Základní informace
Typ korespondenceDopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPaříž
Poznámka k lokaci odeslání[Paříž]
Datum odeslání30.06.1953
PříjemceMartinů, rodina v Poličce
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička]
Jazykčeština
Původ, datum získáníkopie z CBM, Polička
Předchozí vlastník
Současný vlastníkCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaPBM Kr 444
Signatura v IBMMar 1953-06-30
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahZítra se chystají odjet "na pár neděl" do Bretagne; od září budou v Nice (ve vile Point Clair, 94 Chemin de Brancolar), snad i přes zimu; najme si tam malé piano; večeřeli zde s Firkušným, jede do Anglie, kde provede 2. klavírní koncert (asi 29.7.1953, The BBC s.o.); Kubelík bude zde "hráti na Radio" Dvojkoncert asi 19.7.; jaká je situace doma?; mohou si už koupit, co potřebují?; z Orbisu se omluvili, ale nic nevyřešili; Šebánkovi nepíše jen proto, aby neměl nepříjemnosti; urovnání ve světě potrvá ještě asi dlouho; trápí ho reumatismus v zádech; v Nice bude "krásný vzduch" a klid.
Diplomatický přepis dopisu

[Paříž] June 30. [19]53.

Drazí:

Doufám že jste dostali naše dopisy z Belgie a z Hollandska,[1] jak nás tam krásně přijali. Teď jsme zase zpět v Paříži a zítra se chystáme odjet do Bretagne k moři na pár neděl.[2] Zde jsou teď už velká vedra tak jsme rádi že se dostaneme na venkov. Plus tourisistů a rámusu. Piŝte stále do Paříže[3] dopisy půjdou za námi. Už se oba těšíme na odpočinek, velké město je unavující. Od září potom budeme v Nice a tam se zařidíme více na stálo abychom nemuseli stále jezdit.[4] Na zimu jeŝtě nevím co budeme dělat, možná že zůstaneme též v Nice, koupili jsme už uhlí tak myslím že to bude nejlepŝí řešení. Take budu muset začít pracovat,[5] najmu si tam malé piano,[6] papír jsem si přivezl sebou. Byli jsme s Firkušným,[7] který je také zde, na večeři, jede do Anglie kde bude hráti můj klavírní koncert s orchestrem číslo 2.[8] Už jsme zde dva měsíce utíká to rychle.[9] Z N.Y. mám málo zpráv. Kubelík[10] bude hráti na Radiu zde můj Double-Concerto[11] asi 19. července ale to už budeme pryč.[12] Vy se asi teď obíráte se zahrádkou, já se snad máte krásné počasí též. Jak se všechno u Vás vytváří?

Zde jsou všelijaké zprávy a všude je nepokoj ve světě. Jak to teď máte s penězy, můžete už koupit co potřebujete?[13] Škoda že už neexistuje ten CARE, to byla velká výpomoc.[14] Dostali jste ten balík se zimníkem?[15] Doufám že jste nemuseli nic platit, zde říkají že máte právo na jeden balík za tři měsíce bez cla. Z Orbisu mi odpověděli na můj dopis ale nic ještě nevyřešili, přece se omluvili, myslím že ten dopis od advokáta na ně působil.[16] Proč náš přítel nic nepíŝe,[17] snad myslí že jsem na něho zapoměl ale vy víte že nechci psáti kdyby mu to mělo udělat nějakou nepříjemnost. Tak se zdálo že se to ve  světě urovná a že se budeme moci podívati domu ale jde to moc pomalu, ještě asi uplyne dlouhá doba než se toho dočkáme. My jsme oba zdrávi ale mně stále trápí ten revmatismus v zádech, není to sice vážné ale nepříjemné.[18] Myslím že mi hodně prospěje když zůstanu rok mimo N.Y. a na venkově,[19] v Nice ta vilka je za městem a skoro v horách tak tam bude krásný vzduch a odpočinek, nikdo mi nebude stále telefonovati a tak budu míti pokoj. Moc Vás pozdravujeme a Charlie napíše příště až se usadíme v Bretagni, teď pakuje a má hodně co dělat. Můžeteli brzo napište co je u Vás nového. Vzpomínáme

Vaši Ch.+B.

 

Věcné poznámky k DP

[1] Z Belgie poslali manželé Martinů rodině do Poličky každý jeden dopis se stejným datem 10. 6. 1953 (PBM Kr 441, 442). Pobyt v Haagu popisuje BM ve svém dopise odeslaném až z Paříže 16. 6. 1953 (PBM Kr 443).

[2] Manželé Martinů společně odpočívali a rekreovali se u moře v rybářské vesničce Saint-André (Côte du Nord) v Bretani (Mihule 2002, s. 456).

