Základní informace
Typ dokumentu Varia
Odesílatel
Odesílatel (korporace)Národní divadlo v Praze
Lokace odesláníPraha
Datum odeslání12/1987
Příjemce
Příjemce (korporace)
JazykČeština
Původ, datum získáníkopie z archivu ND
Vlastník prameneNárodní divadlo v Praze
Signatura v IBMND 1987-12-00
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahJedná se o hodnocení premiéry oper ARIADNA od Bohuslava Martinů a Oedipus Rex od Igora Stravinského. Opery spojuje antické téma a oba skladatelé uplatnili antiromantickou poetiku hudebního divadla 20. století. V pozornosti režiséra Evalda Schorma bylo zdůraznění morálních hodnot. ES interpretů dokonale odhalil ideové hodnoty děl i jednotlivých postav a herecké výkony byly přesvědčivé a vnitřně zažité. V případě ARIADNY jsou vyzdviženy výkony Jaroslava Součka a Karla Bermana. Členové uměleckého rady si myslí, že se nepodařilo přesvědčivě vyjádřit dilema mezi povinností a láskou. Také došli k závěru, že počet pěvců, kteří jsou schopni vytvořit velkou jevištní postavu, stále klesá. V oblasti všeobecně srozumitelného sdělení a pochopení byly jisté rezervy. Proto na diváky více zapůsobilo provedení Oedipus Rex, ve které ES využil výmluvné herecké gestiky a diváci lépe dílo pochopili. Přesto umělecká rada žádá úpravu konce. Všeobecně je práce ES hodnocena velmi přínosně a inspirativně podobně jako práce Václava Neumanna. Při premiéře ARIADNY podal orchestr špičkový výkon. Jen je škoda, že nebylo více času na práci se sólisty, především alternujícími. Mělo by se dbát na to, aby bylo po premiéře zařazeno více repríz a aby u nich byla zajištěna pravidelná účast hostujícího dirigenta. V opeře Oedipus Rex podal vynikající výkon mužský sbor, který byl posílen členy Pražského mužského sboru FOK. Sbormistr Milan Malý vypracoval veškeré sborové party do nejmenších detailů, což podpořilo vynikající výkon sboru. Kladně hodnocena je také scéna Josefa Svobody, která respektovala akustické podmínky prostředí. Hlavním nedostatkem je nedořešení výtvarného průběhu prvním mezihry, byla zvolená zavřená opona, což však není ideální a je potřeba to vyřešit. Šárka Hejnová připravila kostýmy inspirované reáliemi řecké antiky, což mělo dopomoct pochopení divákům. Kostýmy použité v ARIADNĚ byly méně povedené než ve Stravinského díle. Dále jsou stručně hodnoceny výkony hlavních interpretů. Co se týče hodnocení průběhu realizace obou premiér, časově komplikované to bylo v případě kostýmů, vlásenek a finální části dekorační výroby. Plánovaný ekonomický výsledek měl být 325 246,- a ve skutečnosti činil 328 016,13,-. Celková spotřebovaná kapacita výroba v hodinách byla 12 667,-. Hodnocen byl rovněž ohlas tisku, když už samotné zařazení oper bylo bráno s uznáním. Velmi kladně byla přijata práce dirigenta VN i režiséra ES. Také byla s uznáním hodnocena práce scénografa JS. Ze sólistů jsou nejlépe hodnoceni JS a Jana Jonášová v ARIADNĚ a Oeidipovi Rexi pak Miroslav Šveja a Věra Soukupová. Zaujal také KB. V příloze je obsazení.
Celkový počet listů8+1
Počet popsaných stránek8+1
Fixacestrojopis
Přílohyobsazení
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 6944 (záznam 1 / 0)
další »