Základní informace
Typ dokumentu Dopis
Odesílatel
Odesílatel (korporace)Národní divadlo v Praze
Lokace odesláníPraha
Datum odeslání23.05.1963
Příjemce
Příjemce (korporace)Národní divadlo v Praze
Lokace přijetíPraha
JazykČeština
Původ, datum získáníkopie z archivu Národního divadla v Praze
Předchozí vlastník
Současný vlastníkNárodní divadlo v Praze
Signatura současného vlastníka
Signatura v IBMND 1963-05-23
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahJedná se o interní komunikaci Národního divadla. Dopisem ze dne 7. 3. 1963 žádal ředitel Národního divadla o souhlas Ministerstva školství a kultury s pozváním Charlotte Martinů (manželka Bohuslava Martinů) na premiéru jeho opery JULIETTA (SNÁŘ). Pozván měl být také autor libreta Georges Neveux. Ministerstvo oba pobyty schválilo, ale návštěvy se neuskutečnily a byly odloženy na Pražské jaro. Na dobu nejvýše jednoho týdne přijede dne 27. 5. 1963 pouze CHM. Cestu si bude hradit sama, Národní divadlo bude hradit ubytování a diety. Národní divadlo postupuje podle pokynů ministerstva, hostu přísluší denní dieta III. kategorie v částce 100,-. Z této částky se odečítá 1/3 na úhradu ubytování. To se hradí v plné výši i pokud náklady převyšují 1/3. Z toho vyplývá, že CHM dostane denní dietu v hodně 67,- a bude ji uhrazeno ubytování. Pro zajištění se využívá možnosti použití výnosů tantiém z provozování opery. Proto Národní divadlo žádá Dilia o poskytnutí přeměřené částky pro CHM v hotovosti z tantiém. To bylo zajištěno hovorem se Zdeňkem Pecholdem dne 23. 5. 1963. Správa opery se ZD dohodne telefonicky výši částky, způsob předání a způsob účasti Dilia v pobytů CHM v Praze, protože Dilia jako její právní zástupce v Praze ji chce také uvítat. Za Národní divadlo má starost o pobyt CHM v Praze správa opery. Dále se zde nachází pokyn účtárně, aby zařídili pro CHM denní dietu a ubytování uhradili z prostředků divadla podle příslušné hotelové faktury. Dále ať proplatí zálohově k rukám Iši Krejčího zálohu 250,-, aby mohla být CHM vybavena kapesným již při příjezdu. Na konci se nachází ještě pokyn správě opery, aby vše zajistila. Především, aby se včas dohodla se ZP a podle možností spojila vhodně částku Národního divadla a Dilia.
Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
Poznámka
Fixacestrojopis s vlastnoručním podpisem
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 6937 (záznam 1 / 0)
další »