Print results | records per page: 20 | 50 | 100 | 500

Page 1 of 2, showing 500 records out of 737 total

Preview Date Location Description BMI signature
Karolina Martinů with her daughter Marie at Svépomoc Street 182. foto0066
Bohuslav Martinů with his friends. Photography reproduction. Men in the photography are probably members of Novák - Frank quartet (Stanislav Novák, Josef Štika, Bohumil Klabík, Maurits Frank). foto0072
A portrait of Vítězslava Kaprálová foto0476
Birgid von Rohden's portrait. foto0150
Vítězslava Kaprálova conducting foto0475
Bohuslav Martinů standing by cactuses foto0459
A portrait of Charlotte Martinů foto0469
Bohuslav Martinů and Čechová's damsels on trip. foto0006
Bohuslav Martinů with École de Paris. From the left: Conrad Beck, Marcel Mihalovici, Bohuslav Martinů, Tibor Harsányi. foto0134
Bohuslav Martinů with painter Rudolf Kundera. foto0144
A portrait photography of Charlotte Martinů foto0463
Renate von Rohden. foto0149
Bohuslav Martinů. foto0171
Portrait photography of Bohuslav Martinů foto0415
A portrait of Bohuslav Martinů with French dedication to Boaz Piller. foto0404
Bohuslav Martinů and Roe Barstow foto0417
Bohuslav Martinů and Louis Kaufman foto0424
Bohuslav and Charlotte Martinů foto0427
Bohuslav and Charlotte Martinů sitting on a bench foto0428
Charlotte Martinů, Bohuslav Martinů and Miloš Šafránek foto0434
Portrait of Bohuslav Martinů foto0419
Charlotte Martinů sitting on a meadow foto0460
A portrait of Charlotte Martinů foto0465
Charlotte Martinů sitting on a rock foto0466
emploees of bank of Polička, on the other side of the photography list of depicted men, among them Ferdinand Martinů, father of Bohuslav Martinů, and František Pražan, father of Štefa Pražanová foto0479
Vítězslava Kaprálová, Vítězslav Novák and an unidentified young man standing on street foto0480
Vítězslava Kaprálová playing with a dog foto0481
Bohuslav Martinů at view at Mont Boron mountain foto0482
Portrait sketch of Bohuslav Martinu art0001
František Martinů holding a young boy, Jaroslav Hynek standing between his wife Jindra and Ela Hynková, next to them Marie Martinů foto0492
František Martinů, his wife Jindra and his sister Marie Martinů standing by a wooden fence foto0493
1970 - 1977 Charlotte Martinů and Irena Černá in front of house in Vieux-Moulin foto0503
1970 - 1977 Max Kellerhals, Charlotte Martinů and Josef Páleníček walking on a street in Switzerland foto0505
1970 - 1977 Charlotte Martinů and Irena Černá in front of house in Vieux-Moulin foto0504
Rudolf Firkušný playing piano on stage foto0524
Portrait photography of Bohuslav Martinů foto0486
Portrait of Bohuslav Martinů playing piano foto0528
Portrait of Bohuslav Martinů foto0529
Portrait of Bohuslav Martinů playing piano foto0530
1933 - 1934 František Tichý sitting with his son, his wife standing beside Jan Zrzavý, Bohuslav and Charlotte Martinů foto0534
František Martinů, Marie Martinů and Karolína Martinů standing above Bohuslav and Soňa Šmíd foto0536
portrait of a violinist, most likely Karel Novák foto0539
Miloš Šafránek wearing only shorts and wellingtons foto0548
Karolina Martinů and Marie Martinů standing in front of their house at Svépomoc with two Muzika girls foto0549
1929 - 1930 Standing Charlotte Martinů and Bohuslav Martinů, sitting unknown old man, Karolina Martinů, unknown young woman and Marie Martinů foto0561
1923 - 1930 Bohuslav Martinů and his sister Marie Martinů in front of Svojanov castle ruins foto0563
Portrait photography of Ferdinand Martinů foto0564
1939 - 1950 Portrait photo of Bohuslav Martinů foto0568
Karolina Martinů with a photo of Bohuslav Martinů in the background foto0569
1865 Caricature, autoportrait of Bohuslav Martinů drawn by pencil. From a visitors book in a tower of St. Jakub (Jacob) church in Polička, page 1. kres0001
1893 Three-year old Bohuslav Martinů. foto0016
1895 Five-year old Bohuslav Martinů. foto0017
1896 Bohuslav Martinů as a six/seven-year old violinist, with his sister Marie. foto0018
1897 Bohuslav Martinů with Josef Černovský and his pupils. foto0019
1898 Bohuslav Martinů (on the left) with Eduard Erben. foto0020
1898 Probably eight-year old Bohuslav Martinů at the wedding of A. Klimešová. Martinů sitting on the left, Martinů's sister Marie as a bridesmaid in the middle with Jar. Hamzík, Martinů's brother František on the right. foto0021
1905 Fifteen-years old Bohuslav Martinů. foto0032
1910 Bohuslav Martinů foto0022
1910 Kres0022: Podbal kres0023: St. John of Nepomuk, Smiřice (A drawing with a text "If only I could speak! Oh yes.") kres0022 - kres0023
1910 kres0024: drawing with a text "Map of Prague, day", "Miss Mařenka", "Novák", "Holešovice" kres0024
1910 kres0025: a drawing with a text "Po Haydnovi" ("After Haydn") kres0026: a drawing with a text "Po Bachanale z Tannhäusera" ("After Bachanale from Tannhäuser") kres0030: a drawing with a text "Po Regerově 'Prologu'" ("After Reger's 'Prologue'") kres0031: a drawing with a text "Po Straus. Enšpíglu" ("After Straus' Eulenspiegel") kres0025; kres0026; kres0030; kres0031
1910 kres0027: drawing with a text "Novák na laně. nahoře" ("Novák on rope. above") kres0028: drawing with a text "Po Soambatiově symfonii" ("After Soambati's symphony") kres0029: drawing with a text "Po Veingartnerově 'Nisa blaš [?]'" ("After Veingartner's 'Nisa blaš [?]'") kres0027; kres0028; kres0029
1910 Drawing of three riders, text "Tři jezdci. Báseň Jar. Vrchlick[ého]" ("Three riders. A poem by Jar. Vrchlick[ého]") kres0032
1910 Drawing with a text "Výev ze školní syně" ("Scene from a school hall") kres0033
1910 kres0034: Drawing with a text "smějící se Martinů" ("Martinů smiling") kres0035: Drawing with a text "Novak" ("Novak") kres0034; kres0035
1910 kres0036: Kresba s textem "Výjev z malého sálu" ("A scene from a small hall") kres0037: Autocaricature, without a text kres0036; kres0037
1910 Timetable from Monday to Thursday and Martinů's autocaricature. kres0038
1910 A drawing with a text "Protějsek ke Klinger. obrazu unos"; "fotografyje"; "kočka" ("A parallel to a Klinger's picture kidnapping"; "a photography"; "a cat") kres0039
1910 A drawing with a text "Don Manuel: Don't cry! I'm not dead! I'm just pretending." kres0040
1910 Overview of basic French verbs, without a translation into Czech. kres0042
1910 A drawing with a text "Tanhäuser"; "Průvod poutníků" ("Tanhäuser"; "Procession of a wanderers") kres0043
1910 A drawing with a text "Prsten Nibelůnga. Sigfried." ("The Ring of the Nibelung. Sigfried.") kres0044
