Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Poznámka k lokaci odeslání[Paříž]
Datum odeslání01.01.1937
PříjemceŠebánek, Karel
Příjemce (korporace)
Poznámka k lokaci přijetí[Praha?]
JazykČeština
Původ, datum získáníkopie z pozůstalosti K. Šebánka, CBM Polička
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Předchozí vlastníkŠebánek, Karel
Signatura současného vlastníkaPBM Kkš 903
Stará signatura v IBM56/10
Signatura v IBMŠeb 1937-01-01
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahBohuslav Martinů děkuje za dopis, informace i zásilky Tempa. O místo po Jaroslavu Křičkovi nemá zájem. Podle BM by bylo lepší, kdyby Karel Šebánek navštívil šéfy (pařížských) nakladatelství a přímo se zeptal na to, co ho zajímá - BM by mu tyto návštěvy zařídil. Exkluzivitu na KONCERT PRO FLÉTNU, HOUSLE A ORCH. má Marcel Moyse - BM nemůže zatím nic udělat. Miloš Šafránek pojede příští týden do Prahy, mohly by se s KŠ potkat. Přeje do nového roku. Žádá od KŠ jeho přímou adresu. Honorář za DUMKU ještě nedostal, ani klavírní skladby [?], o které Matici žádal; KŠ jim ale nemá nic říkat.
Diplomatický přepis dopisu

Nový rok 1937. Milý příteli,            jsem Vám dlužen odpověd, omlouvám se Vám, měl jsem teď dost práce, ta affaira s konservatoří mi trochu zamotala plány.[1]Děkuji Vám srdečně za Vaše dopisy i za informace a zásilky Tempa a.t.d.[2]Tedy se na mne nezlobte že neodpovídám vždy hned. Na místo po K. samozřejmě nereflektuji, myslím že mám lepší věci na práci než učit harmonii[3].            Pro Vaši záležitost nemyslím že by Vám mnoho prospělo býti zde jako volontér v některé edici, však Vy znáte sám ze styků obchodních, jak to zde chodí. Ale stačilo by Vám udělati návštěvy u chéfů a informovati se o tom co chcete vědět, to bychom už zde zařídili abyste byl u všech ohlášen a přijat a to by myslím byla lepší informace. Napište mi co o tom soudíte a co byste si přál, zařídím vše.[4]            Pro ten flétnový koncert nemohu zatím nic dělat exclusivitu má M. Moÿse, pro nějakou dobu.[5]P. Š. (Šafránek.) jede příští týden do Prahy[6], ale nevím zdržíli se do Prahydlouho, promluvím s ním, kdbyste se někde sešli bylo by to dobré, půjde také asi určitě do Melant.,[7]připomenu mu aby obnovil zmínku o Vás. Děkuji Vám za přání a přeji Vám také vše nejlepší do Nového roku.Srdečně VášB. Martinů P.S. Napište mi svoji adresu abych Vám mohl psát přímo -honorář z B. Matice za Dumku jsem dosud neobdržel ani ty klavírní skladby o něž jsem žádal aby mi je poslali zpět, ale neříkejte jim nic.[8]Zdravím Vás! 


Věcné poznámky k DP

[1]Podobně jako v předchozích dopisech zmiňuje Martinů událost, která mu překazila plány na trvalý návrat do Československa. Jednalo se o jeho neúspěch v konkurzu na místo profesora skladby na pražské konzervatoři, které nakonec získal hudební skladatel Jaroslav Křička [2]Listy hudební maticevycházely od roku 1922, v roce 1928 se časopis přejmenovává na Tempos podtitulem Listy hudební matice. Časopis se z počátku věnoval především pražským hudebním událostem, postupně rozšiřuje svou působnost také mimo hlavní město. Časopis vycházel do června 1938, znovu pak po válce, poslední 20. ročník pak byl vydán v roce 1948. (viz Československý hudební slovník osob a institucí. Brno: Masarykova univerzita v Brně; dostupný z:http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=62).[3]Martinů má na mysli uvolněné místo po Jaroslavu Křičkovi (1882–1969), který vyhrál konkurz (kterého se zúčastnil také Martinů) na místo profesora skladby na pražské konzervatoři. [4]Mezi léty 1929 až 1940 byl Karel Šebánek zaměstnancem Hudební matice Umělecké besedy v Praze, která se orientovala na vydávání soudobé české tvorby (Brádková, s. 18).[5]Martinů Koncert pro flétnu, housle a orchestr G-dur, H 252, z roku 1936 byl dedikován Marcelu Moÿse a Blanche Honegger, kteří jej 27. prosince 1936 premiérovali v Paříži s orchestrem Société des Concerts du Conservatoire za řízení P. Gauberta (srov. Halbreich, 2007, s. 323).[6]Martinů přítel Miloš Šafránek (1894–1982) je od roku 1919 zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí, t.č.  na československém velvyslanectví v Paříži ve funkci tiskového attaché (Srov. Archiv bezpečnostních složek, sv. 40885).[7]Jedná se o jednání Miloše Šafránka s Jaroslavem Šaldou v záležitosti nové smlouvy B. Martinů s nakladatelstvím Melantrich (srov. CBM, PBM Kkš 902). Jak vyplývá z následujícího dopisu, počítal Martinů s Karlem Šebánkem jako s prostředníkem pro jednání s firmou Melantrich v záležitosti vydání svých skladeb (srov. CBM, PBM Kkš 904).[8]Nevyplacené honoráře za některé skladby zmiňuje Martinů již v dopise K. Šebánkovi ze dne 12. září 1936 (CBM, PBM Kkš 902).


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
Fixacerukopis, podpis (Martinů)
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Lokace jako předmět
Praha
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 2090 (záznam 1 / 0)
další »
-Rev-