General information
Type of the document Letter
SenderMartinů, Bohuslav
Sender (corporation)
Sender‘s locationAix-en-Provence
Send date16.10.1940
RecipientŠafránek, Miloš
Recipient (corporation)
LanguageFrench
AcquiredCBM
Owner of the sourceCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Former call number at IBM2000/PBM Kmš 753
Call number at IBMŠafM 1940-10-16
Content and physical description
Diplomatic transcription of the letter

Aix. 16./Oct. 1940. Chers amis, j’ai reçu les deux lettres (27/9. 4/10.) et merci pour toutes bonnes nouvelles, sûrtout pour les manuscripts, j’ai écris tout de suite à M. Hrulich et je vous reponds immediatement au sujet de Sinfonia. Voici l’orchestre: 1 flûte 2 oboe 2 bassons 1 cor, 7 violons 2 alti 3 vcelli 2 cb. (20 membres) J’ai terminé la 1ère partie qui dure 7 minutes Comme il y aura probablement quatre parties vous pouvez compter à peu près 22–25 m. Ce n’est pas facile de travailler je reste des journées entière a Mar­seille pour les formalités alors cela ne facilite pas le travail. Je n’ose pas envoyer la partition, mais je vais tacher de faire la partie de piano avec l’extrait de l’orchetre et de vous l’envoyer, en attendant la partition, si je n’étais pas deranger à chaque moment cela irait plus vite mais n’ayez pas crainte la composition ne s’en ressent pas. Voulez vous telephoner à M. Hajný 1440 Broadway. j’ai reçu le telegram, Firkušný est parti, il doit être déjà à Lisbonne et il écrira. Nous sommes toujours sur le même point, attendons le visa de sortie, et il nous manque le visa d’Espagne, de Portugal nous l’avons. Merci pour M. Lowrie je suis déjà en contact avec lui, il m’a aidé déjà pour le visa d’Amerique et j’éspère bien que tout cela sera arrangé maintenant dans quelques jours, je l’éspère, et que nous pouvons partir Sacher a retenu les places sur le bateau, je n’ai pas de nouvelles pour le moment, je crois que le depart est 4. Decembre. Nous attendrons à Lisbon, et je continuerai Sinfonia. Voulez vous envoyer une carte à M. Pavel Deutch, Hotel Atalaia [†] (?) Rio de Janeiro, et de lui dire que je n’ai pas reçu l’argent qu’il m’a envoié de Suisse, qu’il faut les reclamer, que je parte et lui ecrirai de Lisbon. Pour l’affidavit je ne crois pas qu’on puisse changer maintenant, parce le visa de Portugal se trouve déjà la desous, je demanderai d’ajouter[1], mais demander quand même Dushkin, qu’il le confirme par pure forme et si on demanderait les renseignements, pour ne pas me faire les difficultés inutiles, cela ne l’engage à rien, il n’a besoin de rien signer, rien que confirmer, j’éspère qu’il le fera. Ici il y beaucoup de gens qui s’occupent de nous alors je pense que tout ira bien et que je vous ecrirai déjà de Lisbon. Je vous donne aussi une adresse à Lisbon en attendant: M. Cejka Ruas das Amoreiros 76. Double con­cert a eu de nouveau un grand succes à Berne avec Sacher il faut absolument que Koussevitzki le fait, ce sera une bonne rentré en matière[2], maintenant que les partitions sont retrouvé, cela m’a fait un grand plasir. Pour le Sinfonia je crois que ce sera un succes, la I partie est brillant, si cela continue comme ça.. je l’éspère. Il y a I. Poco Allegro – II. And[3] Largheto – III. Scherzo IV Finale. beaucoup moins difficile que le concerto mais difficile quand même, la technique du vrai piano, mais de ce côtè je suis tranquille. Je ne sais pas qu’est ce qu’on peux faire pour ce visa de sortie, c’est depuis un mois que je l’attend. Je vous ecrirai le jour de depart et après de L. Je neglige mon anglais pour la Sinfonia. Parlez en aussi à Kindler (Mme Coolidge) Merci pour les bonnes nouvelles que vous m’avez envoyer et je tâcherai de vous envoier ou la partition ou la partie de piano le plus tôt possible.Nous vous envoions nos meilleurs pensées.B. Martinů Aix 16. října 1940 Milí přátelé, obdržel jsem oba dopisy (27. 