Tisknout | počet záznamů na stránku: 20 | 50 | 100 | 500

Strana 3 z 4, zobrazeno 100 záznamů z celkového počtu 356

Halbreichovo číslo Titul Podtitul Rok dokončení
233 Marijka nevěrnice hudba k filmu 1933
234 Invence pro velký orchestr 1934
235 Čtyři písně o Marii [auth.] pro smíšený sbor [auth.] 1934
236/2 I Mariken z Nimègue první verze druhého dějství z opery Hry o Marii 1934
236 Hry o Marii 1934
237 Koncert pro klavír a orchestr č. 2 1934
238 Smyčcové trio č. 2 pro housle, violu a violoncello 1934
239 Střevíček hudba k dokumentárnímu a propagačnímu filmu 1935
240 Město živé vody: Mariánské Lázně hudba k dokumentárnímu filmu 1935
240 A Vložka [auth.] z filmu Město živé vody: Mariánské Lázně 1935
242 Skladba pro malé Evy [auth.] 1935
243 Hlas lesa [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935
244 Dvě skladby pro cembalo 1935
246 Koncert pro cembalo a malý orchestr 1935
247 Veselohra na mostě [auth.] rozhlasová opera o 1 dějství 1935
247 A Malá suita z opery "Veselohra na mostě" 1951
248 Oidipus [auth.] scénicka hudba k divadelní hře Andrého Gida 1936
250 Dumka (č. 2) 1936
251 Divadlo za bránou [auth.] opera-balet o 3 dějstvích 1936
252 Koncert pro flétnu, housle a orchestr 1936
253 Juliette (Snář) [auth.] lyrická opera o 3 dějstvích 1937
253 A Tři fragmenty z opery Juliette 1939
254 Sonáta pro flétnu, housle a klavír 1937
255 Dvakrát Alexandr opera buffa o 1 dějství 1937
256 Smyčcový kvartet č. 4 1937
257 Čtvrtky a osminky 1937
258 Strašidelný vlak 1937
260 Kytice [auth.] cyklus skladeb na lidové texty, pro smíšený sbor (dětský sbor), sóla a malý orchestr [auth.] 1937
261 Intermezzo [auth.] čtyři skladby pro housle a klavír [auth.] 1937
262 Sonatina pro housle a klavír 1937
263 Concerto grosso pro komorní orchestr 1937
264 Koncertantní duo pro dvoje housle a orchestr 1937
266 Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot 1938
267 Tre ricercari pro komorní orchestr 1938
268 Smyčcový kvartet č. 5 1938
269 Concertino pro klavír a orchestr 1938
270 Okna do zahrady [auth.] cyklus klavírních skladeb [auth.] 1938
271 Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány 1938
273 Vím hájíček Vitulčině mamince k narozeninám 1939
274 Promenády pro flétnu, housle a cembalo 1939
275 Bergerettes pro housle, violoncello a klavír 1939
276 II Koncertantní suita pro housle a orchestr 1944
276 I Koncertantní suita pro housle a orchestr 1939
277 Sonáta č. 1 pro violoncello a klavír 1939
277bis České hádanky 1939
278 České madrigaly osm madrigalů pro smíšený sbor 1939
279 Polní mše [auth.] kantáta pro baryton, mužský sbor a orchestr 1939
279bis Přání mamince [auth.] 1939
281 Fantazie a toccata pro klavír 1940
282 Sinfonietta giocosa pro klavír a malý orchestr 1940
282bis Čtyři písně na texty české lidové poezie pro hlas a klavír 1940
283 Sonata da camera pro violoncello a malý orchestr 1940
283bis Říkadla a písně na texty české lidové poezie 1940
284 Mazurka pro klavír 1941
285 Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji 1941
286bis Veselé Vánoce 1941 1941
286ter Birthday 1942 1942
287 Klavírní kvartet 1942
288 Nový Špalíček cyklus písní na texty moravské lidové poezie 1942
289 Symfonie č. 1 1942
290 Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír 1942
291 Madrigalová sonáta pro flétnu, housle a klavír 1942
292 Koncert pro dva klavíry a orchestr 1943
293 Koncert pro housle a orchestr č. 2 1943
294 Písničky na jednu stránku cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1943
295 Symfonie č. 2 1943
296 Památník Lidicím pro symfonický orchestr 1943
297 Pět madrigalových stancí pro housle a klavír 1943
298 Klavírní kvintet č. 2 1944
299 Symfonie č. 3 1944
300 Trio pro flétnu, violoncello a klavír 1944
301 Fantazie pro teremin, hoboj, klavír a smyčcový kvartet 1944
302 Písničky na dvě stránky [auth.] cyklus písní na texty moravské lidové poezie pro zpěv a klavír 1944
303 Sonáta č. 3 pro housle a klavír 1944
304 Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 1945
304bis Berceuse 1945
305 Symfonie č. 4 1945
306 Sonáta pro flétnu a klavír 1945
307 Česká rapsodie pro housle a klavír 1945
308 Etudy a polky šestnáct klavírních skladeb ve třech sešitech 1945
309 Thunderbolt P-47 [auth.] scherzo pro orchestr 1945
310 Symfonie č. 5 1946
311 Toccata e due canzoni pro malý orchestr 1946
312 Smyčcový kvartet č. 6 1946
313 Tři madrigaly (Duo č. 1) pro housle a violu 1947
314 Smyčcový kvartet č. 7 (Concerto da camera) 1947
315 Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír 1947
316 Koncert pro klavír a orchestr č. 3 1948
317 Škrtička Obřad proměny 1948
318 Pátý den páté luny 1948
319 Bukinisté z nábřeží Malaquais 1948
320 Pozdrav sokolstvu a sletu Slavnostní fanfára pro dechové nástroje 1948
321 Pět českých madrigalů pro smíšený sbor 1948
322 Koncertantní symfonie č. 2 (Sinfonia Concertante) pro housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr 1949
323 Bagatela pro klavír 1949
324 Tři české tance pro dva klavíry 1949
325 Mazurka - Nokturno pro hoboj, dvoje housle a violoncello 1949
326 Barkarola pro klavír 1949
327 Klavírní trio č. 2 pro housle, violoncello a klavír 1950
328 Sinfonietta La Jolla pro komorní orchestr 1950