Základní informace
Titul CZNatáčí se!
Podtitul CZbalet o 1 dějství
Titul ENOn Tourne!
Podtitul ENballet in 1 act
Titul DEMan filmt!
Podtitul DEBallett in einem Aufzug mit Zeichenfilm und Marionetten
Titul FROn tourne! [auth.]
Podtitul FRballet en 1 acte [auth.]
KategorieJevištní díla a filmová hudba
PodkategorieBalety
Halbreichovo číslo a přípona163
Části (věty)Ouverture; č. 1 - Le jeu des marionnettes; č. 2 - La danse des poissons; č. 3 - Le scaphandre tourne la manivelle; č. 4 - La danse d'une perle; č. 5 - Le scaphandre laisse son appareil; č. 6 - Un homard devient amoureux d''une perle et lui fait la cour - Le scaphandre chasse le poisson et perce le homard; č. 7 - Finale. Le scaphandrier fait sa déclaration, mais les matelots, inquiets, le font remonter
Durata31' 50''
Nástrojové obsazení2222-2330-Timp-Batt(Xil-Ptti-Trgl)-Pf-Archi
Sólový hlas
Obsazení vokálních rolídva námořníci, potápěč, perla, humr, ryba, ryby
Dedikant
Diplomatický přepis věnování
Poznámka k věnování
Původ
Místo kompozicePolička
Rok dokončení1927
Započetí kompozice06/1927
Dokončení kompozice02.09.1927
Poslední úprava
Premiéra
Interpret Václav Nosek (dir./cond.)
Nosek, Václav
Datum premiéry08.01.1979
Místo premiéryBrno, Národní divadlo
Ansámbl
Uložení autografu
InstituceČeské muzeum hudby
Místo uloženíPraha
Současný vlastníkNárodní muzeum – České muzeum hudby, Hudebněhistorické oddělení, Praha
Poznámka k rukopisuAutografní partitura, autografní klavírní výtah a skica. *** Autografní text s režijními instrukcemi uložen v archivu Národní knihovny v Praze.
Vydání
Místo vydáníPraha
VydavatelDilia - Divadelní a literární agentura
Rok vydání1981
CopyrightSchott Music Panton (ČR, SR: Dilia, Praha)
Poznámka
PoznámkaText/synopse (francouzsky): Bohuslav Martinů. *** Předehra dokončena 7. 8. 1927.
Informace

Natáčí se!

            Název tohoto půlhodinového baletu, komponovaného v Poličce v srpnu 1927, je francouzský: On tourne. Ballet en 1 acte. Je tak označen v ruko­pisné orchestrální partituře ouvertury (32 stran) a v rukopise výtahu pro klavír na čtyři ruce (32 stran). Do orchestrální partitury (147 stran) jsou vlepeny dva listy francouzského scénáře baletu s podtitulem: Un film inedit (Původní film — M. Š.).

            Existují však dva separátní, na stroji psané texty scénáře: francouzský a německý. Oba jsou nepřesné, to znamená, že neodpovídají ani textům v rukopisné skladatelově partituře, ani textu, který Martinů vepsal do svého výtahu pro klavír na 4 ruce, v němž, s chybami skladatelovými, je pouze text německý; pouze názvy tanců a scén jsou zde uvedeny také francouzsky.

            V separátním scénáři německém se vyskytuje nesmyslný překlad francouzského názvu baletu On tourne: „Man dräht sich“, který by mohl svěd­čit o tom, že původní text byl francouzský. Ale francouzština tohoto scé­náře není dobrá, a tak lze usoudit, že Martinů získal text na Montparnassu od cizího autora, ovládajícího spíše němčinu. Ve francouzském sepa­rátním textu jsou po levé straně vepsány osvětlovací instrukce.  Text v obou scénářích je rozdělen na čtyři scény:

                        I. Hra loutek nahoře.

                        II. Po­tápěč na dně moře.

                        III. Scéna na promítacím plátně.

                        IV. Scéna námořníků-loutek nahoře.

        V orchestrální partituře je text francouzský, psaný, jak patrno, sou­časně s partiturou, a také text německý, vepsaný zřejmě dodatečně.

        Scénář zde reprodukovaný je přeložen z obou textů, francouzského i německého, z partitury orchestrální a z klavírního vý­tahu.

        V rukopisech skladatelových (uložených společně s rukopisy Podivuhodného letu v hudebním oddělení pražské Národní knihovny) existují tři francouzské dodatky (jazykově slabé) ke scénáři tohoto baletu. První pod názvem On tourne. Un film inédit je opatřen poznámkou Dans le programme a má toto znění: „Předvedeme vám velký a velmi zajímavý dokumentární film, který nám dává možnost nahlédnout do mravů života na dně moře. Výzkum je velmi nebezpečný; uvidíte též všechny obtíže a také možnosti kinematografie.“

            Druhý text má poznámku Sur la scene a název Prolog (v závorce: Pána ve fraku). Obsahuje v podstatě scénář v dokumentech reprodukovaný a připojuje k němu pouze text dialogů dvou námořníků po 1. a 4. obraze s poznámkou: „Je nutno dát do hantýrky (argot)“: námořník: Nemyslíš, že mu bude chybět vzduch?  Námořník: Mohli bychom ho teda vylovit! Třetí dodatek jsou dvě jednoduché kresbičky 2. obrazu: potápěč s filmo­vým aparátem a promítnutá čtvercová plocha bílého světla. Obě kresby jsou opatřeny příslušnými osvětlovacími pokyny podle scénáře. Tuto žeň baletů bychom zde doplnili stručným přehledem tanečního použití skladeb Martinů, jež k němu nebyly původně určeny.

Miloš Šafránek

Prameny

« předchozí
ID 152 (záznam 1 / 0)
další »