Základní informace
Typ dokumentu Dopis
OdesílatelStrnad, Vojtěch
Odesílatel (korporace)Státní hudební vydavatelství
Lokace odesláníPraha
Datum odeslání20.05.1961
PříjemceKahuda, František
Příjemce (korporace)Ministerstvo školství a kultury ČSR
Lokace přijetíPraha
JazykČeština
Původ, datum získáníkopie ze Státního ústředního archivu (dnes Národní archiv), fond Ministerstva školství (od K. Maýrové)
Vlastník prameneNárodní archiv ČR
Signatura v IBMMŠ 1961-05-20
Obsah a fyzický popis
Stručný obsah[Vojtěch] Strnad informuje ministra Františka Kahudu, že Charlotte Martinů přijela do Prahy, aby vymohla majetek zděděný po Bohuslavu Martinů. OSA projednává vyplacení 40.000,- KČS. Pozůstalost BM, jakožto občana USA, musí být zvlášť projednána. Bylo dohodnuto, že VS bude jako tehdejší ředitel OSA za ChM jednat v ČSR jako její plnomocník. Posléze se ChM vyjádřila, že přenesení ostatků BM do ČSR, což bylo součástí původní dohody, není v dohledné době možné. Také [Paul] Sacher se nevraživě vyjadřoval o ČSR. Právník ChM, [Adolf] Streuli, pak VS oslovil, aby doložil dokumenty opravňující VS k zastupování ChM. VS si to vyložil jako zpochybňování své dobré vůle a odepsal AS, že za těchto okolností už není příslibem paní ChM vázán. Nato přišel dopis od AS, že si jeho dotaz nesprávně vyložil. VS na tento již nereagoval vůbec. Výsledkem je, že pozůstalost BM není dosud projednána. ChM měla 20.5.1961 s VS schůzku a velice se divila, že dědictví není ještě vyřízeno. Plnou moc na VS již před časem sepsal a doufala, že vše při současné návštěvě vyřídí. Do 18.6.1961 je příslušnicí USA, po tomto datu pak občankou Francie. ChM má tři přání: 1) sejít se s [Václavem] Kopeckým a připomenout mu původní dohodu o transferu honorářů do Francie, převozu ostatků BM do ČSR až po její smrti a převezení písemností BM z garáže domu Sacherových do ČSR pro muzeum BM v Poličce; 2) ChM nerozuměla domluvě tak, že pomoc od ČSR je podmíněna přenesením ostatků BM do ČSR; 3) z honorářů by si chtěla nakoupit vybavení do nového domu a poslat jej pak diplomatickým zavazadlem; 4) prosí zakoupit letenku z ČSR za čs. koruny, což jí aerolinie odmítly; 5) ChM si přeje , aby ji VS zastupoval při projednání pozůstalosti BM, nebo aby jí navrhl nějakého právníka, který by se toho mohl ujmout. ChM během tohoto pobytu bydlí u Jana Zrzavého. VS požádal V. Kopeckého, zda má býti přáním ChM vyhověno.
Celkový počet listů5
Počet popsaných stránek5
Fixacestrojopis, rukopisný podpis
Vpisky, přípisyrazítko příjemce a nečitelné vpisky na okrajích
Lokace jako předmět
Francie
Polička
USA
Osoba jako předmět
Korporace jako předmět
« předchozí
ID 8108 (záznam 1 / 0)
další »