Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníBasilej
Datum odeslání10.02.1940
PříjemceMartinů, rodina v Poličce
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička]
JazykČeština
Jazyk 2Francouzština
Původ, datum získáníKopie z Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaPBM Kr 283
Signatura v IBMMar 1940-02-10
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahVčera "zde" (Basel) premiéra Dvojkoncertu (9.2.1940, Basler Kammerorchester, Paul Sacher), "měl jsem úplně triumfální úspěch"; bydlí "v té vilce jako předloni" (na Schönenbergu); Dvojkoncert se bude hrát v Bernu, přenos z basilejského rozhlasu; uvažuje o nákupu not a knih za peníze uložené v Poličce, "jinak ale z nich vezměte všechno"; Leroux hrála klavírní koncert v New Yorku v lednu; kde je Wanda J. (Vanda Jakubíčková)?
Diplomatický přepis dopisu

Basel[1] 10/II. [19]40.            Drazí,            čekáte už jistě netrpělivě na dopis, Vaše došly oba jen ten Vánoční se ztratil, tak jsme také byli znepokojeni co se děje a nechci ani zvláště často psáti, jenom když aspoň víme že jste zdrávi i my, to je co­ si můžete říci a přáti. Budete míti radost ze zprávy že byla včera zde ta premiera Double-concertu pro smyčce[2] a měl jsem úplně triomfální úspěch,[3] bylo to opravdu krásné a krásně provedeno, od pondělí jsou zkoušky a jsme zase v té vilce jako předloni, když jsem zde to dílo psal[4] máme se moc dobře a zůstaneme asi do pondělí.[5] Zde byli všichni nadŝeni a přijeli kritikové ze Genevy a lidé až z Bernu, no ani Vám to popsati nemohu, bude se to hráti v Bernu a odsud z Bâlu se to vysílati radiem, dozvím-li se včas napíŝi datum a nebo požádám p. S.[6] aby Vám je oznámil. Tak jsme si zde týden vydechli a odpočinuli, bylo to pár krásných dní mezi dobrými lidmi. Jsme také rádi že u Vás je to vpořádku a že ani Vás známí neopustí. Napište mi v příŝtím dopise jestli ty peníze co jsou u Vás jsou volný zdali můžete kdykoliv s nimi disponovati a nebo zdali byste je dostávali po malých obnosech. Nevím totiž zdali bych si neměl nakoupit za ně noty svoje noty a knihy a nechat si je poslat, takbych chtěl vědět zdali s nimi disponujete. Jinak ale z nich vezměte všechno co si potřebujete a co si múžete koupit.[7] Zde už sníh sešel i u nás a už bude po zimě, byla letos hodně studená, snad už bude konec. Pí Leroux hrála v N. Yorku klavírní koncert s orchestrem v lednu,[8] čekám zprávy. Tak Vás moc zdravím a jsem rád že jsem od Vás dostal dobré zprávy o zdraví a moc na Vás vzpomínáme i když tak často nemohu psáti.Srdečně Váš Bohouŝ.(Nevíte co se stalo s Vandou J.[9] kde je ? Chères Mammy et Marienka.Il est inutile de vous dire combien nous avons été heureux de recevoir de vos bonnes nouvelles, vous savez en ce qui nous concerne nous n’avons rien à désirer sauf le désir de nous revoir tous bientôt. Nous sommes heureux d’être à Bâle pour quelques jours, M. et Mme Sacher sont si gentils, on ne peut pas trouver une expression pour les décrire. Bohus vous a dit, combien il eu du succès avec son double concert, qui est une chose magnifique et d’une grande puissance, je pense que vous pourrez en juger un jour, car T… le donnera certainement et ce sera si bien son genre de travaille. Je suis allée à Vx M. avant de venir ici, ma sœur se remet tout doucement de son opération, elle l’a subie sans être endormie, c’est assez pénible, toute la famille a été grippée, car il a fait très froid aussi, ma mère ne se souvient pas d’un froid pareil, vous avez de la part de tous les meilleurs souvenirs, toutes les personnes de notre connaissance s’intéressent de votre sort et vous envoient leurs sympathies. Ma chère Mammy et chère Marienka, je n’ai pas besoin de vous dire, combien nous pensons à vous. Vous saluerez bien de notre part Mme Honzicek et aussi la famille Schmit, nous sommes heureux de savoir que Fanouš est près de vous. Je termine en vous embrassant de tout cœur. Je suis toujours par la pensée très près de vous.Votre Karlička [PŘEKLAD]Milá mammy[10] a milá Marienko. [11]Je zbytečné Vám popisovat, jak moc jsme byli rádi, že od Vás máme zprávy, víte, pokud jde o nás, nemáme jiného přání, nežli abychom se všichni opět brzy shledali. Jsme velmi rádi, že jsme na pár dní v Basileji, Sacherovi jsou tak milí, nedostává se mi slov, abych je popsala. Bohuš Vám vypověděl, jak velký úspěch měl se svým dvojkoncertem, což je velkolepá a velice silná věc, doufám, že jednoho dne to budete moci posoudit samy, protože T…[12] ho určitě bude dávat a bude se to přesně hodit k jeho způsobu práce. Než jsem jela sem, zastavila jsem se ve Vieux Moulin, sestra se pomalu zotavuje po operaci,[13] podstoupila ji bez uspání, je to dost nepříjemné, celá rodina měla chřipku, vždyť také bylo velmi chladno, matka[14] takovou zimu nepamatuje, všichni Vás moc pozdravují, všichni naši známí se zajímají o Váš osud a soucítí s Vámi. Milá mammy a milá Marienko, ani Vám nemusím říkat, jak moc na Vás myslíme. Vyřiďte prosím od nás pozdravy paní Honzíčkové a taky Šmídovým,[15] jsme velmi rádi při vědomí, že je Vám Fanouš[16] nablízku. Budu končit a líbám Vás z celého srdce. V mysli jsem stále blízko a s Vámi.Vaše Karlička[17] 