9., 4. 10.) a děkuji za všech­ny dobré zprávy, hlavně ty o rukopisech, hned jsem napsal panu Hrulichovi[4], a obratem odpovídám Vám v záležitosti Sinfonie.[5] Zde orchestr: 1 flétna, 2 hoboje, 2 fagoty, 2 rohy, 7 houslí, 2 violy, 3 violoncella, 2 kontrabasy (20 členů). Dokončil jsem první větu, která trvá 7 minut. Jelikož budou pravděpodobně čtyři věty, můžete počítat přibližně s 22 až 25 minutami.[6] Není snadné pracovat, celé dny trávím kvůli formalitám v Marseille, to tedy práci neusnadňuje. Neodvažuji se poslat partituru, ale vynasnažím se vyhotovit klavírní výtah s úryvkem orchestru a poslat Vám to,[7] než bude par­titura, kdybych nebyl každou chvíli vyrušován, šlo by to rychleji, ale buďte bez obav, na skladbě to není znát. Nezavolal byste panu Hajnému, 1440 Broadway?[8] Do­stal jsem telegram, Firkušný odcestoval, už musí být v Lisabonu a napíše[9]. My zůstáváme na stejném bodě, čekáme na výstupní vízum, a schází nám španělské vízum, portugalské už máme. Děkuji za pana Lowrieho,[10] už jsem se s ním spojil, již mi pomohl s americkým vízem a doufám, že teď bude všechno vyřízeno za pár dnů, v to doufám, a že budeme moci odjet. Sacher zamluvil místa na lodi, v této chvíli nemám žádné zprávy, myslím, že odjezd je 4. prosince.[11] V Lisabonu budeme čekat, a já budu pokračovat se Sinfonií.[12] Poslal byste pohlednici panu Pavlu Deutchovi[13], hotel Atalaia [†] (?), Rio de Janeiro, a oznámil mu, že jsem nedostal peníze, které mi poslal ze Švýcarska, že je nutné, aby si je vyžádal nazpět, že odjíždím a že mu napíšu z Lisabonu. Co se týče affidavitu, nemyslím, že bychom to teď mohli změnit, protože portugalské vízum už s tím počítá, požádám o roz­šíření, přeci jen však požádejte Dushkina[14], aby to čistě formálně potvrdil, kdyby po něm někdo chtěl informace, aby mi nevznikly zbytečné potíže, k ničemu ho to nezavazuje, nemusí nic podepisovat, jen potvrdit, doufám, že to udělá. Je tady hodně lidí, kteří se o nás starají, a tak si myslím, že všechno půjde dobře a že Vám napíšu z Lisabonu. Prozatím Vám dám jednu lisabonskou adresu: pan Čejka, Ruas das Amoreiros 76.[15] Dvojkoncert sklidil opět velký úspěch, v Bernu se Sa­cherem,[16] Kusevickij to musí rozhodně provést, bude to dobrý úvod, když jsou teď partitury znovu na světě, to mi udělalo velkou radost. Co se Sinfonie týče, myslím, že to bude úspěch, první věta je znamenitá, jestli to tak bude pokračovat… doufám. Jsou tam: I. Poco Allegro – II. And. Larghetto – III. Scherzo – IV. Finále. Mnohem méně obtížné nežli concerto, ale přesto obtížné, technika opravdového klavíru, ale v tomto ohledu jsem klidný. Nevím, co tak můžou dělat s tím výstupním vízem, čekám na ně už měsíc. Napíšu Vám v den odjezdu a potom z Lisabonu. Pro Sinfonii zanedbávám angličtinu. Povězte o tom taky Kindlerovi (paní Coolidgeové).[17] Děkuji za dobré zprávy, které jste mi poslali, a já se vynasnažím poslat co nejdříve buď partituru nebo klavírní výtah.Posíláme Vám vřelé pozdravy.B. Martinů 


Total number of leaves1
Number of pages bearing text2
Fixationhandwriting
Letter

Preview only available at the Institute.

Digitisation
Quality of digitisationProfessional
Location as subject
Aix-en-Provence
Bern
Lisbon
Marseille
Rio de Janeiro
Switzerland
Person as subject
Composition as subject
« previous
ID 2637 (entry 1 / 0)
next »