Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelŠpaček, Jaromír
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPraha
Datum odeslání12.09.1967
PříjemceMartinů, Charlotte
Příjemce (korporace)
Poznámka k lokaci přijetí[?]
JazykFrancouzština
Původ, datum získáníkopie z archivu NBM, složka Dilia ('59-'99)
Vlastník prameneNadace Bohuslava Martinů
Signatura v IBMŠpaJ 1967-09-12
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahJaromír Š[paček] píše Charlottě Martinů nejprve ohledně osobních záležitostí. „Nynka“ [Anna Špačková?] děkuje za zaslání [léku] Adelphane. Její zdravotní stav je špatný a budou hledat nového lékaře, neurologa.
Pobyt u bratra [AŠ] byl hezký. V pondělí přijeli autobusem zpátky do Prahy. Kvůli špatnému počasí potom neodjeli na venkov, ačkoli by tam potřebovali. JŠ dále popisuje nehodu, kdy byli vytopeni: Marie napouštěla vanu pro [AŠ], odešla za Hanou [„Hanička“] a vodu nechala téct.
Co se týče vyjednávání JŠ a ChM:
1) JŠ přeložil dopis od W[ernera] Kollera a posílá ho Charlottě zpět i s překladem. Na druhou stranu německého dopisu opsal dopis, který Kollerovi napsal. Přetlumočil mu Charlottin souhlas a doporučil mu, aby Charlottě psal francouzsky. Protože nevěděl, že jde o SUISU, napsal, že psát Charlottě německy je projevem německé drzosti. Zavolal Jaroslavu Mihulemu. Toho film velmi zajímá, ale bude se jím moci zabývat až po návratu z cest do Belgie a Dánska. Slíbil Špačkovi, že mu zavolá přibližně za měsíc a prodiskutuje s ním záležitosti týkající se Bohuslava Martinů obecně. WK Charlottu v dopise žádá, aby mu umožnila setkání s Paulem Sacherem. JŠ to nechává čistě na ní. PS [a Maja Sacherová] by se ve filmu o BM určitě měli objevit, ale záleží na jejich vůli. ChM snad bude moci zjistit, zda je pro PS projekt dostatečně seriózní. Stačí, aby Sacherovi poslala dopis od WK, nebo alespoň jeho záhlaví psané zeleným inkoustem. JŠ mluvil s JM o pamětech ChM, ze kterých by JM mohl čerpat při tvorbě scénáře. Souhlasí s tím ChM?
2) Co se týče francouzského textu JULIETTY: [Zdeněk] Pechold zjistil, že [Anna Marie] Wurmová a [Eleuterio] Lovreglio souhlasí s podmínkami ohledně honorářů, které jim navrhla Dilia prostřednictvím ChM. ZP je sklíčený ze situace JULIETTY v Lyonu. Slíbil Špačkovi, že napíše kulturnímu atašé Velvyslanectví ČSR [v Paříži?], aby se přimluvil na Ministerstvu kultury v Paříži. Až bude ChM příště v Paříži, mohla by velvyslance navštívit a požádat ho, aby se osobně zajímal o JULIETTU v Lyonu. Komunikace s ředitelem [Národní opery?] v Lyonu [„Directeur de Lyon“] je podivná a je třeba zjistit, o co vlastně jde. ChM má přimět Georgese Neveuxe, aby se tím zabýval a aby se také podíval po případných zprávách o JULIETTĚ v „Le Monde“. Má také informovat o možnosti uvedení JULIETTY v G.O. [?].
3) Poučila ChM Georgese [Neveuxe] ve věci „G.L.“ [míněn zřejmě Miloš Šafránek a jeho překlad JULIETTY, viz ŠpaJ 1967-09-28, ŠpaJ 1967-11-07]. [Zdeněk] P[echold] se dozvěděl, že ChM by nemohla přijmout účast [MŠ?] na televizní produkci JULIETTY, a slíbil, že bude informovat Česko[slovensko]u televizi. Smlouva bude moci být uzavřena, pouze pokud to Dilia s televizí vyjedná. Pro začátek Dilia čekala na Charlottin souhlas a přijetí podmínek, které kladou i jejím jménem. JŠ sdělil Pecholdovi, že obojí je považováno za samozřejmost. ChM má vysvětlit Neveuxovi (jehož dopis jí JŠ posílá zpět), že z důvodu nemoci ZP při její poslední návštěvě v Praze uděluje ChM svůj souhlas až nyní, po korespondenci s Prahou. JŠ komunikoval s Dilií o autorských honorářích GN z představení JULIETTY ve Vídni. JŠ přikládá dva dopisy týkající se JULIETTY, které tam ChM nechala. Na dopis ze 17. 7. přepisuje v překladu část dopisu, který dostal od Dilie 23. 8., týkající se jednání s televizí. JŠ o tom Charlottě psal, když byl u svého švagra.
