Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelMartinů, Bohuslav
Odesílatel (korporace)
Lokace odesláníNice
Datum odeslání30.11.1937
PříjemceDesarzens, Victor
Příjemce (korporace)
JazykFrancouzština
Původ, datum získáníkopie z archivu Musikkolegium Wintherthur
Vlastník prameneMusikkollegium Winterthur
Stará signatura v IBM59/4
Signatura v IBMDes 1937-11-30
Obsah a fyzický popis
Stručný obsah- jak dohodnuto, pisatel zasílá první a druhou větu - orchestrální partituru i klavírní výtah ; třetí věta bude brzy následovat ;
- žádá adresáty, aby dílo neposuzovali podle klavírního výtahu, který bylo obtížné vypracovat a který nepodává pravdivý obraz celku (…) ;
- orchestr pojal jen zlehka (…) ;
- tempo první věty nese spíše znaky concerta grossa - tj., netřeba na tempo tlačit, naopak, hrát s úmyslem je podržet, to aby lépe vynikla zvučnost a technika - označení Poco Allegro je snad dobré ; druhá věta je pomalá, tempo nepředstavuje žádný problém ;
- co se týče označování dynamiky, adresát si povšimne, že ji pisatel téměř vždy značil poněkud silnější - samozřejmě krom f. - tj., mf. Jest možné, že v určitých okamžicích se bude moci ubrat na síle až po p., ba dokonce pp. - ovšem pisatel počítal spíše se zvukem sólových instrumentů v koncertní síni. Tyto věci nechť adresáti upraví dle svého a jak zapotřebí. (Pisatel má na mysli zejména závěr druhé věty.)
- tah smyčcem : co se tohoto týče, nechť se adresáti zařídí též, jakž nejlépe jim bude vyhovovati (…) ;
- ve druhé větě ponechal pisatel celou jednu část prázdnou, jen tužkou vyznačil v klavírním výtahu své záměry týkající se frázování - nechť je adresát tak laskav a stanoví si definitivní tahy smyčcem, a poté nechť to též vepíše do orchestrální partitury - jedná se o druhou větu před 5 - ozdoby (…) ;
- název : pisatel neuvedl žádný, ale domnívá se, že nejvhodnější by bylo pojmenovati dílo: Le duo concertant pour 2 violons et l´orchestre ;
- rád by znal názor adresátů ;
- ještě jedna drobnost k ověření : v orchestrální partituře na stranách 18-22 pisatel tužkou vyznačil změnu tempa - ovšem spíše jde o změny, které jsou přirozené - pisatel si není jist, zda jesti nutno je uvádět - existuje nebezpečí, že dirigent příliš zpomalí či příliš zrychlí tempo po změně tempa, jakž vyznačeno. (…) Obecně však tempo zůstává všude stejné.
Celkový počet listů1
Počet popsaných stránek2
Poznámkaadresováno oběma bratrům Desarzensovým
Fixacerukopis
Dopis

Náhled k dispozici pouze prezenčně v Institutu.

Digitalizace
Kvalita digitalizaceNeprofi barevná
Digitalizováno v instituciIBM
Datum digitalizace2022
Skladba jako předmět
« předchozí
ID 1133 (záznam 1 / 0)
další »