Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníLisabon
Poznámka k lokaci odeslání[Lisabon]
Datum odeslání25.01.1941
PříjemceŠafránek, Miloš
Příjemce (korporace)
JazykFrancouzština
Původ, datum získáníCBM
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Stará signatura v IBM2000/PBM Kmš 758
Signatura v IBMŠafM 1941-01-25
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahDoufá, že manuskript "Sinfonie" dostali; z Lisabonu odcestoval 17., pomýšlejí na odjezd kolem 15.2.; měli by je vyzvednout z lodi, což zjednoduší formality; newyorská Society of contemporary music nabízí koncert na počátek února; snad by se měl stanovit březnový termín; akce usnadňující vstup do USA; je unaven, ale to "tam" přejde a on bude pokračovat v práci; zde jsou všichni milí (Branco, Halffter); ať hledá ve švýcarském tisku vysílání Dvojkoncertu s Ansermetem ze Ženevy začátkem února či koncem ledna; na brzkou shledanou.
Diplomatický přepis dopisu

[Lisabon] Samedi 25. [leden 1941] Chers amis, j’éspère que vous avez bien recu le manuscript de Sinfonia, qui est parti le 17 d’ici par M. Baptiste, je vous ai demandé de me le confirmer mais je crois qu’il faut telegraphier les lettres mettent un mois. Nous pensons partir vers le 15. Fevrier et je vous prie de venir nous cueillir au bateau, il parait que c’est necessaire et que cela simplifie les formalités. Je vous cablerai notre depart d’ici. Je recois aujourdhui le telegram qui nous rejoint d’Aix pour le concert d Societé Contemporain il doit être redigé par vous ou à votre demande, voulez vous telephoner à International Society of Contemporary Music Dorothy Laiton 121 East 5B (58?) St. N. Y City. et arranger affaire avec elle? Je suis assez limité pour l’argent ici et pour la reponse telegraphique qui coute cher. Elle propose le concert au commencement Fevrier, je serai pas la, et je ne sais pas si vous avez le manuscript Sinfonia. Peut être on pourra fixer la date pour Mars, ou jouer autre chose. Je veux vous demander encore de telephoner de nouveau a Dushkin qu’il ne donne pas dementi pour l’hebergement, si on le demande a mon arrivé: Ce serais par pure forme mais comme il est écrit sur l’affidavit, ať to nezblbne[1]. Je vais tâcher encore ici d’ajouter au Consulat M. W. Jay Schiffelin, pour être sûre mais en tout cas, qu’il ne dit pas non, je vous ai déjà écris à ce sujet. Je suis encore bien fatigué malgré que j’ai repris la force et confiance ici mais la fatigue se fait bien sentir, maintenant. Enfin cela passera certainement là bas, je voudrais recommencer travailler. Ici tous sont aimable, Freitas Branco Mme Budross, Halffter, peut être j’aurai une seance à la Radio. Si vous recevez le journaux Suisse, ou les Radioprogrammes, cherchez diffusion de Double-concerte de Geneve avec Ansermet, commencement Fevrier, ou fin Janvier malheureusement je ne sais pas le date. Nous sommes bien ici et nous serons heureux de vous rejoindre, éspérons bientôt, pour le moment rien à faire pour deux personnes, mais je ferai impossible de partir vers 15. Fevrier je vous tele­graphierai. Nous vous envoions nos meilleurs souvenir et à bientôt. Votre B. Martinů  [Lisabon] Samedi[2] 25. [leden 1941] Milí přátelé, doufám, že jste v pořádku obdrželi rukopis Sinfonie,[3] který odsud odešel 17. prostřednictvím pana Baptista, žádal jsem Vás, abyste mi to potvrdili, ale myslím, že bude nut­no telegrafovat, dopisům to trvá měsíc. Do­mníváme se, že odplujeme kolem 15. února, a prosím Vás, abyste nás přišli vyzvednout na loď, zdá se, že je to nezbytné a že to zjednoduší formality.[4] Pošlu Vám odsud telegram o našem odplutí. Dostal jsem dnes tele­gram, který za námi poslali z Aix, týká se koncer­tu Společnosti pro sou­dobou hudbu, nejspíše byl napsán Vámi nebo na Vaši žádost; nezavolal byste do International Society of Contemporary Music, Dorothy Laiton, 121 East 5B (58?) St., N. Y. City, a tu záležitost s ní nevyřídil?[5] Já tady mám dost omezené možnosti, co se týče peněz a zasílání telegramů, ty jsou drahé. Koncert navrhuje na začátek února, to tam nebudu, a nevím, jestli máte rukopis Sinfonie. Možná by se mohlo stanovit březnové datum, nebo by mohli hrát něco jiného.[6] Ještě bych Vás rád požádal, abyste znovu zavolal Dushkinovi[7], ať nepopře prohlášení o ubytování, budou-li se ho na to ptát při mém příjezdu: Bylo by to čistě formální, ale protože je uveden na affidavitu, ať to nezblbne. Budu se snažit tady na konzulátu připojit ještě pana W. Jay Schieffelina[8], pro jistotu, ale v každém případě, ať neříká ne, o tomto jsem Vám už psal. Jsem ještě docela unavený, i když jsem tady opět nabral sil a znovu nabyl důvěry, ale únava je teď velice citelná. Ale tam to určitě přejde, chtěl bych zase začít pracovat. Všichni jsou tady milí, Freitas Branco[9], paní Budrossová, Halffter[10], možná budu mít pořad v rozhlase. Jestli dostáváte švýcarské noviny nebo rozhlasové programy, hledejte vysílání Dvojkoncertu ze Ženevy s Ansermetem na začátku února nebo na konci ledna, naneštěstí neznám datum.[11] Vede se nám tu dobře, a bu­deme nesmírně rádi, až se sVámi shledáme, doufáme, že to bude brzy, v tuto chvíli se nedá nic udělat pro dvě osoby, ale udělám nemožné, abychom odpluli kolem 15., pošlu Vám telegram. Posíláme Vám nejsrdečnější pozdravy a brzy nashledanou. Váš B. Martinů 