1910 A drawing with a text "Faust ve scenování p. Laciny"; "Faust"; "Marketka"; "Mefisto". ("Faust in a scenography of Mr. Lacina"; "Faust"; "Marketka"; "Mefisto") kres0045
1910 A drawing with a text "Bludný Holanďan". ("Flying Dutchman") kres0046
1910 kres0047: A drawing with texts "E. Oněgin upomíná se tímto ku zapravení 40 K za housle."; "Evžen Oněgin"; "Oněgin"; "Vyzvání přijímám!" ("E. Onegin is requested to pay 40 crowns for a violin."; "Eugene Onegin"; "Onegin"; "I accept the bidding!") kres0048: A drawing with texts "Tulák"; "Le chemineau" ("A wanderer"; "Le chemineau") kres0047; kres0048
1910 A drawing with a text "Útok ozbrojeného lidu Milady na král. hrád (provedeno v Národním 1908)"; "Milada"; "Hurá! Hura."; "Dalibor." ("The attack by Milada's armed people on a castle (realized in the National Theatre in 1908)"; "Milada"; "Hurray! Hurray."; "Dalibor") kres0049
1910 A drawing with a text "Louisa"; "Paříš! paříš! paříš! pařím!" kres0050
1910 Drawing with a text "Otec: Opust mě céro nezdárná!"; "Louisa V akt" ("Father: Leave me, my reprobate daughter!"; "Louisa, act V") kres0051
1910 Autocaricature of Martinů climbing a tree. kres0052
1910 Drawing with a text "Žižka. Berg. První pozdrav ráno." ("Žižka. Berg. The first greeting in the morning.") kres0053
1910 A drawing with a text "Psohlavče!" kres0054
1910 Drawing with a text "Ráno v 5 hodin na Žizkově vrchu." ("On the Žižka's Hill at 5 a.m.") kres0055
1910 A self-caricature with a text message. kres0078
1910 A caricature of two heads, text. kres0079
1911 Polička Company together with Ferdinand and Bohuslav Martinů in Balda - from the right: Albína Stodolová (née Lichtágová) standing, pipe organ builder Karel Čápek standing above her, Fr. Graciásová standing beside him, Jindřich Mittelmuller beside her, an inkeeper in today's Tyršova Street, Ferdinand Martinů, Bohuslav Martinů. Sitting in the middle: Bedřiška Koblihová (née Čápková) holding her son Oldřich, Marie Leederová (née Čápková) holding her son Jaroslav Leeder (photographer). The first line in the front, a girl standing - later married Bernardová. foto0001
11.11.1911 The front page with a text: "Cyklus Bohuslava Martinů zánik a to ostatní. Vypravuje obrazem sám autor. B. M." ("A cycle The End of Bohuslav Martinů and other things. Narrated by the auther himself. B. M.") kres0056
11.11.1911 A self-portrait with a text: "BM. se představuje pokud stačí papír ve své podobě předsmrtné." ("BM. introduces himself in his 'pre mortem' being as much as the paper allows.") kres0057
11.11.1911 kres0058: Drawing with a text "Bohuslava Martinů, t.zv. umělce, život posmrtný. Obraz 1. BM. bere si život." ("Posthumous life of Bohuslav Martinů, so called artist. Picture 1. BM. takes his own life.") kres0059: Drawing with a text "BM. nalézá se v rakvi. (Jeho přátelé se na něj složili, aby uctili památku tohoto velkého muže") ("BM. in a coffin. (His friends gave their money together to a memorial of this significant man.") kres0058 - kres0059
11.11.1911 Drawing with a text "B. M. poslední cesta" ("The last road of B. M."). kres0060
11.11.1911 kres0061: Drawing with a text "(Ráno)", "B. M. probuzení." ("(In the morning)", "B. M. awakening.") kres0062: Drawing with a text "B. M. před soudem." ("B. M. in court,") kres0061 - kres0062
11.11.1911 kres0063: drawing with a text "B. M. jest vážen." ("B. M. is weighed.") kres0064: drawing with a text "B. M. jest z ráje vyvržen." ("B. M. is threw out of heaven.") kres0063 - kres0064
11.11.1911 kres0065: Drawing with a text "a peklu odevzdán" ("and given to the hell") kres0065: Drawing with a text "B. M. kerak škvarek" ("B. M. burnt to death") kres0065 - kres0066
11.11.1911 kres0067: drawing with a text "Konec" ("The end") kres0067
11.11.1911 kres0068: drawing with a text "B. M. dobývá se do nebe. První dojmy v nebi." ("B. M. is getting to heaven. First impressions in heaven") kres0069: drawing with a text "B. M. civí na nové známosti." ("B. M. stares at new acquaintances") kres0068 - kres0069
11.11.1911 kres0070: drawing with a text "B. M. je jemně upozorněn že má smeknout." ("B. M. is gently warned of the necessity to bow.") kres0071: drawing with a text "B. M. se zařizuje" ("B. M. settles.") kres0070 - kres0071
11.11.1911 kres0072: drawing of Death, without a text kres0072
11.11.1911 kres0073: drawing of Death on the Earth, "11. 11. 1911" written above the drawing kres0073
1912 Bohuslav Martinů. foto0023
1912 Bohuslav Martinů with Stanislav Novák. foto0033
1912 Autocaricature of Bohuslav Martinů. kres0016
21.09.1912 Bohuslav Martinů as a violinist. foto0024
1914 Autocaricatures of Bohuslav Martinů drawn by a pen. kres0002: Martinů playing the violin, text to the drawing "Martinů-všecko!" "Houslehrajícímartinů" ("Martinů-everything!" "Martinůplayingviolin") kres0003: Martinů playing the piano, text to the drawing "Martinůnaklavírhrající" ("Martinůplayingpiano") kres0002 - kres0003
1914 Autocaricatures of Bohuslav Martinů drawn by a pen. kres0004: Martinů writes, text to the drawing "Martinůbásněpíšící." ("Martinůwritingpoems.") kres0005: Martinů cunducts, text to the drawing "Martinů jako dirigent" ("Martinů as a conductor") kres0006: Martinů composes, text to the drawing "Martinůkomponinující." ("Martinůcomposing.") kres0007: Martinů composes, text to the drawing "Ještěmartinůkomponující (Skica nedoučená)" ("Martinůstillcomposing (Draftunstudied)") kres0008: Martinů rides a bicycle, text to the drawing "Martinůnotbeingabletorideabicycle." kres0009: Martinů writes a letter, text to the drawing "Martinůwritingalettertohisfriend." kres0010: Martinů plays a pipe organ, text to the drawing "Martinůplayingapipeorganandsteppingonpedals." kres0011: Martinů, text to the drawing "Martinůlistening" kres0004 - kres0011
1914 Autocaricatures of Bohuslav Martinů drawn by a pen. Martinů and a son. Text in the drawing "Martinůnaslunciodpočívající" ("Martinůrelaxinginsun") kres0012
31.08.1914 A drawing (A soldier with a girl.) kres0021
1915 From Borová. Nieces of parson Vladimír Čech sitting in a carriage. foto0002
1915 An evangelic parsonage with a stream in the front, behing the stream probably Gabriela Čechová (madam Beli). foto0003
1915 Bohuslav Martinů in Borová. foto0004
1915 Bohuslav Martinů together with Gabriela Čechová and nieces of parson Vladimír Čech in Borová. foto0005
1915 Parents of Bohuslav Martinů - Ferdinand and Karolina. foto0026
02.08.1915 Bohuslav Martinů on a group photography "Remembrance of 43-50-Year Old's Draft" foto0025
