Jméno (CZ/EN) Zkratka Korespondence
Ženská národní rada (Ženská národní rada / Women's National Council) ŽNR
Zweites Deutsches Fernsehen (Zweites Deutsches Fernsehen / Zweites Deutsches Fernsehen) ZDF
WQXR (WQXR / WQXR) WQXR
Welsh National Opera (Velšská národní opera / Welsh National Opera) WNO
Westdeutscher Rundfunk (Západoněmecký rozhlas / West German Broadcasting) WDR
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague) VŠUP / UMPRUM
University of Texas (University of Texas / University of Texas) UT
Umělecký soubor ministerstva vnitra (Umělecký soubor ministerstva vnitra / Umělecký soubor ministerstva vnitra) USMV
University of Rochester (University of Rochester / University of Rochester)
   Pobočky:
      
Eastman School of Music
UR
Univerzita Karlova (Univerzita Karlova / Charles University) UK
University of Georgia (University of Georgia / University of Georgia) UGA
Universal Edition, London (Universal Edition, Londýn / Universal Edition, London) UE, London
Universal Edition (Universal Edition / Universal Edition) UE
University of California, Berkeley (University of California, Berkeley / University of California, Berkeley) UC Berkeley
Taneční centrum Praha – konzervatoř (Taneční centrum Praha – konzervatoř / Dance Center Prague - Conservatoire) TCP
Thames & Hudson (Thames & Hudson / Thames & Hudson) T&H
Südwestfunk (Jihozápadoněmecký rozhlas / Southwest Broadcasting) SWF
Spolek výtvarných umělců Mánes (Spolek výtvarných umělců Mánes / Mánes Association of Fine Artists) SVU Mánes / S.V.U. Mánes / Mánes
Stanfordova univerzita (Stanfordova univerzita / Stanford University)
   Pobočky:
      
Dramatist's Alliance
SU
SRG SSR - Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR - Švýcarská rozhlasová a televizní společnost / SRG SSR - Swiss Broadcasting Corporation) SRG SSR
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu / Slovak Radio Symphony Orchestra) SOSR
Symfonický orchestr Českého rozhlasu (Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Czech Radio Orchestra) SOČR
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění / State Publishing House of Literature, Music and Arts) SNKLHU
Société musicale indépendante (Société musicale indépendante / Société musicale indépendante) SMI
Státní hudební vydavatelství (Státní hudební vydavatelství / State Music Publishing House) SHV
Státní filharmonie Košice (Státní filharmonie Košice / Slovak State Philharmonic Košice) SFK
Sender Freies Berlin (Německé svobodné vysílání / Radio Free Berlin) SFB
Státní divadelní studio (Státní divadelní studio / Státní divadelní studio) SDS
Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs, éditeurs, réalisateurs et double (Ochranný svaz pro autorská mechanická práva / Society for the Administration of Mechanical Reproduction Rights of authors, composers, publishers, dubbing and subtitles author) SDRM
Süddeutsche Rundfunk (Jihoněmecký rozhlas / South German Broadcasting) SDR
Svaz československých divadelních umělců (Svaz československých divadelních umělců / Association of Czechoslovak Theatre Artists)
   Pobočky:
      
Divadelní žatva
      Scéna
SČDU
Schweizerischer Bankverein (Schweizerischer Bankverein / Swiss Bank Corporation) SBV
Společnost Bedřicha Smetany (Společnost Bedřicha Smetany / Bedřich Smetana Society) SBS
Státní banka československá (Státní banka československá / Czechoslovak State Bank) SBČS
Staatsbibliothek zu Berlin (Státní knihovna v Berlíně / Berlin State Library ) SBB
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique / Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) SACEM
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (Société des auteurs et compositeurs dramatiques / Société des auteurs et compositeurs dramatiques) SACD
Radio Luxembourg (Radio Luxembourg / Radio Luxembourg) RTL
Royal Scottish National Orchestra (Královský skotský národní orchestr / Royal Scottish National Orchestra) RSNO
Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (Rozhlasový Symfonický Orchestr, Berlín / Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin) RSB
Revoluční odborové hnutí (Revoluční odborové hnutí / Revoluční odborové hnutí) ROH
Radio Nederland Wereldomroep (Radio Nederland Wereldomroep / Radio Netherlands Worldwide) RNW
Radio Filharmonisch Orkest (Nizozemský rozhlasový orchestr / Radio Philharmonic Orchestra) RFO
Radio Free Europe (Rádio Svobodná Evropa / Radio Free Europe) RFE
Red de Emisoras del Movimiento (Síť španělských vysílacích stanic režimu / Broadcasting net of Mouvement)
   Pobočky:
      