Věcné poznámky k DP

[1]      Martinů zde přešel ke svojí mateřštině. [2]      Francouzsky „sobota“. [3]      Sinfonietta giocosa, H 282. [4]      Plán se nezdařil, odpluli až 21. března 1941. [5]      Tuto informaci zaslal 14. března 1941 také do Poličky: „Déjà, j’ai reçu un telegram pour un concert de la Société de musique contemporaine en Fevrier, malheureusement je n’ai pu venir à temps, mais il y aura d’autres concert avec Germaine et Ruda qui est déjà là bas.“ („Dokonce jsem dostal telegram kvůli jednomu únorovému koncertu Společnosti pro soudobou hudbu, naneštěstí jsem nemohl dorazit včas, ale budou ještě jiné koncerty s Germaine a Rudou, ten už tam je.“) (CBM, PBM Kr 295). [6]      Sinfonietta giocosa, H 282, měla premiéru o rok později, 16. března 1942 v newyorské Carnegie Hall (Šafránek, 1944, s. 78). [7]      Znovu se vrací k čestnému prohlášení pro vstup na území Spojených států, kde je uveden jako garantující osoba houslista Samuel Dushkin. [8]      William Jay Schieffelin (1866–1955), podnikatel a filantrop. [9]      Luís de Freitas Branco (1890–1955), portugalský skladatel a mu­zikolog. [10]    Ernesto Halfter (1905–1989), španělský hudební skladatel. [11]    Koncert se patrně konal již dříve, než Martinů dopis napsal. Paul Sacher sdělil Martinů 13. ledna 1941, že dirigent Ernest Ansermet uvede Dvojkoncert 22. ledna 1941 (Paul Sacher Stiftung, kopie v IBM, Sac 1941-01-13). Tento údaj Šafránek neuvádí (srov. Šafránek, 1944, s. 120–121). 


Celkový počet listů2
Počet popsaných stránek4
Fixacerukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Lokace jako předmět
Aix-en-Provence
New York, NY
Ženeva
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 2642 (záznam 1 / 0)
další »