Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Charlotte
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníPraha
Poznámka k lokaci odeslání[Praha]
Datum odeslání21.05.1947
PříjemceMartinů, Marie
Příjemce (korporace)
Lokace přijetíPolička
Poznámka k lokaci přijetí[Polička]
JazykFrancouzština
Původ, datum získáníKopie z Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Vlastník prameneCentrum Bohuslava Martinů v Poličce
Signatura současného vlastníkaPBM Kr 360
Signatura v IBMMar 1947-05-21
Obsah a fyzický popis
Stručný obsahV sobotu 17. byla u Kolárů, mnoho hovořili o Marii; 19.5. byla se Šebánkem prohlédnout si vilu v Kyjích podle propozic F. Popelky z Poličky; chce něco blíže k Praze; setkala se s Fanoušem a Jindřiškou a jejími příbuznými; byla představena prezidentovi (E. Beneš) a jeho paní; vyptávali se na BM, doufají v brzké setkání; bude hovořit ve francouzském vysílání pražského rozhlasu; včera večer se hrála Sinfonietta, poslouchala v hotelu; za 8 dní odjíždí do Paříže.
Diplomatický přepis dopisu

Hotel Esplanade le 21 Mai 1947.Ma bien chère Marienka.J’ai bien du mal à trouver un petit moment pour vous donner de mes nouvelles. J’espère que vous avez fini avec ces vilains furoncles, cela me peine de vous savoir avec toutes ces souffrances. Samedi dernier, j’étais pour le déjeuner chez M. et Mme Kolar, nous avons beaucoup parlé de vous. Lundi 19 Mai, nous étions Sebanek et moi, pour visiter cette villa à Kyje, c’était sur la proposition de M. Popelka de Polička, mais c’est trop loin de toutes communications, tout à fait perdu, et villa n’était pas si gaie, et très proche des unes des autres, j’espère que nous trouverons quelque chose de mieux. Hier nous étions avec Fanuš et Jindri chez votre neveux, lui n’était pas là, j’ai vu aussi la nièce de Jindri et le petit garçon.La semaine dernière à une réception j’ai été présentée à M. le Président et Mme Beneš, ils m’ont demandé des nouvelles de Bohus, et espèrent le voir bientôt, ils sont des personnes si charmantes. Demain, j’aurai à parler à la radio Française à Prague. Je suis toujours assez occupée, hier soir était la Sinfonietta. Je l’ai écoutée ici à l’hôtel. Jeudi à 5H 1/2 il y aura quelque chose encore de Bohus, vous l’entendrez sûrement. Bohus va mieux, il se prépare à venir, mais il est quand même un peu effrayé de ne pas avoir assez à manger cet hiver, mais je pense que nous trouverons toujours assez pour lui. Je vous quitte pour aujourd’hui, en espérant que ma lettre vous trouvera en meilleure santé. Prague est joli avec toutes ces fleurs.Je vous embrasse, ma chère Marienka, de tout cœur. Dans presque 8 jours ce sera mon départ pour Paris.            Votre affectueuse                        Charlotte Martinů [Praha] Hotel Esplanade 21. května 1947.[1]Moje milá Marienko[2].Jen stěží si nacházím chvilku, abych Vám napsala, co je u mne nového. Doufám, že už jste skoncovala s těmi ošklivými nežity, pomyšlení na všechna ta trápení mi dělá starosti. Minulou sobotu jsem byla na oběd u manželů Kolářových, mnoho jsme o vás hovořili. V pondělí 19. května jsem se s Šebánkem[3] byla podívat na tu vilu v Kyjích[4], navrhnul to pan Popelka z Poličky[5], ale je to příliš daleko od všech komunikací, úplně zapadlé, a vila nebyla moc veselá, a příliš blizko od ostatních, doufám, že najdeme něco lepšího. Včera jsme byli s Fanoušem[6] a Jindřiškou[7] u Vašeho synovce[8], ale nebyl doma, viděla jsem také Jindřiščinu neteř a jejího malého.Minulý týden jsem byla na jedné recepci představena panu prezidentovi[9] a paní Benešové[10], ptali se mne na Bohuše a doufají, že ho brzy uvidí, jsou to tak milí lidé. Zítra budu muset promluvit ve francouzském rozhlase v Praze. Pořád jsem dost zaneprázdněná, včera večer dávali Sinfoniettu.[11] Poslouchala jsem to tady v hotelu. Ve čtvrtek o půl šesté bude ještě něco od Bohuše, určitě to vyslechnete. Bohušovi se vede lépe, připravuje se na příjezd[12], ale přesto se trochu děsí, že v zimě nebude mít dost jídla, ale já si myslím, že pro něj vždycky seženeme dost. Budu už dnes končit, mám naději, že Vás tento dopis zastihne při lepším zdraví. Praha je pěkná ve všem tom květu.Z celého srdce Vás, moje milá Marienko, líbám. Ještě skoro týden a odjíždím do Paříže.            Vaše oddaná                        Charlotte Martinů[13] 


Věcné poznámky k DP

[1] Charlotte Martinů pobývala v Praze 21. 4. – 30. 5. 1947 (Mihule 2002, s. 590).[2] Marie Martinů (1882-1959), sestra BM. Z důvodu vleklých zdravotních potíží pobývala často v nemocnici a na zotavenou v plicním sanatoriu v Žamberku.[3] Karel Šebánek (1903-1980), nakladatel, blízký spolupracovník a přítel BM. V letech 1946-1949 působil jako ředitel hudebního nakladatelství Melantrich.[4] BM byl v listopadu 1946 pověřen výukou skladby na nově zřízené Akademii múzických umění v Praze a opět zvažoval návrat domů (srov. PBM Kr 349). V této souvislosti hledá vhodné ubytování v okolí Prahy. Již v roce 1945 uvažoval o pronájmu vily v pražské čtvrti Hanspaulka (srov. PBM Kr 309 a následující). Vlivem okolností se ale BM místa nikdy neujal a do Československa se nevrátil.[5] František Popelka (1908-1989), poličský rodák, profesí účetní, všestranný kulturní pracovník.[6] František Martinů (1880-1958), bratr BM.[7] Jindřiška Martinů, rozená Palečková (1882-1965), manželka Františka Martinů, švagrová BM.[8] Patrně Karel Klimeš mladší (1925-?), synovec BM, syn nevlastního bratra BM Karla Klimeše (1873-1931).[9] Edvard Beneš (1884-1948), druhý československý prezident.[10] Hana Benešová (1885-1974), manželka prezidenta Edvarda Beneše.[11] Sinfonietta giocosa, H 282.[12] BM vyučoval od 1. 7. 1946 na letních kurzech v Berkshire Music Center, později Tanglewood Music Center v Lenoxu, Massachusetts. Jeho pobyt zde byl ale ukončen kvůli vážnému úrazu po pádu z terasy z dvoumetrové výšky, který se stal 17. 7. 1946 na zámku v Great Barringtonu. Následky tohoto úrazu pociťoval až do konce svého života.[13] Charlotte Martinů (1894-1978), manželka BM.


Celkový počet listů2
Počet popsaných stránek3
FixaceRukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceProfi
Digitalizováno v instituciCentrum Bohuslava Martinů
Osoba jako předmět
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 344 (záznam 1 / 0)
další »