Print results | records per page: 20 | 50 | 100 | 500

Page 4 of 74, showing 100 records out of 7350 total

Sender Recipient Send date Sender‘s location BMI call number Digital copy Type of the document
Martinů, Bohuslav Austová, Vlasta 17.07.1920 Aus 1920-07-17b Postcard
Martinů, Bohuslav Austová, Vlasta 17.07.1920 Aus 1920-07-17a Postcard
Martinů, Bohuslav Kalášková, Jožka 19.07.1920 KalJ 1920-07-19 Postcard
Martinů, Bohuslav Austová, Vlasta 19.07.1920 Aus 1920-07-19 Postcard
Martinů, Bohuslav Austová, Vlasta 21.07.1920 Aus 1920-07-21 Postcard
Martinů, Bohuslav Martinů, Ferdinand 21.07.1920 Mar 1920-07-21 Postcard
Martinů, Bohuslav Fischer, Otokar 24.07.1920 Fis 1920-07-24 Letter
Martinů, Bohuslav Kalášková, Jožka 03.01.1921 KalJ 1921-01-03 Letter
Martinů, Bohuslav (Akademie věd České republiky) 26.04.1921 AVČR 1921-04-26a Letter
Martinů, Bohuslav (Česká akademie věd a umění) 26.04.1921 AVČR 1921-04-26b Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, Ferdinand 07/1921 Mar 1921-07-00 Postcard
Riedlová, Louisa Martinů, Bohuslav 07.07.1921 RieL 1921-07-07 Letter
Novák, Stanislav Šolc, Karel 26.07.1921 ŠolK 1921-07-26 Postcard
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 15.08.1921 NovS 1921-08-15 Letter
Martinů, Bohuslav Berger, Augustin 28.08.1921 BerA 1921-08-28 Letter
Martinů, Bohuslav Masaryk, Tomáš (Kancelář prezidenta republiky) 17.09.1921 KPR 1921-09-17 Letter
Ostrčil, Otakar (Národní divadlo v Praze) Martinů, Bohuslav 15.10.1921 ND 1921-10-15 Letter
(Kancelář prezidenta republiky) (Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR) 21.10.1921 KPR 1921-10-21 Letter
Ostrčil, Otakar (Česká akademie věd a umění) (Česká akademie věd a umění) 02.11.1921 AVČR 1921-11-02 Varia
(Český spolek pro komorní hudbu) Martinů, Bohuslav 04.11.1921 ČSKH 1921-11-04 Letter
Vrba, Karel (Česká akademie věd a umění) Martinů, Bohuslav 14.12.1921 AVČR 1921-12-14 Letter
Martinů, Bohuslav (Česká akademie věd a umění) 1922 AVČR 1922-00-00 Letter
Martinů, Bohuslav 28.03.1922 MŠ 1922-03-28 Varia
(Policejní ředitelství Praha) Müller, Václav 03.04.1922 PŘP 1922-04-03 Varia
Martinů, Bohuslav Kalášková, Jožka 25.04.1922 KalJ 1922-04-25 Postcard
(Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR) (Kancelář prezidenta republiky) 05/1922 KPR 1922-05-00 Letter
Martinů, Bohuslav Kalášková, Jožka 11.05.1922 KalJ 1922-05-11 Postcard
(Česká akademie věd a umění) Martinů, Bohuslav 11.05.1922 AVČR 1922-05-11 Letter
(Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR) Martinů, Bohuslav 16.05.1922 MŠ 1922-05-16 Letter
(Kancelář prezidenta republiky) 09.06.1922 KPR 1922-06-09 Varia
Martinů, Bohuslav Kalášková, Jožka 23.08.1922 KalJ 1922-08-23 Letter
Martinů, Bohuslav Kalášková, Jožka 25.08.1922 KalJ 1922-08-25 Letter
Martinů, Bohuslav Dapeciová, Božena 15.09.1922 Dap 1922-09-15 Letter
(Policejní ředitelství Praha) Müller, Václav 17.11.1922 PŘP 1922-11-17 Varia
Martinů, Bohuslav Kalášková, Jožka 18.11.1922 KalJ 1922-11-18 Letter
Martinů, Bohuslav Kalášková, Jožka 23.11.1922 KalJ 1922-11-23 Postcard
Martinů, Bohuslav Kalášková, Jožka 06.12.1922 KalJ 1922-12-06 Postcard
Suk, Josef st. Martinů, Bohuslav 15.02.1923 Suk 1923-02-15 Postcard
(Policejní ředitelství Praha) 19.02.1923 PŘP 1923-02-00 Varia
(Policejní ředitelství Praha) (Zemský úřad v Praze) 03/1923 PŘP 1923-03-00 Varia
Martinů, Bohuslav Urbánek, Mojmír (Mojmír Urbánek) 26.04.1923 MU 1923-04-26 Agreement
Martinů, Bohuslav (Česká akademie věd a umění) 29.04.1923 AVČR 1923-04-29 Letter
Martinů, Bohuslav (Akademie věd České republiky) 30.04.1923 AVČR 1923-04-30 Letter
Martinů, Bohuslav (Mojmír Urbánek) 07.05.1923 MU 1923-05-07 Agreement
Martinů, Bohuslav (Národní divadlo v Praze) 16.06.1923 ND 1923-06-16 Letter
Ostrčil, Otakar (Národní divadlo v Praze) 21.06.1923 ND 1923-06-21 Letter
(Policejní ředitelství Praha) Müller, Václav (Česká filharmonie) 23.06.1923 PŘP 1923-06-23 Varia
Ostrčil, Otakar Martinů, Bohuslav 25.06.1923 ND 1923-06-25 Letter
Zubatý, Josef (Česká akademie věd a umění) Martinů, Bohuslav 25.06.1923 AVČR 1923-06-25 Letter