Radio La Voz de Vigo
REM
Radiodiffusion française (Francouzský rozhlas / French Radio) RDF
Royal College of Music (Royal College of Music / Royal College of Music) RCM
Radio Corporation of America (Radio Corporation of America / Radio Corporation of America) RCA
Royal Bank of Canada (Royal Bank of Canada / Royal Bank of Canada) RBC
Radiotelevisione italiana S.p.A. (Italské veřejnoprávní vysílání / National Public Broadcasting of Italy) RAI
Royal Air Force (Královské letectvo / Royal Air Force) RAF
Rádio Universidade – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Rozhlas Univerzity Rio Grande do Sul / Radio of Federal University of Rio Grande do Sul) Rádio Universidade – UFRGS
Rádio Ministério da Educação e Cultura (Rozhlas ministerstva školství a kultury / Radio of Department of Education and Culture) Rádio MEC
Queens College (Queens College / Queens College) QC
Paul Sacher Stiftung (Nadace Paula Sachera / Paul Sacher Stiftung) PSS
Pěvecké sdružení pražských učitelek (Pěvecké sdružení pražských učitelek / Choral Society of Prague Teachers) PSPUk
Pěvecké sdružení pražských učitelů (Pěvecké sdružení pražských učitelů / Choral Society of Prague Teachers) PSPU
Pittsburgh Symphony Orchestra (Pittsburský symfonický orchestr / Pittsburgh Symphony Orchestra) PSO
Pěvecké sdružení moravských učitelů (Pěvecké sdružení moravských učitelů / Choral Society of Moravian Teachers) PSMU
Performing Right Society (Performing Right Society / Performing Right Society) PRS
Polskie Radio (Polský veřejnoprávní rozhlas / Polish Public Radio) PR S.A.
Památník národního písemnictví (Památník národního písemnictví / The Museum of Czech Literature ) PNP
Mezinárodní PEN klub (Mezinárodní PEN klub / PEN International) PEN
Orchestre de la Suisse Romande (Orchestre de la Suisse Romande / Orchestre de la Suisse Romande) OSR
United Nations (Organizace spojených národů / United Nations) OSN
Office de radiodiffusion-télévision française (Office de radiodiffusion-télévision française / Office de radiodiffusion-télévision française) ORTF
Österreichischer Rundfunk (Rakouský rozhlas / Austrian Broadcasting) ÖRF
Österreichisches Fernsehen (Rakouská televize / Austrian Broadcasting) ÖRF
Orchestre de chambre de Lausanne (Komorní orchestr Lausanne / Lausanne Chamber Orchestra) OCL
Neue Zürcher Zeitung (Neue Zürcher Zeitung / Neue Zürcher Zeitung) NZZ
Neue Zeit (Graz) (Neue Zeit (Graz) / Neue Zeit (Graz)) NZ
New York University (New York University / New York University) NYU
Northwestern University (Northwestern University / Northwestern University) NU
National Symphony Orchestra (National Symphony Orchestra / National Symphony Orchestra) NSO
Nouvelle Revue Française (Nouvelle Revue Française / Nouvelle Revue Française) NRF
Noordhollands Philharmonisch Orkest (Severoholandský filharmonický orchestr / North-Holland Philharmonic Orchestra) NPhO
Nationaal Orkest van België (Národní orchestr Belgie / National Orchestra of Belgium) NOB
The National Orchestral Association (The National Orchestral Association / The National Orchestral Association) NOA
Národní knihovna České republiky, Praha (Národní knihovna České republiky, Praha / National Library of the Czech Republic) NKP
Norddeutscher Rundfunk (Severoněmecký rozhlas / North German Broadcasting)
   Pobočky:
      
NDR Elbphilharmonie Orchester
NDR
Národní divadlo v Praze (Národní divadlo v Praze / National Theatre, Prague)
   Pobočky:
      
Národní divadlo (časopis)
ND
Nadace Bohuslava Martinů (Nadace Bohuslava Martinů / Bohuslav Martinů Foundation) NBM
National Broadcasting Company (National Broadcasting Company / National Broadcasting Company) NBC
Moravské zemské muzeum, Brno (Moravské zemské muzeum, Brno / Moravian Museum Brno) MZM
Masarykova univerzita (Masarykova univerzita / Masaryk University) MU
Místní národní výbor Chrást (Místní národní výbor Chrást / Local National Committee in Chrást) MNV Chrást
Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Institute of Technology / Massachusetts Institute of Technology) MIT
Musiktheater im Revier (Musiktheater im Revier / Musiktheater im Revier) MiR
Moravská filharmonie Olomouc (Moravská filharmonie Olomouc / Moravian Philharmony Olomouc) MFO
Metropolitan Opera, New York (Metropolitní opera New York / Metropolitan Opera, New York) MET
Metropolitan Museum of Art (Metropolitní muzeum umění / Metropolitan Museum of Art) MET
Městská divadla pražská (Městská divadla pražská / Městská divadla pražská) MDP
Městské divadlo Brno (Městské divadlo Brno / Brno City Theatre) MdB
Krajská poradna lidové umělecké tvořivosti (Krajská poradna lidové umělecké tvořivosti / Regional advice bureau of folk art creativity) LUT
Library of Congress (Knihovna Kongresu / Library of Congress)
   Pobočky:
      
U.S. Copyright Office
LOC
Monde (Monde / Monde) LM
Los Angeles Philharmonic (Los Angeles Philharmonic / Los Angeles Philharmonic) LA Phil
Komunistická strana Československa (Komunistická strana Československa / Communist Party of Czechoslovakia) KSČ
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Královská akademie umění (Haag) / Royal Academy of Art, The Hague) KABK
Jugoslavenska radiotelevizija (Jugoslávské veřejnoprávní vysílání / Yugoslav Radio Television) JRT
« předchozí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 další »