4) Během Charlottina červnového pobytu v Praze jí Dilia doručila soupis toho, co bylo dosud domluveno ohledně příprav francouzského textu JULIETTY. JŠ z něj cituje bod 5, který přepracoval; týká se domluvy ChM s pařížskou pobočkou Boosey & Hawkes a oběma překladateli na vepsání francouzského textu do dvou klavírních výtahů, z nichž jeden dostane k dispozici ChM a druhý Dilia. JŠ neví, zda se s těmito stranami ChM domluvila. V každém případě je třeba mít všechny texty [překladů].
5) Pan Jelínek je v Dilii jakýmsi ministrem financí. Zprávu pro GN podepsal v nepřítomnosti ZP.
Co se týče knihy Můj život s Bohuslavem Martinů: JŠ vyrozuměl, že názvy „Berkshire school“ a „Barrington school“ označují tutéž školu. Je třeba to opravit.
JŠ dostal dopis od ChM z 9. 9. S přiloženým dopisem od [Václava] Kašlíka. Ihned se pokusil domluvit setkání se ZP, ale ten byl nepřítomný a JŠ se s ním uvidí nejdříve zítra. Prodiskutuje s ním záležitost, kterou VK nadhodil. JŠ neví, jaký má ZP důvod odmítat vysílání JULIETTY ve Francii po dobu pěti let s výjimkou provedení ve francouzských divadlech. JŠ Charlottě toto ustanovení posílal 28. 8. a domníval se, že ho přijala. ZP nemůže začít vyjednávat s televizí, dokud nedostane od ChM souhlas. (JŠ dodává, že se jedná se o televizi z NSR. GN si zřejmě zaměnil NSR a NDR.) JŠ neříká předem, že VK nemá pravdu, ale nepřesvědčuje ho vychytralý styl jeho dopisu. JULIETTA měla ve Vídni úspěch. JŠ si nicméně není jistý, zda mají právo se odvolávat na názory vídeňských kritiků, a nezmínit se o úspěchu v [Západním?] Německu [„en Allemagne de“, část textu chybí]. V Německu není třeba dělat BM prostřednictvím televize propagandu. JŠ považuje Kašlíkovy argumenty za přehnané: „Věc Makropulos“ Leoše Janáčka je postavena na dramatu Karla Čapka z roku 1922 (opera vznikla roku 1925). [Přípis ChM: 1967 – 1925 = 42 let, nikoli 60; 1926 premiéra v divadle]. JŠ cituje diskutovanou pasáž, jak mu ji formuloval ZP, a následně její parafrázi od VK. VK tvrdí něco jiného než ZP: podle ZP se film ve francouzsky mluvících zemích po dobu pěti let od uzavření smlouvy nesmí vysílat dříve než divadelní provedení opery ve Francii a nejdříve rok po tomto provedení, kdežto podle VK Dilia zamezuje vysílání po dobu pěti let od divadelního představení opery ve Francii.
[Část dopisu psaná 15. 9.:] JŠ nezastihl Pecholda a následující den je sobota. Bude s ním tedy moci mluvit až v pondělí. Snad se to podaří, ZP v úterý zase odjíždí přibližně na deset dní do Německa.
JŠ se nyní vrací k osobním záležitostem z posledního dopisu ChM. Vyjadřuje se k nehodě Angèle Q[ennehen]. Léčba je v tomto věku pomalá a je třeba mít trpělivost. I když ji osobně neznali, díky Charlottině vyprávění k ní mají blízko.
Příští týden pro ně bude náročný, budou jim malovat byt. Mají doma hodně věcí a nemohou je uložit u Václavíkových, protože u nich se bude také malovat. Marie je navíc už tři týdny nemocná.
Celkový počet listů2
Počet popsaných stránek4
Poznámkačást dopisu psaná později (15. 9.); zřejmě koncept dopisu se vpisky Charlotty Martinů
FixaceStrojopis
Vpisky, přípisyCh. Martinů
Lokace jako předmět
Belgie
Dánsko
Francie
Lyon
Německo
Vídeň
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 7586 (záznam 1 / 0)
další »