Ackermann, Richard (Národní divadlo v Praze) 28.06.1923 ND 1923-06-28 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, Ferdinand 06.07.1923 Mar 1923-07-06 Postcard
(Národní divadlo v Praze) Martinů, Bohuslav 07.07.1923 ND 1923-07-07 Agreement
(Česká filharmonie) Martinů, Bohuslav 21.08.1923 ČF 1923-08-21 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 13.10.1923 NovS 1923-10-13 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 02.11.1923 NovS 1923-11-02 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 07.11.1923 NovS 1923-11-07 Letter
(Policejní ředitelství Praha) 10.11.1923 PŘP 1923-11-10 Varia
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 16.11.1923 NovS 1923-11-16 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 17.11.1923 HutJ 1923-11-17 Letter
Martinů, Bohuslav (Národní divadlo v Praze) 04.12.1923 ND 1923-12-04 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef (Tribuna) 04.12.1923 HutJ 1923-12-04 Postcard
Zubatý, Josef (Česká akademie věd a umění) Martinů, Bohuslav 15.12.1923 AVČR 1923-12-15 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 17.12.1923 NovS 1923-12-17 Letter
Martinů, Bohuslav Štědroň, Vladimír (Pražská konzervatoř) 17.12.1923 ŠtěVl 1923-12-17 Postcard
Frček, Jan (Institut d'études slaves) Martinů, Bohuslav 17.12.1923 IES 1923-12-17 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 17.12.1923 HutJ 1923-12-17 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, Marie 28.12.1923 Mar 1923-12-28 Postcard
(Národní divadlo v Praze) (Národní divadlo v Praze) 05.01.1924 ND 1924-01-05 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 08.01.1924 NovS 1924-01-08 Letter
Roussel, Albert Martinů, Bohuslav 19.01.1924 RouA 1924-01-19 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 20.01.1924 HutJ 1924-01-20 Letter
Martinů, Bohuslav (Národní divadlo v Praze) 14.02.1924 ND 1924-02-14 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 13.03.1924 NovS 1924-03-13 Letter
(Národní divadlo v Praze) Martinů, Bohuslav 23.03.1924 ND 1924-03-23 Letter
Čapek, Karel Martinů, Bohuslav 30.03.1924 Čap 1924-03-30 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 17.04.1924 HutJ 1924-04-17 Letter
Roussel, Albert Martinů, Bohuslav 27.04.1924 RouA 1924-04-27 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 09.05.1924 NovS 1924-05-09 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 13.05.1924 HutJ 1924-05-13 Letter
Roussel, Albert Martinů, Bohuslav 15.05.1924 RouA 1924-05-15 Letter
Martinů, Bohuslav Ostrčil, Otakar (Národní divadlo v Praze) 11.06.1924 ND 1924-06-11 Letter
Roussel, Albert Martinů, Bohuslav 14.06.1924 RouA 1924-06-14 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 16.06.1924 HutJ 1924-06-16 Letter
Martinů, Bohuslav Kepl, Rudolf 07/1924 Kep 1924-07-00 Varia
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 30.07.1924 HutJ 1924-07-30 Letter
Till, Karel Martinů, Bohuslav 10.09.1924 Til 1924-09-10 Letter
Ackermann, Richard (Národní divadlo v Praze) 18.09.1924 ND 1924-09-18 Letter
(Národní divadlo v Praze) Martinů, Bohuslav 17.10.1924 ND 1924-10-17 Varia
Martinů, Bohuslav Talich, Václav 21.11.1924 Tal 1924-11-21 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 12/1924 HutJ 1924-12-16b Varia
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 15.12.1924 NovS 1924-12-15 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 16.12.1924 HutJ 1924-12-16a Letter
Martinů, Bohuslav Ostrčil, Otakar (Národní divadlo v Praze) 16.12.1924 ND 1924-12-16 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 26.12.1924 NovS 1924-12-26 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 08.01.1925 NovS 1925-01-08 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 05.02.1925 NovS 1925-02-05 Letter
Martinů, Bohuslav Novák, Stanislav 07.02.1925 NovS 1925-02-07 Letter
Martinů, Bohuslav Hutter, Josef 08.02.1925 HutJ 1925-02-08 Letter
Martinů, Bohuslav Martinů, Marie 24.02.1925 Mar 1925-02-24 Postcard
Martinů, Bohuslav Pražanová, Marie 11.03.1925 PraM 1925-03-11 Letter
« previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next »