1916 Martinů visiting Vladimír Čech's parsonage in Borová, accompanied by Čech's nieces. foto0007
1916 Bohuslav Martinů with Stanislav Novák visiting parson Vladimír Čech. foto0008
1916 Bohuslav Martinů with Stanislav Novák visiting parson Vladimír Čech. foto0009
1916 Bohuslav Martinů visiting parson Vladimír Čech in Borová. foto0010
02/1917 Autocaricature of Bohuslav Martinů. In a letter to Stanislav Novák. kres0013
1918 A drawing with a text "Naše spiritistická seance (provedená s malým výsledkem 28. března 1919." ("Our spiritual seance (performed with a little outcome.") and with a following text describing a process of seance. Page 13. Pencil and pastel. kres0116a
1918 A drawing with a text "Hypnosa", "Uspávání čili zkouška trpělivosti čili kdo dřívě usne.", "Autosugesce.", "Stolečku pokryj se.", "Rückkehr". ("Hypnosis", "Hypnotizing or a patience test or who falls asleep as the first one.", "Autosuggestion.", "Lay yourself, table.", "Rückkehr.") Page 14. kres0116b
1918 kres0117: A drawing with a text "Momentka z lyžování (Dle vlastní předlohy.)" ("A snapshot from skiing (On my own motifs.)") kres0118: A drawing with a text "Sonáta C dur čili jak jsem to vysypal z rukávu." ("Sonata in c major or how I made it quick.") Page 15. Page 15. kres0117 - kres0118
1918 kres0119: A drawing with "Pohled s ptačí perspektivy (se stropu) čili jak jsem spávával u Stáni. (Špkovou barvu peřiny jsem nemohl vystihnout.) Jen pro nejintimnější známé." ("From the bird's eye view (from ceiling) or how I used to pass nights at Stáňa. (I could not describe the colour of a duvet.) Only for most intimate friends.") kres0120: A drawing with a text "Až budeme v Paříži. N'est ce pas, mon ami?" ("When we will be in Paris. N'est ce pas, mon ami?") kres0121: A drawing with a text "Až budeme v Londýně. Do you see? It is Kanál de la Manča." ("When we will be in London. Do you see? It is Kanál de la Manča - English Channel.") Page 16. kres0119 - kres0121
1918 kres0122: A drawing with a text "Až pojedeme přes Rakousko. Fahrkarten bitte! Jetzt komt Wien!" ("When we will go through Austria. Fahrkarten bitte! Jetzt komt Wien!" kres0123: A drawing with a text "V Colloseu." ("In Colloseum.") Page17. kres0122 - kres0123
1918 A drawing with a text "Až budeme v Benátkách. Musíme se nejdříve osměliti!!" (When we will be in Venice. We need to make bold at first!!") Page 18. kres0124
1918 Drawing with a text "La vie champetre." Page 19. kres0125
1918 Drawing "Jak jsem si zkazil budoucnost." ("How I destroyed my future.") Page 20. kres0126
1918 Drawing "Fight against a piano." "Tragedy in 4 pictures." "Picture I" "Irma. Me. Piano" Pencil and pastel. Page 22. kres0128a
1918 Fight against a piano. Picture II. Pencil and pastel. Page 23. kres0128b
1918 Fight against a piano. Picture III. Pencil and pastel. Page 24. kres0128c
1918 Fight against a piano. Picture IV. Pencil and pastel. Page 25. kres0128d
1918 kres0129: Drawing with a text "Můj bratr na vojně." ("My brother in military service.") kres0130: Drawing with a text "Čelanský předvádí Minoatura. (viz. trilogie "Adam.")" ("Čelanský performing Minotaur. (see trilogy "Adam.")" Pencil and pastel. Page 26. kres0129 - kres0130
1918 Drawing "Jaký byl zájem v Poličce o můj koncert pořádaný 1918 ve prospěch legionářů." ("The interest in my concert held in 1918 in Polička to the benefit of legionaries.") Pencil and pastel. Page 27. kres0131
1918 Drawing "Cvičím 'Müllera'." ("I am practising 'Müller'.") Drawing by a pencil. Page 28. kres0132a
1918 kres0132b: A continuing of drawing "Cvičím 'Müllera'." ("I am practising 'Müller'.") kres0133: Drawing "Kdo to je?" ("Who is it?") kres0134: Drawing "Irma si šije výbavu." ("Irma sews to herself a trousseau.") Pencil and pastel. Page 29. kres0132b; kres0133; kres0134
1918 Drawing with a text "Jsem hladce oholen.", "Vylíčení strašlivých útrapů zažitých na mé cestě z Kácová do Poličky 8. až 9. dubna 1919", "S textem." ("I am smoothly shaved.", "Depicting of terrible hardship during my way from Kácov to Polička, 8 and 9 April 1919", "With a text.") Pencil and pastel, text written with a pen. Page 30. kres0135
1918 A drawing, form: comics. Pictures from Martinů's way Kácov - Polička. Page 31. kres0136a
1918 A drawing, form: comics. Pictures from Martinů's way Kácov - Polička. Continuing of a comics from page 31. Page 32. kres0136b
1918 Drawings of a dog. A text "Dog's studies." Drawing with a pencil. Page 33. kres0137
1918 kres0138: Drawing with a text "Nováče odjíždí na tournee (v dubnu 1919)." ("Little Novák goes on tour (on April 1919).") kres0139: Drawing with a text "Když my jdeme do Biograf" ("When we go to a cinema") Page 34. kres0138; kres0139
1918 kres0140: Drawing with a text "Když my jsme v Biografu" ("When we are at the cinema") kres0141: Drawing with a text "Maňka tančí Dalcroze" ("Maňka dances Dalcroze") Page 35. kres0140; kres0141
1918 kres0142: Drawing with a text "Po 'Rhapsodii' v Repře." kres0143: Drawing with a text "Chystám se do Paříže!" ("I am preparing for my way to Paris!") Page 36. kres0142; kres0143
1918 kres0144: Drawing "Francouzské sklonění." ("French bow.") kres0145: Drawing "to je lež jako věž" ("It's a big lie") kres0146: Drawing "ta kopa" Page 37. kres0144; kres0145; kres0146
1918 Two drawings of Martinů riding a bike. Page 38. kres0147
1918 4 drawings by a pencil and pastel. Page 39. kres0148; kres0149; kres0150; kres0151
1918 kres0152: Drawing "Při šachu." ("During a chess play.") kres0153: Drawing "H. s B. na korse." kres0154: Drawing "Já s P. v neděli" ("Me and P. on Sunday.") kres0155: A little sketch of a human figure, Page 40. kres0152; kres0153; kres0154; kres0155
1918 kres0156: A little sketch of a human figure, kres0157: Autocaricature of Martinů fishing. Page 41. kres0156; kres0157
1918 Drawings of Martinů dancing. Page 42. kres0158
1918 kres0159: Drawing with a text "Dvořák. Symfonie Z nového světa." ("Dvořák. Symphony From the New World.") kres0160: Drawing with a text "Debusy [sic!]. Moře." (Debussy. The Sea.") kres0161: Drawing with a text "Smetana Valdštýnův tábor." ("Smetana Wallenstein's Camp.") Page 43. kres0159; kres0160; kres0161
1918 Drawing "Suk. Zraní [sic!]." Page 44. kres0162
1918 kres0163: A drawing of two people with a candle. kres0164: A drawing with a text "How the fox-trot was forbidden in a Sokol house. On the 16th of May 1920." Page 45. kres0163; kres0164
1918 A drawing "Nejnovější figura v bostonu." (The newest figure in boston.") Page 46. kres0165
