Name (CZ/EN) Abbreviation Mails
Městská knihovna v Praze (Městská knihovna v Praze / The Municipal Library of Prague)
Městská divadla pražská (Městská divadla pražská / Městská divadla pražská) MDP
Měšťanská škola v Poličce (Měšťanská škola v Poličce / Elementary School in Polička)
Melos (Melos / Melos)
Melantrich (Melantrich / Melantrich)
Max Eschig (Max Eschig / Max Eschig) ESCH
Matica slovenská (Matica slovenská / Matica slovenská)
Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Institute of Technology / Massachusetts Institute of Technology) MIT
Masarykova univerzita (Masarykova univerzita / Masaryk University) MU
Martinu Cleaning and Dyeing Corporation (Martinu Cleaning and Dyeing Corporation / Martinu Cleaning and Dyeing Corporation )
Martha Graham Dance Company (Martha Graham Dance Company / Martha Graham Dance Company)
Marlboro Music Festival (Marlboro Music Festival / Marlboro Music Festival)
Mannes Trio (Mannes Trio / Mannes Trio)
Mannes College The New School for Music (Mannes College The New School for Music / Mannes College The New School for Music)
Mánes (Mánes / Mánes)
Macmillan Publishers (nakladatelství Macmillan / Macmillan Publishers)
Lyric Theater (Lyric Theater / Lyric Theater )
Luzerner Theater (Divadlo v Lucernu / Lucerne Theatre)
Luxor film (Luxor film / Luxor film)
Lúčnica (Lúčnica / Lúčnica)
Lucerne Festival (Lucernský festival / Lucerne Festival)
Loyola University Chicago (Loyola University Chicago / Loyola University Chicago)
Louisville Orchestra (Louisville Orchestra / Louisville Orchestra)
London Symphony Orchestra (Londýnský symfonický orchestr / London Symphony Orchestra)
London Philharmonic Orchestra (Londýnská filharmonie / London Philharmonic Orchestra)
London Coliseum (London Coliseum / London Coliseum)
Literátský kůr v Poličce (Literátský kůr v Poličce / Literátský kůr v Poličce)
Literární noviny (Literární noviny / Literary News)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Hudební akademie Franze Liszta / Franz Liszt Academy of Music)
Listy pro umění a kritiku (Listy pro umění a kritiku / Listy pro umění a kritiku)
Listy Hudební matice – Tempo (Listy Hudební matice – Tempo / Listy Hudební matice – Tempo)
Liège Festival (Liège Festival / Liège Festival)
Lidové noviny (Lidové noviny / Lidové noviny)
   Branches:
      
Svobodné noviny
Lidová demokracie (Lidová demokracie / Lidová demokracie)
Library of Congress (Knihovna Kongresu / Library of Congress)
   Branches:
      
U.S. Copyright Office
LOC
Letiště Paříž-Orly (Aéroport de Paris-Orly / Paris Orly Airport)
Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau (Les Écoles d'art américaines de Fontainebleau / The Fontainebleau Schools)
   Branches:
      
Conservatoire américain de Fontainebleau
Léner Quartet (Léner kvartet / Léner Quartet)
League of Nations (Společnost národů / League of Nations)
League of Composers (League of Composers / League of Composers)
Le Guide du concert (Le Guide du concert / Le Guide du concert)
Laterna Magika (Laterna Magika / Laterna Magika)
La Suisse (La Suisse / La Suisse)
La Nationale (La Nationale / La Nationale)
La Jolla Music Society (La Jolla Music Society / La Jolla Music Society)
   Branches:
      
Orchestra of the Musical Arts Society of La Jolla
Kvarteto města Prahy (Kvarteto města Prahy / Prague String Quartet)
Kungliga Filharmoniska Orkestern Stockholm (Královská filharmonie Stockholm / Royal Stockholm Philharmonic Orchestra)
Kulturní jednota československá (Kulturní jednota československá / Kulturní jednota československá)
Kühnův smíšený sbor (Kühnův smíšený sbor / Kühn Choir of Prague )
Kühnův dětský sbor (Kühnův dětský sbor / Kühn Children's Choir)
Krompholz Musik AG (Krompholz Musik AG / Krompholz Musik AG)
Krolloper (Krolloper / Krolloper)
Kroll Sextett (Kroll Sextett / Kroll Sextett)
Kroll Quartet (Kroll Quartet / Kroll Quartet)
Krajský pěvecký sbor učitelů severních Čech (Krajský pěvecký sbor učitelů severních Čech / Krajský pěvecký sbor učitelů severních Čech)
Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod (Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod / Regional publisher Havlíčkův Brod)
Krajské komunální nakladatelství v Jihlavě (Krajské komunální nakladatelství v Jihlavě / Regional communal publisher in Jihlava)
   Branches:
      
Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod
Krajská poradna lidové umělecké tvořivosti (Krajská poradna lidové umělecké tvořivosti / Regional advice bureau of folk art creativity) LUT
Koutzen Quartet (Koutzen Quartet / Koutzen Quartet)
Kopecký (Kopecký / Kopecký)
Konserthuset Stockholm (Konserthuset Stockholm / Konserthuset Stockholm)
Konfrontace (Konfrontace / Konfrontace)
Komorní sdružení profesorů konzervatoře v Praze (Komorní sdružení profesorů konzervatoře v Praze / Chamber ensemble of professors of the Prague conservatory)
Komorní orchestr Bohuslava Martinů (Komorní orchestr Bohuslava Martinů / Bohuslav Martinů Chamber Orchestra)
Komische Oper Berlin (Berlínská komická opera / Berlin Comic Opera)
Kolisch Quartet (Kolischovo kvarteto / Kolisch Quartet)
Kniha, n.p. (Kniha, n.p. / Kniha, n.p.)
Klub školství a kultury ROH (Klub školství a kultury ROH / Klub školství a kultury ROH)
Klub moravských skladatelů (Klub moravských skladatelů / Klub moravských skladatelů)
Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů (Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů / Bohuslav Martinů Piano Quartet)
Kindler Foundation (Kindler Foundation / Kindler Foundation)
Kasseler Musiktage (Kasseler Musiktage / Kasseler Musiktage)
Kantiléna (Kantiléna / Kantiléna)
Kancelář prezidenta republiky (Kancelář prezidenta republiky / Office of the President of the Republic)
Julius Bär et Cie (Julius Bär et Cie / Julius Bär et Cie)
Jugoslavenska radiotelevizija (Jugoslávské veřejnoprávní vysílání / Yugoslav Radio Television) JRT
Jubilejní nadace B. Smetany (Jubilejní nadace B. Smetany / B. Smetana Anniversary Foundation)
Johns Hopkins University (Univerzita Johnse Hopkinse / Johns Hopkins University)
John Simon Guggenheim Memorial Foundation (John Simon Guggenheim Memorial Foundation / John Simon Guggenheim Memorial Foundation)
Jitřenka (Jitřenka / Jitřenka)
Jihočeské pěvecké sdružení (Jihočeské pěvecké sdružení / South Bohemian Choral Association)
Jihočeské divadlo (Jihočeské divadlo / South Bohemian Theatre)
   Branches:
      
Otáčivé hlediště Český Krumlov
Janáčkovo kvarteto (Janáčkovo kvarteto / Janáček Quartet)
Janáčkova akademie múzických umění (Janáčkova akademie múzických umění / Janacek's academy of arts) JAMU
Israeli Music Publications Ltd. (Israeli Music Publications Ltd. / Israeli Music Publications Ltd.) IMP
Israel Broadcasting Authority (Israel Broadcasting Authority / Israel Broadcasting Authority)
ISCM Festival (Festival ISCM / ISCM Festival)
Irving Trust Company, New York City (Irving Trust Company, New York City / Irving Trust Company, New York City)
International Webern Festival (Mezinárodní Webernův festival / International Webern Festival)
International Society for Contemporary Music (Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu / International Society for Contemporary Music)
   Branches:
      
ISCM Festival
ISCM, IGNM
International Publishers Association (Mezinárodní sdružení nakladatelů / International Publishers Association) IPA
International Music Fund (Mezinárodní hudební fond / International Music Fund)
International Music Co. (International Music Co. / International Music Co.) IMC
International Institute of Intellectual Cooperation (International Institute of Intellectual Cooperation / International Institute of Intellectual Cooperation) IIIC
International Bohuslav Martinů Society (Mezinárodní společnost Bohuslava Martinů / International Bohuslav Martinů Society)
Internal Revenue Service (Internal Revenue Service / Internal Revenue Service) IRS
Instituto de Extensión Musical, Santiago de Chile (Instituto de Extensión Musical, Santiago de Chile / Instituto de Extensión Musical, Santiago de Chile)
Institut National Belge de la Radiodiffusion (Institut National Belge de la Radiodiffusion / Institut National Belge de la Radiodiffusion)
Institut d'études slaves (Institut slovanských studií / Institute of Slavic Studies)
Indiana University Bloomington (Indiana University Bloomington / Indiana University Bloomington) IUB
« previous 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 next »