá. Tak nademnou nelamte hůl a nechte mi ještě nějakou příležitost. Amen!

Moc vás zdravím

Váš

B. Martinů

 

Napište mi jakým způsobem dostat visa a loď[20]? (do Fran­cie)

 

Věcné poznámky k DP

[1]      Vracel se k tématu předchozího dopisu.

 

[2]      Špatně čitelné.

 

[3]      Jak informoval Karla Šebánka, v South Orleans pobývali manželé Martinů do 1. října 1945 (22. srpna 1945, CBM, PBM Kkš 920).

 

[4]      Martinů svůj návrat do vlasti nepřímo spojoval s nabídkou místa na praž­ské konzervatoři. Ta přišla vzápětí prostřednictvím telegramu ře­ditele pražské konzervatoře Václava Holzknechta. Telegram dnes není známý, avšak Martinů se o něm zmiňuje Šafránkovi dne 13. září 1945 (srov. CBM, PBM Kmš 800). Martinů na něj okamžitě souhlasně reagoval s dotazy na další podrobnosti, které Holzknecht předal Ministerstvu školství a osvěty pod vedením Zdeňka Nejedlého. Z tohoto úřadu však další nabídka už nepřišla (srov. Mihule, 2002, s. 374).

 

[5]      Harry S. Truman (1884–1972) se stal v dubnu 1945, po smrti Frank­lina D. Roosevelta, prezidentem Spojených států amerických.

 

[6]      Anglicky „vše v pořádku“.

 

[7]      Skladatel má na mysli návrh ředitele brněnské konzervatoře Jana Kunce, který Bohuslavu Martinů nabídl místo po Leoši Janáčkovi. Martinů na to reagoval v dopise z 15. prosince 1928: „Co se týče konkursu, tedy nemám se zde nijak skvěle, ale přes to se o místo nebudu ucházeti, protože mám před sebou plány zcela jiné, které mi sice nezaručují existenci, ale které musím dobojovat až konce.“ (MZM, G 291, inv. č. 49063).

 

[8]      Anglicky „tak to je“.

 

[9]      Martinů v té době nepochyboval o svém či Šafránkově návratu do Československa.

 

[10]    Znovu se vrací k plánovanému nastudování opery Hry o Marii, H 236, ve Velké opeře 5. května v Praze, které se nerealizovalo. Srov. pozn. k předchozímu dopisu.

 

[11]    Jan Löwenbach (1880–1972), právník, hudební publicista a autor českého libreta opery Voják a tanečnice, H 162, kterou Martinů dokončil v Paříži v červnu 1927 (srov. Halbreich, 2007, s. 143).

 

[12]    Politik Petr Zenkl (1884–1975) stál včele strany národně socialistické. V roce 1945 se stal primátorem Prahy. Tuto funkci zastával také před válkou v letech 1937–1939.

 

[13]    Muzikolog Mirko Očadlík (1904–1964) se v Čechách aktivně po­dílel na domácím odboji v průběhu druhé světové války.

 

[14]    V dopise z 22. srpna Paul Sacher sdělil Bohuslavu Martinů, že 23. a 24. února 1946 provede v pařížském Théâtre des Champs-
-Élysées Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271. Nejednalo se o premiéru, nýbrž o první pařížské provedení s Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire (Paul Sacher Stiftung, kopie v IBM Sac 1945-08-22). Paul Sacher Dvojkoncert premiéroval 9. února 1940 s Basler Kammerorchester (srov. Šafránek, 1944, s. 46).

 

[15]    Concerto grosso pro komorní orchestr, H 263, z roku 1937.

 

[16]    Symfonie č. 1, H 289, byla provedena Charlesem Munchem a Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire 23. prosince 1945 v Paříži (srov. Halbreich, 2007. s. 231).

 

[17]    Symfonie č. 2, H 295 z roku 1943 byla provedena 25. října 1945 v Paříži Manuelem Rosenthalem (1904–2003) a Orchestre National (srov. Halbreich, 2007. s. 233).

 

[18]    Symfonii č. 2, H 295, provedl Ernest Ansermet s Orchestre de la Suisse Romande v prosinci 1945 v Ženevě a 5. a 6. ledna 1946 v Bru­selu (srov. Šafránek, 1946, s. 120).

 

[19]    Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271, z roku 1938 uvedla 23. a 24. února 1946 v Paříži Paul Sacher a Or­ches­tre de la Société des Concerts du Conservatoire (srov. Šafránek, 1946, s. 120).

 

[20]    V souvislosti s plánovaným provedení Dvojkoncertu v Paříži se Martinů za­jímal o podmínky pro udělení víz a cestu lodí do Francie.

 

Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
Poznámka
Fixacerukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituci
Datum digitalizace
Poznámka k digitalizaci
Lokace jako předmět
Brusel
Londýn
New York
Paříž
Praha
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 2676 (záznam 1 / 0)
další »