1918 A sketch of a human figure, Page 47. kres0166
1918 A drawing "Mořské dojmy v Pesaru." ("Sea impressions in Pesaro.") (From 1922 when a philharmonic was in Italy.) Page 48. kres0167
1918 kres0168a: A drawing "Očekáváme příchod vlny." ("We expect a wave.") kres0168b: A drawing "Pohled z moře." ("A view from a sea.") Page 49. kres0168a; kres0168b
1918 kres0168c: A drawing "Na hřbetě vlny." ("On a wave.") kres0168d: A drawing "Plavu na dně mořském." ("I swim on a ground sea.") Page 50. kres0168c; kres0168d
1918 kres0168e: A drawing "Jen zdvořile!" ("Respectfully!") kres0168f: A drawing "Je to moc slaný. Přesolený." ("It is too salty. Oversalted.") Page 51. kres0168e; kres0168f
1918 A drawing "Mám novou čepičku." ("I have a new little hat.") Page 52. kres0169
1918 kres0170: A drawing "Jako ve Španělsku." ("Like in Spain.") kres0171: A drawing "uno cafe negro!" Page 53. kres0170; kres0171
1918 A drawing "Our Italian impresarios" Drawing with a pencil. Page 54. kres0172
1918 kres0173: A drawing "A night in a train" kres0174: A drawing of two heads, one of them is partly rubbed out. Drawing with a pencil. Page 55. kres0173; kres0174
1918 kres0175: A sketch of an animal, a drawing with a pencil. kres1076: A stylised pen-drawing of animals. Page 56. kres0175; kres0176
1918 kres0177: A drawing "Oddávám se cvičení houslí" ("I devote myself to a piano playing") kres0178: A caricature of Martinů playing the piano. kres0179: A caricature of Martinů playing the piano. Page 57. kres0177; kres0178; kres0179
1918 A drawing "Half-time". A drawing with a pencil. Page 58. kres0180
1918 Two drawings with a pencil on a stuck paper. Page 59. kres0181; kres0182
1918 A drawing of a man figure. Page 59, on the back of a paper. kres0183
1918 kres0184: Martinů bowing a man in a hat. kres0185: A drawing of hands giving a coin. A drawing with a pencil. Page 60. kres0184; kres0185
1918 A drawing of people sitting in a room. A drawing with a pencil. Page 60, on the back of a paper. kres0186
1918 A drawing "Cyrano de Beržerák. bývalý" ("Cyrano de Bergerac. the former one") A drawing with a pencil. Page 61. kres0187
1918 A drawing with a text "a nynější (and the current one). Kirnó von Peršerag." A drawing with a pencil. Page 61, on the back of a page. kres0188
1918 A drawing "Cavaleria rusticana" A drawing with a pencil. Page 62. kres0189
1918 A drawing "Ve sklepě Anerbachově po povídkách Hofmana [sic!]" ("In the Anerbach cellar after the Tales of Hoffmann") A drawing with a pencil. Page 62, on the back of a page. kres0190
1918 A drawing "Cyrano po kuchyni pobíhající" ("Cyrano running around the kitchen") A drawing with a pencil. Page 63, a stuck paper. kres0191
1918 A drawing "Ve sklepě Anerbachově po povídkách Hofmana [sic!]" ("In the Anerbach cellar after the Tales of Hoffmann") A drawing with a pencil. Page 62, on the back of a page. kres0190
1918 French words with sketches of people. A drawing with a pencil. Page 63, on the back of a paper. kres0192
1918 A drawing of a postman. Drawing with a pencil. Page 64, a stuck piece of paper. kres0193
1918 A drawing "Šchev [sic!] opery!" ("An opera chief") A drawing with a pencil. Page 64, on the back of a paper. kres0194
1918 A drawing with a pencil. Page 65, a stuck piece of paper. kres0195
1918 A drawing "After Klička's Rhapsody". A drawing with a pencil. Page 66, a stuck piece of paper. kres0196a
1918 The continuing of a drawing "After Klička's Rhapsody" A drawing with a pencil. Page 66, on the back of a paper. kres0196b
1918 A drawing "Při začátku Haydn. symfonie" ("During the Haydn symphony beginning") A drawing with a pencil. Page 67, a paper stuck in a sketchbook. kres0197
1918 A drawing "From 'The Bride of Messina'" A drawing with a pencil. Page 68, a paper stuck in the sketchbook. kres0198a
1918 A continuing of a drawing "From 'The Bride of Messina'" A drawing with a pencil. Page 68, at the back of a paper. kres0198b
1918 A drawing "Někdo jako člen uměl. besedy" ("Someone like a member of the Umělecká beseda") A drawing with a pencil. Page 69, a paper stuck in the sketchbook. kres0199
1918 A drawing of a cat. A drawing with a pencil. Page 69, on the back of a paper. kres0200
1918 A drawing with a pencil. Page 70, a paper stuck in the sketchbook. kres0201
1918 A drawing of a person swinging on the pulley. A drawing with a pencil. Page 70, on the back of a paper. kres0202
1918 kres0203: A drawing "Episode" kres0204: a sketch of a man A drawing with a pencil. Page 71, a paper stuck in the sketch book. kres0203; kres0204
1918 A drawing of a man figure. A drawing with a pencil. Page 71, on the back of a paper. kres0205
1918 A drawing "a donkey is pickled" A drawing with a pencil. Page 72, a paper stuck in the sketch book. kres0206
1918 Drawings of heads. A drawing with a pencil. Page 72, on the back of a paper. kres0207
1918 kres0208: A drawing of a person in a park. kres0209: A drawing of a person sitting behind the window. A drawing with a pencil. Page 73, a paper stuck in the sketch book. kres0208; kres0209
1918 A drawing of two people. A drawing with a pencil. Page 73, on the back of a paper. kres0210
1918 A drawing of three people sitting at the table. A drawing with a pencil. Page 74, a paper stuck in the sketch book. kres0211
1918 A drawing with a pencil. Page 74, at the back of a paper. kres0211
1918 A drawing of three people at the stage. A drawing with a pencil. Page 75, a paper stuck in the sketch book. kres0213
1918 A drawing "He is screwed in memories" A drawing with a pencil. Page 76, a paper stuck in the sketch book. kres0214
1918 A drawing "Hladovém hodně chutná. hodně masa" ("It is very tasty for the hungry person. too much meat") A drawing with a pencil. Page 76, on the back of a paper. kres0215
1918 A drawing of people. A drawing with a pencil. Page 77, a paper stuck in the sketch book. kres0216
1918 A drawing "Rodin. Balsac." A drawing with a pencil. Page 78, a paper stuck in the sketch book. kres0217
1918 A drawing of two people. A drawing with a pencil. Page 79, a paper stick in the sketch book. kres0218
1918 A drawing of human heads. A drawing with a pencil. Page 80, a paper stick in the sketch book. kres0219
1918 Ten little caricatures of Martinů with a text. A drawing with a pencil. Page 81, a paper stuck in the sketch book. kres0220
1918 A drawing with a text "At Veleslavín's.", "Me and Novák with a lady.", "At Jiránek's" A drawing by a pencil. Page 81, on the back of a paper. kres0221
