Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPaříž
Datum odeslání03.01.1932
PříjemceMartinů, rodina v Poličce
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička]
JazykČeština
Jazyk 2Francouzština
Původ, datum získáníKopie z Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaPBM Kr 64
Signatura v IBMMar 1932-01-03
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahMá starost o zdraví matky. Psal Riplovi a Šmídovi. Zatím nemá zprávy o filmu. V Kodani hráli jeho "sonátu". Očekává příjezd Zrzavého. Byl u něj úředník z kanceláře premiéra francouzské vlády a informoval se o něm. Cenu v Brně nezískal.
Diplomatický přepis dopisu

Paris 3./1 1932.Drazí,dopis jsem dostal, a doufám že uẑ je mamince lépe,[1] s tím poĉasím se to vŝechno zhoršuje, zvláŝtě u nás dovedu si to představit. Alespoň přece jen ty svátky Vám nebylo tak smutno, měli jste hosty tak jste nebyly tak samy.[2] Psal jsem Riplovi,[3] také poŝlu lístek Ŝmídovům.[4] Jak pak jste přivítaly nový rok, snad nám přinese lepší události, ačkoliv jak to vypadá tak to není zrovna veselé. Ale musíme doufat ẑe to alespoň nebude horŝí. O filmu dosud nemám zprávy, během ledna to ale musí býti rozhodnuto.[5] Psal mi dr Koŝtál z Kodaně,[6] hrali tam moji sonatu, měla velký úspěch. Jinak nic nového přes svátky se nic neděje, teď se to snad trochu pohne, začíná saisona. Zde se udělalo teď hezky jako na jaře ale myslím ẑe z toho bude pršet. Jak pak se zamlouvá místo p. Tesaříkovi?[7] Na ty hvězdice jsme se jeŝtê nemohli rozhodnout kam je umístíme, napíšu příŝtê, stejně byste to poŝtou neposílali.[8] Čekáme Zrzavého,[9] psal že přijede v těchto dnech. Na Sylvestra jsme byli u jednoho známého, Ŝvycara[10] v atelieru bylo to veselé, ale také je tu létos byla znát ta krize. Co pak bylo v Poličce, byl nějaký ples? Byl tu nějaký pán z kanceláře p. presidenta,[11] a informoval se na mê. Mnoho si od toho neslibuji, dělají prý velké akce pro nezaměstnané.[12] Tu cenu v Brně[13] také někdo spolknul ale nevím dosud kdo. Neměl jsem ŝtěstí ten rok, snad tenhle bude lepŝí. Srdečně Vás zdravímVášBohouš. Chère Marienka.Bohus me donne des nouvelles de votre maman. J’espère que cette vilaine grippe est finie maintenant. Ici, la situation est bien mauvaise, il n’y a pas de travail, aussi j’ai le moral assez mauvais. Bohus vous a envoyé nos bons souhaits. Je vous les renouvelle, je vous souhaite surtout pour vous et votre maman une bonne santé. Je vous adresse toute mon affection bien sincère.Votre Charlotte [PŘEKLAD:]Drahá Marienko.[14] Bohuš mi povídá, co je nového s Vaší maminkou. Doufám, že ta hrozná chřipka je už teď pryč. Situace je docela špatná, ani tady práce není. Dost jsem zmalomyslněla. Bohuš Vám poslal přání od nás. A já je ještě zopakuji, Vám i Vaší mamince přeji především pevné zdraví. Srdečně Vás pozdravuji.Vaše Charlotte  


Věcné poznámky k DP

[1] Karolina Martinů (1855-1944), matka BM, z přípisu Charlotte Martinů na konci tohoto dopisu se dovídáme, že matka BM prodělala těžkou chřipku.[2] Vánoční svátky doma v Poličce trávil bratr BM František s Jindřiškou Palečkovou (1882-1965), svou budoucí manželkou.[3] Václav Karel Rippl (1896-1950), knihkupec  v Poličce, přítel BM.[4] Rodina architekta Bohuslava Šmída (1895-1982), architekta z Poličky a přítele BM.[5] Záměr komponovat filmovou hudbu nebyl tentokrát naplněn. Viz dopis BM rodině do Poličky ze dne 7. 2. 1932 (PBM Kr 067): „S filmem asi nebude nic, mělo se to rozhodnout v lednu, a pořád nic, tak z toho asi nic není.“[6] Karel Košťál (1893- 1975), československý diplomat a propagátor české hudební kultury v zahraničí.[7] Za pana Tesaříka (pravděpodobně občana Poličky – viz PBM Kr 064) se BM na podzim roku 1931 úspěšně přimlouval u poličského děkana P. Antonína Kováře ve věci jeho zaměstnání (PBM Kr 056-059).[8] Pravděpodobně se jedná o nějakou dekoraci, BM „hvězdy“ zmiňuje i v dopisech rodině do Poličky ze dne 13. 12. 1931 (PBM Kr 061) a 25. 12. 1931 (PBM Kr 063).[9] Jan Zrzavý (1890-1977), český výtvarník a přítel BM žijící v té době střídavě v Československu a ve Francii.[10] Pravděpodobně se jedná o Conrada Becka (1901-1989), švýcarského hudebního skladatele a hudebního režiséra. C. Beck, Rumun Marcel Mihalovici (1898-1985) a Maďar Tibor Harsányi (1898-1954) se společně s BM počátkem 30. let pravidelně scházeli v Café du Dôme na Montparnassu.[11] Je možné, že se jednalo o Josefa Schieszla (1876-1970), který ve 20. a 30. letech pracoval v Kanceláři prezidenta republiky a v pozdějších dopisech domů se o něm BM často zmiňuje jako o člověku, jež se snaží v Praze prosazovat jeho zájmy.[12] V dopise rodině do Poličky ze dne 19. 2. 1932 (PBM Kr 068) BM uvádí: „Dostal jsem vyřízení z kanceláře p. presidenta, p. president mi poslal 5000 franků.“[13] BM se se svými skladbami téměř každoročně ucházel o cenu Jubilejní nadace Bedřicha Smetany v Brně.[14] Marie Martinů (1882-1959), sestra BM


Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
FixaceRukopis
Vpisky, přípisyRukopisný přípis Charlotte Martinů
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Lokace jako předmět
Kodaň
Osoba jako předmět
« předchozí
ID 617 (záznam 1 / 0)
další »