[3] 62 Rue Pierre Charron, Paris 8.

[4] Od začátku září 1953 pobývali manželé Martinů v Nice - Chemin de Brancolar ve vile Point Clair malíře Josefa Šímy (1891-1971), (Mihule 2002, s. 592).

[5] Až začátkem října (PBM Kr 449) se BM pouští do práce na opeře Žaloba proti neznámému, H 344, podle stejnojmenné divadelní hry Georgese Neveuxe (1900-1982)  Plainte contre inconnu. Opera zůstala nedokončena (Halbreich 2007, s. 177).

[6] „[…] tentokrát si ho musel dokonce koupit.“ (Citováno z Mihule 2002, s. 458.)

[7] Rudolf Firkušný (1912-1994), český klavírista a přítel BM.

[8] Koncert pro klavír a orchestr č. 2, H 237. Na premiéře 13. 11. 1935 v Praze jej hrál rovněž Rudolf Firkušný, Českou filharmonii řídil Václav Talich (1883-1961), (Halbreich 2007, s. 295).

[9] V Paříži BM se svou manželkou Charlotte Martinů (1894-1978) přistáli 6. 5. 1953 (Mihule 2002, s. 592).

[10] Rafael Kubelík (1914-1996), český dirigent světového věhlasu.

[11] Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271.

[12] Dále se již BM ve svých dopisech rodině do Poličky o tomto provedení nezmiňuje.

[13] BM má na mysli měnovou reformu v Československu vyhlášenou 1. 5. 1953. Tímto rozhodnutím komunistické vlády byly znehodnoceny veškeré úspory a vklady, což se výrazně dotklo veškerých v Československu zadržovaných finančních obnosů BM za provozování a vydávání skladeb jeho po roce 1948.

[14] V poválečných letech BM prostřednictvím mezinárodní humanitární organizace CARE (založená po 2. světové válce v USA na pomoc hladovějící Evropě) posílal balíčky s potravinovou pomocí z USA svým příbuzným a známým v Československu.

[15] V dopise rodině do Poličky odeslaném z Paříže dne 5. 6. 1953 (PBM Kr 439) BM uvádí: Poslal jsem z N.Y. balík se staršími šaty, zimník pro Fanouše který jsem málo nosil a tak jsem tam přidal maličkosti.“ V předchozím dopise (PBM Kr 443) BM upřesňuje, že balík vypravila Frances Ježková (1900-1986), vdova po Jaroslavu Ježkovi.

[16] Národní hudební vydavatelství Orbis již v té době neexistovalo, od 1. 1. 1953 bylo včleněno do Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. „SNKLHU převzalo nakladatelská práva Orbisu, stejně jako předtím už Orbis práva hudebního úseku Melantrichu a dalších znárodněných hudebních nakladatelství. (Citováno z Popelka 1996, s. 131.) V letech 1953-1956 je v dopisech BM rodině do Poličky (PBM Kr 444-449, 452, 454-457, 460, 464, 466-481, 483, 486, 514, 516) často zmiňována příprava smlouvy mezi nakladatelstvím Boosey & Hawkes London-New York a Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění v Praze, která měla umožnit „[…] pohyb hudebnin přes železnou oponu, vydávání nových skladeb B. Martinů v Praze a zajistit vyplácení tantiém skladateli do zahraničí.“ (Zouhar 2008, s. 64). Podle Zouhara (2016, s. XXXV) k jisté dohodě mezi oběma vydavatelstvími došlo.

[17] Z důvodu obavy z možné perzekuce BM v této době často ve svých dopisech do Československa neuvádí jména zmiňovaných osob. Za označením „náš přítel“ byl ukryt Karel Šebánek (1903-1980), nakladatel, blízký spolupracovník a přítel BM. V letech 1946-49 ředitel hudebního nakladatelství Melantrich, které bylo po převratu společně s ostatními nestátními vydavatelstvími zrušeno (na tom se podílel i sám Šebánek), Šebánek byl pověřen zřízením národního hudebního vydavatelství Orbis, na jehož činnosti se podílel do prosince 1952, kdy byl nečekaně propuštěn. V letech 1953-54 pracoval jako hudební referent v hudebním oddělení národního podniku Kniha v Praze (Brádková 2010).

[18] Na zdravotní potíže se zády a s revmatismem si BM začal stěžovat v souvislosti s chladným září 1952 ve Vieux Moulin (PBM Kr 432).

[19] To bylo možné díky ročnímu stipendiu, které BM obdržel od tzv. Guggenheimovy nadace (John Simon Guggenheim Memorial Foundation), (Mihule 2002, s. 449.)

Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
Poznámka
Fixacerukopis
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 1264 (záznam 1 / 0)
další »