1918 A little sketch of a sitting person. A drawing by a pencil. Page 81, a paper stuck in the sketch book. kres0222
1918 Drawings "Spratek nese voběd [sic!]", "U Nováka", "Zápas pěvců.", "Co se stane, když Lohengrinu první trubač zastaví", "Lohengrin". ("A boy brings a lunch", "At Novák's", "Singer's battle.", "What happens when Lohengrin's first bugler stops", "Lohengrin".) A drawing with a pencil. Page 85, a paper stick in the sketch book. kres0223
1918 Drawings "Když přišel někdo o půl 3 domů.", "Já a držadlo u schodů a mokér.", "To bené co jsme si v sobotu od 4 do 7 dali.", "V neděli v Holohlavicích." ("When someone came home at half past two.", "Me and a handle at the stairs and mokér.", "That bené we took on Saturday from 4 to 7.", "On Sunday in Holohlavice.") A drawing with a pencil. Page 85, on the back of a paper. kres0224
1919 Bohuslav Martinů portrait. foto0034
1919 Bohuslav Martinů foto0039
1919 Bohuslav Martinů foto0040
1919 Autocaricature of Bohuslav Martinů. In a letter to Stanislav Novák. kres0014
01/1919 Bohuslav Martinů holding the violin, sitting at the piano in a town house. foto0027
01/1919 Bohuslav Martinů sitting at the piano in a town house. foto0028
01/1919 Bohuslav Martinů sitting at the piano in a town house. foto0029
01/1919 Bohuslav Martinů at the piano in his private music school. foto0030
02/1919 A drawing with a text "Únor 1919.", "Jak jsem skládal 'Andante do sonáty'", "Bohouši! Nech těch blbovinek!" ("February 1919.", "How I composed 'Andante into a sonata'", "Bohuslav! Stop making stupidities!") Page 21. kres0127
02.02.1919 A sketch to a composition Sonata C major for violin and piano. kres0077
30.10.1919 A drawing to the composition "The Little Lullaby". kres0076
1920 Bohuslav Martinů with Stanislav Novák visiting Vejrych's. foto0011
1920 Bohuslav Martinů and Stanislav Novák in Vejrych's cottage. foto0012
1920 Bohuslav Martinů and Ela Vejrychová - Švabinská. foto0013
1920 Bohuslav Martinů as a violinist in the orchestra of Vinohradské divadlo. foto0035
1920 Bohuslav Martinů with a moustache. foto0036
1920 Bohuslav Martinů with a moustache. Photographer: Vaněk, Praha foto0037
1920 Bohuslav Martinů. foto0402
1920 Scene in a room. kres0017
1920 Scene with a landscape. kres0018
1920 kres0082: drawing of a flower after the title kres0083: drawing of a heart kres0082 - kres0083
1920 kres0084: drawing with a text "ornament z lenochy židlí" ("an ornament from the backrest of chairs") kres0085: drawing with a text "malba na truhle" ("a painting on the trunk") kres0086: drawing with a text "malovaná okenice" ("painted on window shutters") kres0087: drawing with a text "ornament slovenského děvčete při polévání zaprášených chodníků" ("ornament of Slovak girl pouring the dusty pavement") kres0088: drawing with a text "chodníků na zahrádce" ("of pavements in the garden") kres0084 - kres0088
1920 Flower ornaments. kres0089
1920 Drawing of a heart kres0090
1920 Drawing of flowers. kres0091
1920 kres0092: two flowers kres0093: flowers on the left side kres0094: flowers on the right side kres0095: ornaments at the bottom kres0092 - kres0095
1920 kres0096: flower at the top kres0097: flowers on the left kres0098: flower on the right kres0096 - kres0098
1920 kres0099: an ornament on the left kres0100: a decorated letter "S" kres0101: a bird in a circle kres0102: a flower on th right kres0099 - kres0102
1920 kres0103: a flower at the title and two other flowers on the right kres0104: five flowers on the left side kres0105: a flower at the bottom on the left kres0106: a flower at the bottom on the right kres0103 - kres0106
1920 kres0107: flowers at the title kres0108: ornaments at the back kres0109: a flower at the bottom on the right kres0107 - kres0109
1920 a drawing of a flower kres0110
1920 a flower circle kres0111
1920 a drawing with a flower kres0112
1920 Ornaments of painted gables in Moravian Wallachia. kres0113
1920 Ornaments by a pencil and a pen. kres0114
1920 A drawing of a bird. kres0115
1921 Czech Philharmonic in Rudolfinum. Bohuslav Martinů at the third music stand within the second violins. foto0038
1922 Bohuslav Martinů with visitors of Spa Luhačovice. foto0014
1922 Bohuslav Martinů with visitors of Spa Luhačovice. foto0015
1922 Bohuslav Martinů with the Czech Philharmony in Italy foto0420
1923 A drawing of Bohuslav Martinů and Jan Zrzavý. kres0074
1923 A portrait of an unknown person. kres0075
09/1923 Bohuslav Martinů and family members in front of the house at the Svépomoc Street, 182. From the left: Marie Martinů, František Martinů, Ferdinand Martinů, Karolina Martinů. foto0031
1924 Bohuslav Martinů in a Paris atelier of Jan Zrzavý. foto0098
1924 Bohuslav Martinů in a Paris atelier of Jan Zrzavý foto0425
1925 Bohuslav Martinů in the Palacký Square in Polička. foto0050
1925 Portrait of Bohuslav Martinů, side view. foto0068
1925 Bohuslav Martinů foto0099
1925 Bohuslav Martinů in a movie "Montparnasse". foto0127
1925 Bohuslav Martinů with his mother and sister. foto0390
1925 Portrait of Bohuslav Martinů sitting at piano foto0484
1925 Portrait of Bohuslav Martinů in a concert hall foto0485
09/1925 Bohuslav Martinů with his brother František, mother Karolina and sister Marie in Polička, in the garden at Svépomoc Street 182. foto0049
1926 Bohuslav Martinů's portrait. foto0069
1926 Bohuslav Martinů on the 15th Tuesday's Meeting. foto0071
1927 Bohuslav Martinů with his mother in the garden at Svépomoc Street 182. foto0052
1927 Bohuslav Martinů and Stanislav Novák foto0084
1927 Bohuslav Martinů with Stanislav Novák foto0085
1927 Bohuslav Martinů with Stanislav Novák foto0086
1927 Bohuslav Martinů with Stanislav Novák foto0087
1927 Drawings of scenery ground plan and front view to the inscenation of the ballet "Who is the Most Powerful in the World?". kres0080
1927 Bohuslav Martinů and Miloš Šafránek in Paris, 1927 foto0421
10/1927 Bohuslav Martinů, Karolina Martinů, Marie Martinů and František Martinů. foto0051
1928 Bohuslav Martinů with Stanislav Novák in omnibus on the way to Lourdes. foto0095
1928 Bohuslav Martinů foto0096
1928 Bohuslav Martinů with Jaroslav Ježek, with Ježek's dedication to Šafránek foto0100
1928 The photography in which there are two dancers from the Dance Group of Jarmila Kröschlová sticking the poster is from a performance produced by Jarmila Kröschlová in 1928. On the poster there is the overview of previous season, that means also The Kitchen Revue. foto0403
1928 Autocaricature of Bohuslav Martinů. In a letter to Miloš Šafránek. kres0015
1928 Bohuslav Martinů and Jaroslav Ježek in a café foto0429
