General information
Type of the document Letter
SenderMartinů, Bohuslav
Sender (corporation)
Sender‘s locationBasel
Note on Sender‘s location[Basel]
Send date14.05.1940
Recipient
Recipient (corporation)Česká filharmonie
LanguageFrench
Acquiredcopy from K. Šebánek estate, CBM
Owner of the sourceCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Former ownerŠebánek, Karel
Owner‘s call numberPBM Kkš 918
Former call number at IBM56/25B
Call number at IBMČF 1940-05-14
Content and physical description
Diplomatic transcription of the letter

Le Philharmonie Tchèque à Prague. Je vous serais bien obligé si vous pouvez donner à ma dispositions la partition et le materiel de mon II. concert pour piano et orchestre. J’en ai beaucoup besoin en ce moment et vous ne pensez pas en profiter maintenant et j’espère que vous ne verrez pas l’inconveniant de me l’envoyer par l’intermediare de M. K. Šebánek qui vous presentera cette lettre. Je m’engage formellement de vous le rendre plus tard dans l’état que vous me l’avez envoyé ou dans le cas d’une éditions de vous faire parvenir la partitions et faciliter les moyens d’avoir le materiel gravè. J’ai absolument besoin de cette œuvre qui est beaucoup demandé de tous les côte et pour qui j’ai un interprète exellent. J’espère que vous comprendrez les difficultés du moment. Pour les autres choses que vous m’avez prèter on s’arrangera plus tard pour votre entière satisfaction. Je vous remercie d’avance et je vous envoie mes salutations et mes meilleurs pensées à tous mes camarades de l’orchestre, je pense beaucoup à eux et je vous prie de leur transmettre tous mes souvenirs bien sincère et que j’ai pour eux plusieurs œuvre nouvelles dont j’espére un jour d’avoir une répresentation magnifique à Prague.                                                                                              B. Martinů Překlad :Česká Filharmonie v Praze. Byl bych Vám velmi zavázán, pokud byste mi mohli dát k dispozici partituru a materiál k mému II. koncertu pro klavír a orchestr. Momentálně jej velice potřebuji a Vy nyní nepomyšlíte, že byste jej využili, a já vyslovuji naději, že pro Vás nebude představovat obtíž, když mi ho pošlete prostřednictvím pana K. Šebánka, který Vám předloží toto psaní. Výslovně se zavazuji, že Vám jej později vrátím ve stavu, ve kterém mi ho zašlete, anebo že Vám v případě, že dojde k vydání, nechám poslat partituru a usnadním možnosti, jak získat tištěný materiál. To dílo naprosto nutně potřebuji, je odevšad velmi žádáno a já pro ně mám vynikajícího interpreta. Věřím, že najdete pochopení pro obtíže této chvíle. Pokud jde o ostatní věci, které jste mi zapůjčili, dohodneme se později k Vaší úplné spokojenosti. Děkuji Vám předem a zasílám Vám a všem druhům z orchestru přátelské a upřímné pozdravy, velmi na ně myslím, vyřiďte jim to, a také že pro ně mám několik nových děl, mám naději, že se jednoho dne dočkají velkolepého provedení v Praze.                                                                                                                                                                    B. Martinů 


Total number of leaves1
Number of pages bearing text1
NoteThe letters Šeb 1940-05-14 and ČF 1940-05-14 are written on the same leaf of paper (1 f., recto - verso), the letter was sent to Karel Šebánek; envelope attached.
Fixationhandwriting
Letter

Preview only available at the Institute.

Digitisation
Quality of digitisationProfessional
Person as subject
Composition as subject
« previous
ID 2440 (entry 1 / 0)
next »