Základní informace
Typ dokumentu Dopis
Odesílatel
Odesílatel (korporace)Universal Edition
Lokace odesláníVídeň
Poznámka k lokaci odeslání[Vídeň]
Datum odeslání23. 08. 1957
PříjemceSacher, Paul
Příjemce (korporace)
JazykNěmčina
Původ, datum získánípřepis Jany Frankové, 2016; originál dopisu uložen v Paul Sacher Stiftung
Vlastník pramenePaul Sacher Stiftung
Signatura v IBMUE 1957-08-23
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahPisatel (UE) potvrzuje Paulu Sacherovi, že provozovací materiál EPOSU O GILGAMEŠOVI je bezpochyby možno zakoupit pro knihovnu Basler Kammerorchestreru. Později zašle obchodní nabídku. Sacher má samozřejmě pravdu, když chce pro uvedení díla použít tištěné klavírní výtahy, jejichž 6 exemplářů mu proto nakladatel příští týden pošle. Provizorní exempláře může Sacher poslat zpět přes Pianohaus Jacklin v Curychu. Horší je situace kolem Sacherova návrhu ohledně sborových partitur. Nakladatel mu poslal 100 výtisků, přesněji řečeno jednu část prvního vydání sborových particell. Později dodané korektury Martinů mohly být zaneseny až do nového vydání. Do původních exemplářů tedy musejí být korektury zapsány ručně. Výrobní oddělení je nicméně nyní velmi přetíženo a pisatel k tomu v současné době sotva vidí možnost, třebaže tyto korektury nejsou příliš rozsáhlé. Opakuje tedy svou prosbu, aby Sacher v této souvislosti byl sám nápomocen. Navrhuje, aby Sacher sám pověřil korepetitora, aby na první sborové zkoušce sám ručně provedl korektury. Pokud by si pak každý člen sboru zanesl tužkou korektury do svého partu, zabralo by to pár minut a věc by byla vyřízena. Jedná se o několik „p“ a „f“ znamének atp. a škrty v tenorovém partu. Pisatel doufá, že by Sacher mohl vše provést tímto způsobem, což by UE udělalo velkou radost. Co se týče partitury, světlotisky jsou ve formátu, v jakém byly Sacherovi předloženy, a jejich zvětšení není bohužel možno. Na základě Sacherova přání zasílá pisatel ihned klavírní výtah panu Eichmannovi, který už má v rukou také chorální particella. (Partituru tedy nepotřebuje.) Pan Eichmann si tak může překlad projít.
Přepis dopisu

"[...] Betrifft Material MARTINU 'Gilgamesch':Es wird sich zweifellos ermöglichen lassen, Ihnen das gesamte Material des Werkes für die Bibliothek des Basler Kammerorchesters zu verkaufen. Wir werden Ihnen später ein entsprechendes Offert unterbreiten.Ferner ist es uns natürlich sehr recht, dass Sie für Ihre Aufführung die gedruckten fertigen Klavierauszüge verwenden, wovon Ihnen in den nächsten Tagen 6 Stück zugehen werden. Die provisorischen Exemplare wollen Sie dann bitte an das Pianohaus Jecklin, Zürich, retournieren.Schwerer ist es dann allerdings, Ihrem Vorschlag wegen der Chorpartituren zu folgen. Sie haben 100 Exemplare bekommen, nämlich einen Teil der ersten Auflage des Chorparticells. Die von MARTINU später vorgenommenen Korrekturen können wir erst in einer Neuauflage im Druck berücksichtigen. Die Korrekturen müssten also bei den vorliegenden Exemplaren hanschriftlich durchgeführt werden. Nun ist unsere Herstellungsabteilung momentan ungeheuer überlastet und wir sehen dazu hier im Augenblick kaum die Möglichkeit, obwohl ja diese Korrekturen nicht sehr umfangreich sind.Wir wiederholen daher unsere Bitte, sehr geehrter Herr Doktor, uns in dieser Beziehung von sich aus behilflich zu sein. Wir möchten vorschlagen, dass Sie dem Korrepetitor die Anweisung geben, dass er bei der ersten Chorprobe aus dem in Ihren Händen befindlichen Korrekturexemplar diese Korrekturen ansagt. Wenn dann jedes Chormitglied mit einem Bleistift in seinem Exemplar diese Korrekturen durchführt, so dauert das nur wenige Minuten und die Sache ist erledigt. Es handelt sich ja nur um einige "p" und "f" Zeichen, et.c und das Ausstreichen eines Teiles der Tenorstimme.Wir hoffen, sehr geehrter Herr Doktor, dass sich das in dieser Weise machen lässt, womit Sie uns einen grossen Gefallen erweisen würden.Was die Partitur betrifft, so liegen die Lichtpausen in dem Format vor, wie wir es Ihnen zugestellt haben und eine Vergrösserung ist leider nicht möglich.Ihrem Wunsche folgend, übersenden wir gleichzeitig einen Klavierauszug an Herrn Eichmann, der bereits ein Chorparticell in den Händen hat. (Die Partitur benötigt er dann wohl nicht.) Herr Eichmann kann dann die Übersetzung danach durchsehen. [...]"


Celkový počet listů?
Počet popsaných stránek?
Poznámkadopis označen "Bu/Gl" - zkratky zaměstanců Universal Edition (jména neznáme); přepis pouze části dopisu týkající se Martinů
Fixacepřepis dopisu
Lokace jako předmět
Curych
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 5069 (záznam 1 / 0)
další »