1928 Charlotte Martinů holding Bohuslav Martinů foto0441
1928 a portrait of Marie Martinů foto0537
1929 Bohuslav Martinů and Charlotte Quennehen, his future wife. foto0056
1929 Bohuslav Martinů foto0094
18.08.1929 Bohuslav Martinů during the public opening of Tylův Dům (The Tyl House). foto0053
18.08.1929 Bohuslav Martinů during the public opening of Tylův Dům (The Tyl House). foto0054
18.08.1929 Bohuslav Martinů with a company after the opengin of Tylův dům (The Tyl House) in Polička's park. foto0055
1930 Bohuslav Martinů in the Pražan's garden. From the right: Libuše Horská-Braunová (Libča), Bohuslav Martinů, Marie Kozová with her daughter Olinka, Marie Pražanová (Maruš) with little Věruška and Dáša Hornovová, univ. prof. Dr. Richard Horna, Boža Vetišková, Jiří Pražan (Jůra), Otík Horna and René Slezák foto0057
1930 Bohuslav Martinů in the Pražan's garden. From the left: Libuše Horská, Bohuslav Martinů, Otík Horna, René Slezák foto0058
1930 Charlotte Quennehen (future Mrs. Martinů), Marie Martinů, Stanislav Novák foto0089
1930 Bohuslav Martinů, Charlotte Quennehen (future Mrs. Martinů) and Marie Martinů foto0090
1930 Charlotte Quennehen (future Mrs. Martinů), Marie Martinů and Stanislav Novák foto0091
1930 Charlotte Quennehen (future Mrs. Martinů), Marie Martinů and Bohuslav Martinů foto0092
1930 Charlotte Quennehen (future Mrs. Martinů), Marie Martinů and Stanislav Novák foto0093
1930 Otakar Kraus walking on a street of Milan circa 1930 when studying with Fernando Carpi foto0497
1930 Bohuslav Martinů in the Pražan's garden. From the right: Libuše Horská-Braunová (Libča), Bohuslav Martinů, Marie Kozová with her daughter Olinka, Marie Pražanová (Maruš) with little Věruška and Dáša Hornovová, univ. prof. Dr. Richard Horna, Boža Vetišková, Jiří Pražan (Jůra), Otík Horna and René Slezák foto0554
1930 Charlotte Martinů and Marie Martinů standing on a beach by the ocean foto0559
1930 Bohuslav Martinů and Marie Martinů standing on a beach by the ocean foto0560
29.06.1930 Marie Martinů, Stanislav Novák, Charlotte Martinů and Bohuslav Martinů in Paris foto0088
1931 Bohuslav and Charlotte Martinů on a beach foto0442
1931 Charlotte Martinů and Bohuslav Martinů holding a tennis racket foto0443
1931 Stanislav Novák and Bohuslav Martinů in the park by Bagetelle chateau foto0449
1931 Stanislav Novák and Charlotte Martinů in Parc de Bagatelle foto0450
1931 Charlotte and Bohuslav Martinů in Parc de Bagatelle foto0451
21.03.1931 A wedding photography of Bohuslav and Charlotte Martinů. foto0101
21.03.1931 A wedding photography of Bohuslav and Charlotte Martinů. foto0439
1932 Bohuslav Martinů in front of Café du Dome. foto0102
1932 Bohuslav Martinů in Paris Subway. foto0105
1932 Anna Špačková, Bohuslav and Charlotte Martinů and Jan zrzavý standing in a shade of a young tree foto0309
1932 Bohuslav Martinů amidst agave foto0458
06/1932 Bohuslav Martinů foto0103
06/1932 Bohuslav Martinů at rue Delambre. foto0104
22.06.1932 Bohuslav Martinů foto0106
21.08.1932 Bohuslav and Charlotte Martinů, Marie Martinů and Bohuslav Šmíd's family standing in front of a chalet in Orlické hory. foto0042
21.08.1932 Bohuslav and Charlotte Martinů, Marie Martinů and Bohuslav and Jarmila Šmíd at border-stone on Kralický Sněžník. foto0043
21.08.1932 Bohuslav Martinů, Charlotte Martinů, Marie Martinů and Mr. and Mrs. Šmíd in Orlické hory. foto0044
21.08.1932 Bohuslav and Charlotte Martinů, Marie Martinů and family of Bohuslav Šmíd sitting on a meadow in Orlické hory. foto0045
21.08.1932 Bohuslav and Charlotte Martinů, Marie Martinů and family of Bohuslav Šmíd sitting on a meadow in Orlické hory. foto0046
21.08.1932 Bohuslav and Charlotte Martinů, Marie Martinů with a parasol and family of Bohuslav Šmíd sitting on a meadow in Orlické hory. foto0047
21.08.1932 Bohuslav and Charlotte Martinů, Marie Martinů and family of Bohuslav Šmíd sitting on a meadow in Orlické hory. foto0048
21.08.1932 foto0570
1933 Bohuslav Martinů in front of Umělecká beseda. foto0073
1933 Bohuslav Martinů together with I. Olbracht and V. Vančura. foto0074
1933 Bohuslav Martinů with authors of The Chap-Book premiere. From the left: J. Jenčík, B. Martinů, J. Charvát, J. Gottlieb foto0075
1933 Bohuslav Martinů with Joe Jenčík and Josef Matěj Gottlieb, the co-authors of the first inscenation of ballet The Chap-Book. foto0076
1933 Photography with a message given by Nikolská to Bohuslav Martinů. A souvenir from the premiere of the ballet scene Les mains (The Hands). foto0077
1933 Bohuslav Martinů on the coast in Juan les Pins foto0452
1933 Antonín Balatka, Máša Cvejičová, Bohuslav Martinů and Václav Jiřikovský foto0473
1933 Bohuslav Martinů in Juan les Pins foto0453
1933 Charlotte Martinů in Juan les Pins foto0454
1933 Charlotte Martinů in the midst of cactuses in Juan les Pins foto0455
02.05.1933 Bohuslav and Charlotte Martinů with Jan Zrzavý and Vítězslav Nezval at the house at rue de Vanves foto0107
02.05.1933 Charlotte Martinů, Jan Zrzavý, Bohuslav Martinů and Vítězslav Nezval foto0435
02.05.1933 Jan Zrzavý and Bohuslav Martinů foto0436
02.05.1933 Jan Zrzavý, Charlotte and Bohuslav Martinů, and Vítězslav Nezval by the house at rue de Vanves foto0571
02.05.1933 Jan Zrzavý, Charlotte and Bohuslav Martinů, anf Vítězslav Nezval at their house at rue de Vanves foto0572
02.05.1933 Jan Zrzavý, Charlotte and Bohuslav Martinů, and Vítězslav Nezval at their house at rue de Vanves foto0573
02.05.1933 Bohuslav and Carlotte Martinů in front of their house at rue de Vanves foto0574
25.11.1933 Portrait of Zora Šemberová with handwritten dedication to Bohuslav Martinů foto0532
1934 Bohuslav Martinů with Jan Zrzavý and Italian poet Antonio Aniante in a garden in Rue de Vanves. foto0108
1934 Bohuslav Martinů and Charlotte with Jan Zrzavý in a garden in Rue de Vanves. foto0109
1934 Bohuslav Martinů with Charlotte and Jan Zrzavý in Rue de Vanves. foto0110
1934 Bohuslav Martinů with Germaine Leroux and Fritz Zweig. foto0111
1934 Bohuslav Martinů holding a cat in front of a cottage in Rue de Vanves, Paris foto0444
1934 Bohuslav Martinů standing in front of a cottage in Rue de Vanves, Paris foto0445
1934 Charlotte Martinů sitting in front of a cottage in Rue de Vanves, Paris foto0446
1934 Jan Zrzavý and Charlotte Martinů watering the garden in Rue de Vanves, Paris foto0447
1934 Bohuslav and Charlotte Martinů sitting in front of a cottage in Rue de Vanves foto0448
1934 Bohuslav Martinů in Venice foto0456
1934 Charlotte Martinů in Venice foto0457