Věcné poznámky k DP

[1] Od vypuknutí druhé světové války až do svého odchodu z Francie v lednu 1941 posílal BM své dopisy domů do Poličky (a naopak) přes svého přítele Paula Sachera (1906-1999) působícího v Basileji v neutrálním Švýcarsku, eventuálně přes Pavla Deutsche (1897-1994) (Deu 1940-05-29). Proto také v záhlaví dopisu uvádí švýcarská města, případně místo odeslání vůbec neuvádí (Popelka 1996, s. 67). V tomto případě však jde o dopis opravdu odeslaný BM ze Švýcarska z Basileje. Ve dnech 8. až 16. 2. 1940 tu pobýval u příležitosti premiéry svého Dvojkoncertu pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271.[2] Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, H 271, měl premiéru 9. 2. 1940 v Basileji. Basler Kammerorchester řídil Paul Sacher (1906-1999), jemuž BM skladbu věnoval (Halbreich 2007, s. 275).[3] Vítězslava Kaprálová (1915-1940) v dopise domů ze dne 27. 2. 1940 píše o nadšeném přijetí skladby a líčí, kterak po koncertě se slzami v očích autora objal Arthur Honegger (1892-1955). (Mihule 2002, s. 304; Hartl 2015, s. 275).[4] Na pozvání Paula Sachera (1906-1999), švýcarského dirigenta a mecenáše, pobývali manželé Martinů od 19. 9. 1938 na jeho sídle Schönenberg na kopci v lesích asi 20 km od Basileje (Mihule 2002, s. 281). Plánovaný desetidenní pobyt si manželé Martinů tenkrát prodloužili. Mihule (2002, s. 588) uvádí jako datum jejich návratu do Paříže 14. 10. 1938. Na stejné místo se Martinů vracel i po válce.[5] Tj. 12. 2. 1940.[6] Paul Sacher.[7] Protože BM žil ve Francii, tj. v nepřátelské zemi Třetí říše, nebylo jemu ani jeho rodině během okupace umožněno jakkoliv disponovat s tantiémami Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním (Mihule 2002, s. 302).[8] Germaine Leroux (1906-1979), francouzská klavírní virtuoska, které BM věnoval Koncert pro klavír a orchestr č. 2, H 237, (Halbreich 2007, s. 295) již v té době společně se svým manželem Milošem Šafránkem (1894-1982) žije v USA a propaguje skladby BM i v této zemi.[9] Vanda Jakubíčková (1888-1968), známá BM, v mládí učitelka v Poličce a okolí, od poloviny 20. let působila v Londýně, kde vyučovala české děti a to až do svého návratu do Poličky v roce 1947. BM s ní spolupracoval na překladech textů a libret svých děl do angličtiny (Popelka 1996, s. 192 – 193).[10] Karolina Martinů (1855-1944), matka BM.[11] Marie Martinů (1882-1959), sestra BM.[12] Se vší pravděpodobností má na mysli Václava Talicha (1883-1961), českého dirigenta a přítele BM.[13] Georgette Bécourt (1903-1966), rozená Quennehen, sestra Charlotte Martinů se podrobila operaci slepého střeva (viz dopis BM rodině do Poličky z prosince 1939 – PBM Kr 282).[14] Amicie Quennehen (1866-1948), matka Charlotte Martinů žijící ve Vieux-Moulin.[15] Rodina Bohuslava Šmída (1895-1982), architekta z Poličky, dobří přátelé rodiny Martinů: Jarmila Šmídová – manželka, Bohuslav Šmíd ml. (1924-?) – syn, Soňa Šmídová (1927-?) – dcera.[16] František Martinů (1880-1958), bratr BM.[17] Charlotte Martinů (1894-1978), manželka BM.


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
FixaceRukopis
Vpisky, přípisyCharlotte Martinů
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů
Lokace jako předmět
Bern
New York, NY
Ženeva
Osoba jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 835 (záznam 1 / 0)
další »