02.09.1934 Bohuslav Martinů with his sister marie on the "Big Aviation Day". foto0059
1935 Karolina Martinů with her daughter Marie. foto0065
1935 Drawings from a scene to the libretto of an unrealized opera based on Gogol's "Evenings on a Farm Near Dikanka". kres0019
1935 Drawings from a scene to the libretto of an unrealized opera based on Gogol's "Evenings on a Farm Near Dikanka". Four pictures of a night scene. kres0020
23.02.1935 Bohuslav Martinů and Charlotte Martinů in a circle of commentators upon the premiere of The Miracles of Mary. Broadcast studio in Brno, from the left: director R. Walter, K. Tichá, B. Žlábková, at the piano - the conductor A. Balatka, Bohuslav Martinů with Charlotte and V. Strelcová foto0041
06.11.1935 A scenery ground plan. ("Theatre Behind the Gate", Act 2) kres0081
12/1935 Bohuslav and Charlotte Martinů with Karolina and Marie in the courtyard, Svépomoc Street 182. foto0060
12/1935 Bohuslav and Charlotte Martinů on sledge. foto0061
12/1935 Bohuslav and Charlotte Martinů on skis at the Šibeniční vrch. foto0062
12/1935 Bohuslav and Charlotte Martinů on skis at the Šibeniční vrch. foto0063
12/1935 Bohuslav and Charlotte Martinů on skis at the Šibeniční vrch. foto0064
12/1935 Charlotte and Bohuslav Martinů skiing on Šibeniční vrch near Polička foto0562
1937 Bohuslav Martinů portrait foto0121
1937 Bohuslav Martinů portrait foto0122
1937 Bohuslav Martinů portrait foto0123
1937 Charlotte Martinů foto0128
1937 Bohuslav Martinů. foto0129
1937 Bohuslav Martinů. foto0130
1937 Bohuslav Martinů. foto0131
1937 Bohuslav Martinů foto0132
1937 Bohuslav Martinů wearing only shorts standing in the garden in Vieux-Moulin foto0550
03/1937 Bohuslav Martinů, Otakar Jeremiáš, and singers and musicians at radio studio rehearsing Martinů opera Veselohra na mostě foto0533
08/1937 Karolina Martinů with her daughter Marie behind the house at Svépomoc Street 182. foto0067
1938 Bohuslav Martinů protrait foto0078
1938 Bohuslav Martinů portrait. foto0079
1938 Bohuslav Martinů with Charlotte. foto0080
1938 Bohuslav Martinů with Charlotte. foto0081
1938 Jindřich Honzl, Jaroslav Gleich, Georges Neveux, Václav Talich, Ota Horáková and Bohuslav Martinů foto0082
1938 Václav Kaprál, Vítězslava Kaprálová and Bohuslav Martinů playing with Šotek, the dog foto0083
1938 Josef Páleníček, Rudolf Firkušný, Bohuslav Martinů, Jiří Mucha and an unknown child with a lady in background. foto0112
1938 Josef Páleníček, Rudolf Firkušný, Bohuslav Martinů and Karel Šebánek. foto0113
1938 Josef Páleníček, Rudolf Firkušný, Bohuslav Martinů and Karel Šebánek. foto0114
1938 Josef Páleníček, Rudolf Firkušný, Bohuslav Martinů and Jiří Mucha. foto0115
1938 Karel Šebánek, Rudolf Firkušný, Bohuslav Martinů and Jiří Mucha. foto0116
1938 Bohuslav Martinů with Rudolf Firkušný. foto0117
1938 Bohuslav Martinů. foto0118
1938 Bohuslav Martinů with Rudolf Firkušný and Karel Šebánek turned back. foto0119
1938 Bohuslav Martinů. foto0389
1938 Zdeňka Kučerová (later Bulínová), Rudolf Kundera, Rafael Kubelík and Rudolf Firkušný in the ateliere of Rudolf Kundera in Brno. foto0397
1938 Rudolf Kundera and Rafael Kubelík. foto0398
1938 Václav Kaprál, Vítězslava kaprálová and Bohuslav Martinů sitting on a blanket with a dog foto0487
1938 Václav Kaprál, Líba Houžvičková, Vítězslava Kaprálová jr. (back), Vítězslava Kaprálová sr. and Bohuslav Martinů at Tři Studně foto0488
1938 Bohuslav Martinů, Vítězslava Kaprálová, Jaroslav Křička and unknown young man playing volleyball foto0494
1938 Bohuslav Martinů and Vítězslava Kaprálová standing at table-tennis table foto0495
1938 Bohuslav Martinů, Šotek, the dog, Vítězslava Kaprálová and Líba Houžvičková laying on a blanket by wire fence foto0496
1938 Portrait of Otakar Kraus signed by him. foto0498
1938 Jindřich Honzl, Jaroslav Gleich, Georges Neveux, Václav Talich, Ota Horáková and Bohuslav Martinů foto0575
03/1938 Bohuslav Martinů playing the piano. foto0120
23.07.1938 Zdena Duchoslavová holding a ball, Vítězslava Kaprálová holding Bohuslav Martinů and Jaroslav Křička standing aside foto0489
23.07.1938 Company at Tři Studně: an unknown man with Šotek (Kaprálová’s dog), next to him Bohuslav Martinů, standing in the fron row from the left: Zdena Duchoslavová, Vítězslava Kaprálová, in front of her Zdeněk Duchoslav (son of Zdena Duchoslavová), wearing a hat stands Anna Křičková, next to her her husband the poet Petr Křička and his brother the composer Jaroslav Křička, sitting in front: two unknown women and an unknown man in the middle foto0490
23.07.1938 Bohuslav Martinů, Vítězslava Kaprálová, Petr Křička and Jaroslav Křička in a meadow at Tři Studně foto0491
1939 Bohuslav Martinů in the atelier of Rudolf Kundera. foto0124
1939 Bohuslav Martinů with his friends, among others Mj. Mucha, Kundera, Firkušný, Ch. Martinů, Vítězslava Kaprálová. foto0133
1939 Martinů family house at Svépomoc Street, 182, Polička foto0166
1939 Vítězslava Kaprálová, Rudolf Firkušný, Bohuslav and Charlotte Martinů, Jaro Stein, Marie Krausová and Rudolf Kundera in Vieux Moulin. foto0396
1939 Rudolf Kundera, Bohuslav Martinů and Rudolf Firkušný. foto0399
1939 Profile portrait of Bohuslav Martinů foto0565
1939 Portrait photography of Bohuslav Martinů foto0566
1940 Bohuslav Martinů with Rudolf Firkušný at the piano. foto0097
1940 Portrait photography of Bohuslav Martinů foto0558
1940 Portrait photography of Bohuslav Martinů foto0567
15.05.1940 Bohuslav Martinů in a crowd of people after the premiere of Sonata No. 1 for violoncello and piano. Among others there were: Auric, Roland-Manuel, Čerepnin, Schmitt, Mihalovici, Harsányi, Firkušný. foto0125
15.05.1940 Bohuslav Martinů with a company. Among others there were: Harsányi, Auric, Bernac, Mihalovici, Poulenc, Čerepninová, Tansman, Charlotte Martinů, Čerepnin. foto0126
1941 Bohuslav Martinů and Charlotte on a trip with Ondříček's. foto0191
1941 Bohuslav Martinů and Charlotte on a trip with Ondříček's. foto0192
1941 Bohuslav Martinů on a trip with Ondříček's. foto0193
1941 Bohuslav Martinů on a trip with Ondříček's. foto0194
1941 Bohuslav Martinů with Charlotte in Edgartown. foto0195
1941 Bohuslav and Charlotte Martinů, probably shortly after the arrival from Europe to USA. foto0196
1941 Bohuslav Martinů with Germaine Leroux and Charlotte, probably shortly after the arrival to USA. foto0198
1941 Bohuslav Martinů and Sergej Kusevickij. foto0199
1941 Bohuslav Martinů on a trip with Ondříček's foto0437
1941 Bohuslav Martinů, Nadia Boulanger and Serge Koussevitzky at a piano foto0433
1941 Guests at ISCM Festival in New York (front row, second left: Bela Bartok; middle row, fourth from the right side: Ernst Krenek; upper row, first and second from the right: Bohuslav Martinů and Benjamin Britten) foto0478
31.03.1941 Bohuslav Martinů after the landing in New York. foto0197
1942 Bohuslav Martinů in Berkshire. foto0164
1942 Panoramatic photography of pupils and professors in Berkshire Music Centre, Tanglewood, Lenox, Massachussetts. In the second line there are also Bohuslav Martinů, Richard Burgin, Gregory Piatigorski, and Sergej Kusevickij among other professors. foto0165
1942 Bohuslav Martinů with Charlotte at Macháček's during Christmas. Among others there are Egon Hostovský, Josef Macháček with his wife Marie, Alén Diviš, Jindra. foto0201
1942 Bohuslav Martinů with Charlotte at Macháček's during Christmas. Paní Macháčková, Bohuslav Martinů, Charlotte Martinů, Alén Diviš, Josef Macháček. foto0202
1942 Bohuslav Martinů with Charlotte, Josef Macháček with his wife, Alén Diviš, and Rudolf Firkušný at Macháček's foto0203
1942 Bohuslav Martinů and Charlotte Martinů with Alén Diviš. foto0204
1942 Bohuslav Martinů with Alén Diviš. foto0205
1942 Bohuslav Martinů portrait. foto0206
1942 Bohuslav Martinů portrait. foto0207
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů in their apartment in New York. foto0214
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů at a piano foto0432
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů in their apartment in New York. foto0215
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů in their apartment in New York. foto0216
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů in their apartment in New York. foto0217
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů in their apartment in New York. foto0218
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů with an unknown girl in their apartment in New York. foto0219
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů with an unknown girl in their apartment in New York. foto0220
1942 Bohuslav Martinů in his apartment in New York. foto0221
1942 Bohuslav Martinů in his apartment in New York. foto0222
1942 Bohuslav Martinů in his apartment in New York. foto0223
1942 Bohuslav Martinů in his apartment in New York. foto0224
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů in their apartment in New York. foto0288
1942 Bohuslav Martinů in his apartment in New York. foto0225
1942 Bohuslav Martinů in his apartment in New York. foto0226
1942 Bohuslav Martinů in his apartment in New York. foto0227
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů in their apartment in New York. foto0228
1942 Bohuslav Martinů in his apartment in New York. foto0229
1942 Bohuslav and Charlotte Martin in a wood foto0461
1942 Bohuslav Martinů and Emanuel Ondříček on a wharf. foto0405
1942 Bohuslav Martinů, Charlotte Martinů and Emanuel Ondříček standing in front of a house. foto0406
1942 Bohuslav Martinů and Charlotte Martinů with a bird foto0407
1942 Bohuslav Martinů and Charlotte Martinů standing with a bird foto0408
1942 Bohuslav Martinů, Richard Burgin, Charlotte Martinů and Gregorij Piatigorsky with a bird foto0409
1942 Bohuslav Martinů and Richard Burgin (right) seated in a group photo of Berkshire Music Center fellows foto0410
1942 Gregorij Piatigorskij, Ruth Posselt and Bohuslav Martinů foto0411
1942 Emanuel Ondříček and Bohuslav Martinů foto0438
1942 Portrait of Bohuslav Martinů foto0483
1942 Bohuslav and Charlotte Martinů, Josef Macháček with his wife, Alén Diviš, and Rudolf Firkušný at Macháček's foto0522
1942 Bohuslav Martinů, Charlotte Martinů and Emanuel Ondříček standing in front of a house foto0555
03/1942 Bohuslav Martinů, Germaine Leroux and Léon Barzin before the premiere of Sinfonietta giocosa in New York. foto0200
1943 Bohuslav Martinů by a river in Darien foto0285
1943 Bohuslav Martinů during his stay in USA. foto0168
1943 Bohuslav Martinů with the wife of ing. dr. Antonín Svoboda. foto0169
1943 Bohuslav Martinů with Tomáš Svoboda, a son of inf. dr. Antonín Svoboda. foto0170
1943 Rudolf Firkušný. foto0172
1943 Rudolf Firkušný. foto0173
1943 Marcel Mihalovici. foto0174
1943 Charlotte Martinů with an unknown man at the window. foto0175
1943 Bohuslav and Charlotte Martinů in a garden foto0176
1943 Bohuslav and Charlotte Martinů. foto0177
1943 Bohuslav and Charlotte Martinů. foto0178
1943 Bohuslav a Charlotte Martinů. foto0179
1943 Bohuslav and Charlotte Martinů with their friends, among others Marcel Mihalovici (the third one from the left). foto0180
1943 Bohuslav and Charlotte Martinů with their friends, among others Marcel Mihalovici (the third one from the right). foto0181
1943 Portrait of Bohuslav Martinů foto0182
1943 Bohuslav and Charlotte Martinů. foto0183
1943 Bohuslav Martinů and Mario Korbel foto0184
1943 Bohuslav Martinů portrait. foto0208
1943 Bohuslav Martinů portrait. foto0209
1943 Bohuslav and Charlotte Martinů. foto0210
1943 Bohuslav Martinů with Charlotte. foto0211
1943 Bohuslav Martinů with Charlotte. foto0212
1943 Bohuslav Martinů at the piano working on his second symphony. foto0230
1943 Bohuslav Martinů and pianists Pierre Luboshutz and Genia Nemenoff. foto0253
1943 Bohuslav Martinů and Mischa Elman. foto0275
1943 Bohuslav and Charlotte Martinů. foto0278
1943 Bohuslav Martinů. foto0286
1943 Marcel Mihalovici. foto0289
1943 Bohuslav Martinů at the railway station in Darien foto0440
1943 Bohuslav and Charlotte Martinů with a dog standing by their house in Darien foto0544
04/1943 Bohuslav Martinů with dr. Antonín Svoboda. foto0231
04/1943 Bohuslav and Charlotte Martinů with Rudolf Firkušný. foto0232
04/1943 Bohuslav and Charlotte Martinů with Rudolf Firkušný foto0233
04/1943 Charlotte Martinů, Rudolf Firkušný and Bohuslav Martinů in New York Central Park foto0234
04/1943 Bohuslav Martinů with Rudolf Firkušný. foto0235
04/1943 Bohuslav Martinů with Rudolf Firkušný in Central Park. Reproduction photography from promotional materials about R. Firkušný. foto0236
04/1943 Bohuslav Martinů with Rudolf Firkušný. foto0237
04/1943 Bohuslav Martinů and Charlotte with Rudolf Firkušný and ing. dr. Antonín Svoboda. foto0239
04/1943 Bohuslav Martinů with Rudolf Firkušný foto0238
04/1943 Bohuslav Martinů and Charlotte with Rudolf Firkušný and ing. dr. Antonín Svoboda. foto0240
04/1943 Bohuslav Martinů and Charlotte with Rudolf Firkušný. foto0241
04/1943 Charlotte Martinů and Rudolf Firkušný. foto0242
« previous
1 | 2 next »